DFDS logo

BRUKERVILKÅR

Omfang for disse Brukervilkårene

Disse Brukervilkårene gjelder for bruk av nettstedet og skal ikke være del av noen kontrakt for frakt. Separate Betingelser og vilkår gjelder for våre tjenester og skal  ta prioritet i tilfeller av konflikt med disse Brukervilkårene.

Vi behandler alle personopplysningene du oppgir til oss når du bruker nettstedet i overholdelse med vår Personvernerklæring.

Du kan finne informasjon om bruken av informasjonskapsler i våre Retningslinjer for informasjonskapsler.

Ved å bruke nettstedet aksepterer du å bli bundet av disse Brukervilkårene, vår Personvernerklæring og våre Retningslinjer for informasjonskapsler.

Varemerkebeskyttede rettigheter og tillatt bruk

Vi eier alle rettigheter, titler, handels- og tjenestemerker, produktnavn, logo-er, domener, innhold og design som vises på nettstedet. Ingen lisens til å bruke noen av disse elementene er gitt eller antydet, og du kan derfor kun kopiere, laste ned, bruke, reprodusere eller distribuere disse elementene eller annet innhold på dette nettstedet under følgende betingelser: 

  • Innholdet kan brukes kun for informasjon og til ikke-kommersielle formål, bortsett fra nedlasting av innhold fra mediabiblioteket, som kan brukes av medlemmer av pressen, bloggere osv. til informasjonsformål.
  • Det kan ikke endres på noen måte.
  • Ingen uautorisert kopiering skal gjøres av noe DFDS varemerke.
  • Alle kopier fra en hvilken som helst del av materialet må inkludere følgende opphavsrettserklæring: Copyright © DFDS A/S. All Rights Reserved.
  • Du må kun bruke dette nettstedet for juridiske og rimelig forventede formål og du fpr ikke tilgang til avgrensede områder av nettstedet bortsett fra der du har anskaffet nødvendig autorisasjon.

Det er ikke tillatt å lagre på, poste på, laste opp til, eller overføre gjennom nettstedet noe innhold som kan regnes som støtende, vulgært, diskriminerende eller uanstendig, og vi forbeholder oss retten til å fjerne alt slikt innhold.

Når du laster opp, lagrer eller poster innhold på nettstedet, vil innholdet bli vår eiendom. Blant annet kan vi kopiere, endre, dele og publisere slikt innhold og inkorporere det inn i annet materiale for noe formål, inkludert markedsføring av varer eller tjenester.

Sikkerhet

I betalingsseksjonen til nettsalgsprosessen bruker vi Secure Socket Layer-teknologi (SSL) for å beskytte personopplysningene dine. SSL er i dag den foretrukne metoden for å sikkert overføre kredittkortinformasjon og annen sensitive opplysninger over internett.

Konti

Du kan bli bedt om å oppgi, eller du kan bli gitt et passord og et brukernavn når du fullfører registreringsprosessen for en spesifikk tjeneste. Slike passord eller brukernavn vil være for eksklusiv og ikke-overførbar bruk av deg. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til dette passordet og er fullt ansvarlig for alle aktiviteter som skjer under ditt passord eller konto. Du er enig i å umiddelbart gi oss beskjed om all uautorisert bruk av ditt passord eller din konto eller noe annet brudd på sikkerheten. 

Betaling

Hvis ikke annet er oppgitt, skal betaling for produkter skje samtidig med bookingen, og bookingen vil kun bli bindende for oss når betaling er mottatt. Hvis du ikke overholder betalingsbetingelsene, vil din booking bli kansellert automatisk, og i et slikt tilfelle kan vi kreve et kanselleringsgebyr.

Betaling skal skje via generelt godtatte kredittkort eller andre metoder, som kontanter ved levering, faktura for kunder med kredittavtale, Paypal, mobile betalingsløsninger. Betalinger kan behandles av tredjeparter.

Ansvarsfraskrivelse fra garantien

Innholdet som presenteres på nettstedet er kun til bruk for informasjon. Nettstedet gir deg ikke råd eller anbefalinger av noe slag. Spesielt utgjør ingenting på dette nettstedet en invitasjon eller et tilbud om å investere eller handle med DFDS-verdipapirer.

Informasjonen på nettstedet oppgis «som det er», og kan inneholde unøyaktigheter eller typografiske feil. Vi bestreber å korrigere alle feil ettersom de blir oppdaget, men vi gir ingen uttrykkelige eller underforståtte garantier av noe slag, inkludert fullstendighet, nøyaktighet, aktualitet, tilgjengelighet, funksjonalitet og overholdelse av gjeldende lover. 

Ved å bruke nettstedet aksepterer du en risiko for at informasjonen kan være ukomplett eller ukorrekt eller at den ikke møter dine behov eller krav.

Vi forbeholder oss retten til å endre, modifisere, erstatte eller slette innhold på nettstedet og begrense tilgangen til denne nettsiden eller deler av den på et hvilke som helst tidspunkt og etter eget skjønn, akkurat som vi forbeholder oss retten til å avbryte eller justere noen tjeneste eller pris som tilbys av oss.

Lenker til andre nettsteder

Dette nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder som ikke eies eller kontrolleres av oss. Vær oppmerksom på at vi ikke har kontroll over disse nettstedene, og vi hverken garanterer eller tar noe ansvar for innholdet eller funksjonaliteten eller tap eller skade som måtte oppstå grunnet din bruk av disse.

Ansvarsfraskrivelse

Vi skal ikke holdes ansvarlig for tap eller skade av noe slag som skyldes din tilgang til eller manglende tilgang til denne nettsiden eller fra din tillit til den informasjon som er oppgitt her, enten basert på garanti, kontrakt, erstatning, straff eller noen annen juridisk teori, enten vi ble informert om muligheten for slik tap eller skade eller ikke. Denne begrensningen inkluderer skader eller virus som kan påvirke din datamaskins utstyr eller systemer.

Agenter

Alle medlemmer av DFDS-gruppen, våre tilknyttede selskaper og leverandører skal ha fordel av alle bestemmelser i disse bruksvilkårene, som skal være til deres fordel. Dette gjelder også lov og jurisdiksjons-klausul.

Gjeldende lover og jurisdiksjon

Din tilgang til og bruk av dette nettstedet og innholdet av dette skal styres av og tolkes i samsvar med Danmarks lover, og eventuelle tvister knyttet til bruken av dette nettstedet skal være utelukkende underlegges de danske domstolers domsmakt.