Pravidlá ochrany súkromia spoločnosti DFDS

OZNÁMENIE O OCHRANE SÚKROMIA SPOLOČNOSTI DFDS

 • Spoločnosť DFDS je odhodlaná ochraňovať vaše súkromie. Naše pravidlá ochrany súkromia opisujú firemné pravidlá spoločnosti DFDS súvisiace so spracovaním osobných údajov, bezpečnostnými opatreniami, ktoré podnikáme na ochranu týchto údajov a vášho práva na prístup k týmto údajom, ich opravu alebo vymazanie, ako aj práva na sťažnosť.
 • Spoločnosť DFDS berie súkromie vážne a je odhodlaná tieto pravidlá ochrany súkromia dodržiavať ako svoj minimálny štandard, pričom vaše údaje sa budú spracúvať a prenášať na špecifické a oprávnené účely v súlade s platnými právnymi predpismi.
 • Tieto pravidlá vytvárajú rámec pre bezpečnú úroveň ochrany osobných údajov, ktoré sa používajú, zbierajú a prenášajú medzi skupinou DFDS a dôveryhodnými tretími stranami. Spoločnosť DFDS používa len minimálne potrebné množstvo osobných údajov.
 • Využívame softvéry na sledovanie vzorov návštevnosti a používania lokality zákazníkmi, ktoré nám umožňujú vylepšiť dizajn a rozloženie lokality. Tento softvér nám neumožňuje zber údajov, ktoré by nám umožnili identifikovať totožnosť konkrétnej osoby.

Zhromažďovanie osobných údajov

Kedy zhromažďujeme vaše údaje?

Vaše osobné údaje zhromažďujeme, keď si u nás vytvárate rezerváciu, keď s nami cestujete, keď používate naše webové lokality alebo keď používate naše telefonické centrá. Okrem toho vaše osobné údaje zhromažďujeme, keď si u nás rezervujete logistické služby alebo služby nákladnej prepravy.

Prečo zhromažďujeme osobné údaje a ako ich používame?

Evidencia týchto údajov je potrebná na to, aby bolo možné uzavrieť s nami zmluvu (vytvoriť rezerváciu) a posielať vám správy o rezervácii. Okrem toho je spoločnosť DFDS v zmysle zákona povinná evidovať totožnosť svojich pasažierov a tieto údaje poskytnúť príslušným orgánom.

Z toho dôvodu vás požiadame o uvedenie mena, pohlavia, dátumu narodenia alebo veku, adresy bydliska, e-mailovej adresy, evidenčného čísla vozidla (ak to je potrebné). Pri vytváraní rezervácie alebo odbavovaní pri terminále si môžeme overiť vašu totožnosť prostredníctvom vášho čísla pasu. Požiadame vás aj o telefónne číslo, aby sme vás v prípade problémov s rezerváciou mohli urýchlene kontaktovať. Rovnako môžeme zhromažďovať informácie súvisiace s potrebou špeciálnej starostlivosti alebo pomoci v núdzových situáciach v prípade, že nám ich osoba poskytne dobrovoľne.

Okrem toho používame údaje, ktoré získame v súvislosti s rezerváciami a nákupmi na palubách našich lodí, s cieľom získavať štatistiky, ktoré využívame na zlepšenie našich služieb. V prípade nákupu na palube vás môžeme požiadať o preukázanie vášho palubného lístka. Tieto údaje používame len na štatistické účely. Pri nakupovaní na palube máte právo odmietnuť preukázať svoj palubný lístok. Ak si neželáte, aby sme údaje o vašej rezervácii používali v našich štatistikách, kontaktujte nás a dajte nám vedieť.

V prípade telefonickej rezervácie uchovávame v niektorých krajinách po obdobie jedného roka záznam z hovoru z dôvodu potreby dokumentácie.

Platba online

V prípade platby online vás presmerujeme na zabezpečenú webovú stránku, na ktorej zadáte údaje svojej platobnej karty.

Všetky platby sa spracúvajú na platforme dôveryhodného partnera a overujú v súlade s najvyššími normami bezpečnosti a ochrany údajov platobných kariet. Spoločnosť DFDS nespracúva ani neuchováva údaje platobných kariet. V prípade otázok o spracúvaní údajov vašej platobnej karty však môžete spoločnosť DFDS kontaktovať a my sa obrátime na nášho partnera pre spracúvanie platieb.

