Právne informácie

Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, informácie na tejto stránke platia pre všetky spoločnosti skupiny DFDS. Ďalšie právne informácie pre konkrétne krajiny alebo služby môžu byť zverejnené na iných stránkach.

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre pasažierov

Obchodné podmienky pre nákladnú prepravu do 31. decembra 2022

Obchodné podmienky prepravy tovaru so spoločnosťou DFDS sú definované zákonom a prepravnými podmienkami pre severomorskú nákladnú prepravu (NSFCC) spolu so Zelenou kartou. Podrobnosti sú k dispozícii nižšie alebo na požiadanie u zástupcu spoločnosti DFDS.

Upozornenie: za poistenie, ktoré sa vzťahuje na prepravu nákladu a predmetov prepravy, nezodpovedá spoločnosť DFDS. Poistenie by si mal zabezpečiť prepravujúci zákazník.

Obchodné podmienky pre nákladnú prepravu po 1. januári 2023

Obchodné podmienky prepravy tovaru so spoločnosťou DFDS sú definované zákonom a Obchodnými podmienkami pre trajektovú prepravu spoločnosti DFDS spolu so Zelenou kartou. Podrobnosti sú k dispozícii nižšie alebo na požiadanie u zástupcu spoločnosti DFDS.

Podmienky pre prevádzku terminálu Immingham

Obchodné podmienky prepravy tovaru so spoločnosťou DFDS sú stanovené zákonom a Obchodnými podmienkami pre trajektovú prepravu spoločnosti DFDS spolu so Zelenou kartou. Podrobnosti sú k dispozícii nižšie alebo na požiadanie u zástupcu spoločnosti DFDS.

Obchodné podmienky pre logistické služby do 31. decembra 2022

Všetky obchody sa vykonávajú podľa Obchodných podmienok pre logistiku spoločnosti DFDS. Podrobnosti sú k dispozícii nižšie alebo na požiadanie u miestneho zástupcu spoločnosti DFDS.

Obchodné podmienky pre Nemecko sa vzťahujú na logistické služby poskytované spoločnosťou DFDS Germany ApS & Co. KG ako zástupca spoločnosti DFDS A/S.

Obchodné podmienky pre Spojené kráľovstvo sa vzťahujú na logistické služby poskytované subjektmi spoločnosti DFDS so sídlom v Spojenom kráľovstve.

Obchodné podmienky pre východné krajiny sa vzťahujú na logistické služby vykonávané úplne alebo čiastočne v pobaltských štátoch, východnej Európe, Rusku a Ázii.

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky logistické služby s výnimkou prípadov, keď sú služby (i) poskytované subjektmi spoločnosti DFDS so sídlom v Spojenom kráľovstve alebo Nemecku alebo (ii) vykonávané úplne alebo čiastočne v pobaltských štátoch, východnej Európe, Rusku a Ázii.

Obchodné podmienky pre logistické služby po 1. januári 2023

Všetky obchody sa vykonávajú podľa Obchodných podmienok pre logistiku spoločnosti DFDS. Podrobnosti sú k dispozícii nižšie alebo na požiadanie u miestneho zástupcu spoločnosti DFDS.

Podmienky používania webovej lokality

Tieto podmienky sa vzťahujú na používanie našej webovej lokality a súvisiacich stránok a aplikácií.

Pravidlá ochrany súkromia

Vaše súkromie si vážime. Tieto pravidlá uvádzajú, ako zaobchádzame s vašimi údajmi a ako ich ochraňujeme.

Pravidlá používania súborov cookie

Súbory cookie používame s cieľom poskytnúť vám primeranejší zážitok z používania našich webových lokalít.

Formulár zákazníckej žiadosti

V prípade záujmu o odstránenie svojich údajov nás kontaktujte. Spoločnosť DFDS sa stále snaží odpovedať čo najrýchlejšie.

Passenger Rights

If you would like to view your rights as a passenger when travelling by sea, please click here.