Osobný profil

Vaše osobné údaje taktiež používame, ak ste si na niektorej z webovej lokalít spoločnosti DFDS vytvorili profil. Ak ste si u spoločnosti DFDS vytvorili profil a poskytli súhlas, budeme evidovať váš nákup a tieto údaje použijeme, aby sme pre vás cielene prispôsobili informácie, ponuky a produkty, ako aj na správu vášho profilu. Tieto údaje využívame aj na to, aby sme vás dokázali pri rezerváciách ciest identifikovať (ak ste sa prihlásili) a sledovať stav rezervácií. Tieto údaje taktiež používame na účely súťaží a štatistík.

Ochrana osobných údajov

Ako chránime vaše osobné údaje?

Pri vytváraní rezervácie používame softvér na zabezpečenie servera, ktorý zadané údaje pred ich odoslaním našej spoločnosti zašifruje. Šifrovanie zaisťuje primeranú ochranu údajov proti neoprávnenému prístupu.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Osobné údaje, ktoré sú súčasťou rezervácie, si ponecháme po obdobie zodpovedajúce času, kedy voči nám môžu byť vznesené nároky.

Ak si u nás zaregistrujete osobný profil alebo sa prihlásite na odber našich e-mailov, vaše osobné údaje budeme uchovávať, až kým si profil nevymažete alebo sa neodhlásite z odberu našich noviniek. Uloženie vašich osobných údajov tak uľahčí budúce vytváranie rezervácií.

Budeme vás tiež žiadať o vykonanie potrebných zmien v profile, aby sme sa uistili, že stále máme aktuálne údaje našich zákazníkov. Váš profil po 3 rokoch nepoužívania alebo neaktivity zmažeme.

Odber e-mailovej služby a súťaží

Keď vám ponúkneme odber našich e-mailových a marketingových služieb, požiadame vás o vaše meno a e-mailovú adresu, na ktorú vám budeme posielať naše e-mailové newslettery. Pri registrácii na odber našich e-mailov nemusíte uviesť meno a kedykoľvek môžete svoj odber zrušiť kliknutím na príslušný odkaz v newsletteri. V prípade účasti v súťaži alebo využitia propagačných ponúk vás môžeme požiadať o uvedenie mena, adresy a e-mailovej adresy, aby sme mohli súťaže spravovať a výhercov informovať o výhre.

Ako používame súbory cookie

Spoločnosť DFDS používa súbory cookie na svojich webových lokalitách a v rezervačnom systéme s cieľom zaistiť konzistentnosť pri vytváraní rezervácie.

Súbory cookie sú malé kúsky informácií, ktoré uchováva váš prehliadač na pevnom disku vášho počítača. Viac informácií získate na odkaze: Pravidlá používania súborov cookie.

Mobilné aplikácie

Spoločnosť DFDS prevádzkuje niekoľko mobilných aplikácií (ďalej len „aplikácie“), ktoré sa starajú o vylepšenie používateľskej skúsenosti. Ustanovenia uvedené v týchto pravidlách ochrany súkromia sa vzťahujú aj na používateľov našich aplikácií. Naše aplikácie využívajú anonymné sledovací softvér, konkrétne Google Analytics a Firebase, ktorý meria používanie týchto aplikácií, pričom osobné údaje zhromažďujeme len v rozsahu potrebnom na používanie funkcií príslušnej aplikácie (napr. vašu polohu v danom momente). Všetky údaje o vás, ktoré zhromaždíme prostredníctvom našich aplikácií, používa len spoločnosť DFDS a nezdieľa ich so žiadnou treťou stranou s výnimkou nástrojov uvedených vyššie.

Sprístupní spoločnosť DFDS zhromaždené údaje tretím stranám?

Osobné údaje budeme zdieľať interne v rámci organizácie DFDS, keďže máme jeden systém rezervácií. Zaviedli sme interné pravidlá a uzavreli zmluvy, ktoré zaisťujú primeranú úroveň ochrany vašich údajov bez ohľadu na to, kde sa v spoločnosti DFDS práve nachádzajú. 

Osobne identifikovateľné informácie o našich návštevníkoch alebo zákazníkoch nebudeme zdieľať s tretími stranami s výnimkou nasledujúcich prípadov:

 • Ak ide o poskytovateľov služieb a poradcov, prostredníctvom ktorých vám poskytujeme určité služby, ako sú hotely a sprostredkovatelia aktivít, ktorí napĺňajú vaše cestovné rezervácie. V tom prípade budú dodávatelia samostatnými prevádzkovateľmi údajov;
 • Ak to od nás zákon vyžaduje.
 • Spoločnosť DFDS môže poskytnúť súhrnné štatistiky o zákazníkoch, predaji, návštevnosti, členstvách vernostných kariet a súvisiace údaje z webovej lokality externým partnerom.
 • Okrem toho môže spoločnosť DFDS poskytnúť informácie o svojich zákazníkoch tretím stranám, ktoré v jej mene poskytujú služby alebo funkcie vrátane spracúvania platby kartou, obchodnej analytiky, zákazníckeho servisu, marketingu alebo šírenia prieskumov.
 • Rovnako môžeme dať oprávnenie tretím stranám, aby údaje zhromažďovali v našom mene, a to vrátane údajov potrebných na funkčnosť našej webovej lokality alebo zobrazovanie online reklám prispôsobených vašim záujmom.
 • V prípade, že predáme majetok alebo bezpečnosť spoločnosti DFDS, jej zamestnancov či iných osôb, alebo v prípade likvidácie akejkoľvek časti podniku alebo majetku.

V tom prípade sa budú údaje zdieľať v súlade so zákonom o ochrane údajov a len s dôveryhodnými tretími stranami.

Pri získavaní vašich údajov sa vás stále snažíme jasne informovať o ich použití a možnom sprístupnení. Ak však nie je vhodné informovať vás v momente získania údajov, informujeme vás čo najskôr, ako to bude možné, s výnimkou oprávnených prípadov, keď to nebude možné. Môže ísť napríklad o prípady, keď sú údaje potrebné na zabránenie alebo zistenie trestného činu alebo na iné zákonom vyžadované účely.

V spoločnosti DFDS vykonávame nasledujúce cielenie na publikum prostredníctvom platforiem Google

 • Remarketing pomocou služby Google Analytics
 • Google Display Network Impression Reporting
 • Google Analytics Demographics and Interest Reporting
 • Integrované služby, ktoré vyžadujú, aby služba Google Analytics zhromažďovala údaje na reklamné účely, vrátane zhromažďovania údajov prostredníctvom reklamných súborov cookie a identifikátorov

1. Zhromažďovanie údajov pomocou služby Google Analytics
V DFDS používame službu Google Analytics v spojení s integrovanými službami na zlepšenie cielenia reklamy prostredníctvom zhromažďovania údajov prostredníctvom reklamných súborov cookie a identifikátorov. To nám umožňuje poskytovať personalizovaný reklamný obsah.

2. Personalizovaná reklama
Využívame služby Google Analytics Audiences na zobrazovanie reklám prispôsobených vašim záujmom na základe vašich interakcií s našou webovou stránkou. Tento remarketingový prístup nám umožňuje opätovne osloviť používateľov, ktorí predtým navštívili našu stránku, zobrazením relevantných reklám v sieti Google Display Network a na iných platformách tretích strán.

3. Monitorovanie výkonu reklám
Služba Google Display Network Impression Reporting sa používa na monitorovanie účinnosti našich reklám, pričom poskytuje poznatky, ktoré nám pomáhajú zlepšiť relevantnosť našich reklám online.

4. Demografické údaje a údaje o záujmoch
Demografické údaje a údaje o záujmoch zhromažďujeme prostredníctvom služby Google Analytics, aby sme lepšie porozumeli našim zákazníkom a poskytovali im čo najrelevantnejšie online reklamy. Tieto údaje môžu zahŕňať aj informácie zo sociálnych sietí a vyhľadávačov v závislosti od nastavenia ochrany osobných údajov.

Aby sme rešpektovali vaše súkromie, poskytujeme jasné možnosti správy vašich údajov:

Bezpečnosť a ochrana na palube

Po dôkladnom preskúmaní môžu byť mená nežiaducich pasažierov pridané na interný zoznam, ktorý takýmto pasažierom neumožní vytvárať si u nás rezerváciu a cestovať s našou spoločnosťou v prípade, že sa kapitán lode oprávnene domnieva, že by títo pasažieri mohli pre cestu predstavovať bezpečnostné riziko v zmysle obchodných podmienok platných pre danú cestu. Pasažieri predstavujú bezpečnostné riziko, ak ohrozili svoju bezpečnosť alebo bezpečnosť lode, posádky či iných pasažierov, ak ich správanie bolo pri predošlých cestách nevhodné alebo ak nekonali v súlade s bezpečnostnými nariadeniami alebo požiadavkami. Spoločnosť DFDS príslušného pasažiera o tejto evidencii informuje a zaeviduje potrebné osobné údaje zakázaných pasažierov s cieľom zabrániť pasažierom, ktorí predstavujú bezpečnostné riziko, rezervovať si cesty na našich lodiach počas vopred stanoveného obdobia. Tieto údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako to bude potrebné.

Vaše povolenie

Používaním webovej lokality DFDS vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním a používaním týchto údajov spoločnosťou DFDS vyššie uvedenými spôsobmi. V prípade zmien v našich pravidlách ochrany súkromia príslušné zmeny zverejníme na tejto stránke, aby ste stále mali prehľad o tom, aké údaje zhromažďujeme, ako ich používame a za akých okolností ich môžeme sprístupniť.

Chcete o svojich údajoch vedieť viac?

Kedykoľvek sa na nás môžete obrátiť a informovať sa o údajoch, ktoré evidujeme, ako aj požiadať o opis osobných údajov, ktoré sme zhromaždili a spracovali, a ich príjemcov – osôb, ktorým spoločnosť DFDS tieto údaje sprístupňuje alebo ktorým ich môže sprístupniť.

V prípade záujmu o opravu, vymazanie alebo zablokovanie nepresných údajov nás môžete kontaktovať. Spoločnosť DFDS sa stále snaží odpovedať na platné požiadavky čo najrýchlejšie.

Ak chcete, aby sme vaše údaje vymazali, vyplňte tento formulár.

Otázky alebo žiadosti nám posielajte na adresu privacy@dfds.com

Ak ste sa prihlásili na odber našich e-mailových noviniek, odber môžete zrušiť kliknutím na odkaz v newsletteri alebo kontaktujte spoločnosť DFDS na e-mailovej adrese uvedenej vyššie.

Customer Request form

+

Prevádzkovateľ údajov

DFDS A/S

Adresa: Sundkrogsgade 11, DK-2100 Kodaň, Dánsko

Číslo CVR: 14 19 47 11

Tel. č.: +45 33 42 33 42

Koho kontaktovať

V prípade otázok súvisiacich s týmito pravidlami ochrany súkromia alebo záujmu zistiť, ktoré z vašich osobných údajov uchovávame, nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy privacy@dfds.com.

V prípade záujmu sa môžete obrátiť aj na svoje miestne telefonické centrum. Radi vám odpovedia na vaše otázky.

Môžete tiež kontaktovať miestneho zástupcu vnútroštátnych orgánov na ochranu údajov. Stiahnite si súbor PDF, v ktorom nájdete adresu príslušného orgánu.

V prípade sťažnosti

Ak chcete podať sťažnosť, obráťte sa na adresu Datatilsynet, Borgergade 28 (5), 1300 København K, Dánsko.

Prečo zhromažďujeme osobné údaje a ako ich používame?

Evidencia týchto údajov je potrebná na to, aby bolo možné uzavrieť s nami zmluvu (vytvoriť rezerváciu) a posielať vám správy o rezervácii. Okrem toho je spoločnosť DFDS v zmysle zákona povinná evidovať totožnosť svojich pasažierov a tieto údaje poskytnúť príslušným orgánom.

Z toho dôvodu vás požiadame o uvedenie mena, pohlavia, dátumu narodenia alebo veku, adresy bydliska, e-mailovej adresy, evidenčného čísla vozidla (ak to je potrebné). Pri vytváraní rezervácie alebo odbavovaní pri terminále si môžeme overiť vašu totožnosť prostredníctvom vášho čísla pasu. Požiadame vás aj o telefónne číslo, aby sme vás v prípade problémov s rezerváciou mohli urýchlene kontaktovať. Rovnako môžeme zhromažďovať informácie súvisiace s potrebou špeciálnej starostlivosti alebo pomoci v núdzových situáciach v prípade, že nám ich osoba poskytne dobrovoľne.

Okrem toho používame údaje, ktoré získame v súvislosti s rezerváciami a nákupmi na palubách našich lodí, s cieľom získavať štatistiky, ktoré využívame na zlepšenie našich služieb. V prípade nákupu na palube vás môžeme požiadať o preukázanie vášho palubného lístka. Tieto údaje používame len na štatistické účely. Pri nakupovaní na palube máte právo odmietnuť preukázať svoj palubný lístok. Ak si neželáte, aby sme údaje o vašej rezervácii používali v našich štatistikách, kontaktujte nás a dajte nám vedieť.

V prípade telefonickej rezervácie uchovávame v niektorých krajinách po obdobie jedného roka záznam z hovoru z dôvodu potreby dokumentácie.