Právne informácie

Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, informácie na tejto stránke platia pre všetky spoločnosti skupiny DFDS. Ďalšie právne informácie pre konkrétne krajiny alebo služby môžu byť zverejnené na iných stránkach.

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre pasažierov

Obchodné podmienky nákladnej prepravy

Obchodné podmienky prepravy tovaru spoločnosti DFDS stanovujú právne predpisy, severomorské podmienky nákladnej prepravy (NSFCC) a systém zelenej karty. Podrobnosti sú uvedené nižšie alebo dostupné na požiadanie u vášho zástupcu spoločnosti DFDS.

Poznámka: Spoločnosť DFDS nenesie zodpovednosť za poistenie prepravy nákladu a tovaru. Poistenie si musí zaobstarať prepravujúci zákazník.

Obchodné podmienky logistických služieb

Obchodná činnosť sa vykonáva v súlade s obchodnými podmienkami logistických služieb spoločnosti DFDS. Podrobnosti sú uvedené nižšie alebo dostupné na požiadanie u vášho miestneho zástupcu spoločnosti DFDS.

Obchodné podmienky pre Nemecko platia pre logistické služby poskytované spoločnosťou DFDS Germany ApS & Co. KG, ktorá zastupuje spoločnosť DFDS A/S.

Obchodné podmienky pre Spojené kráľovstvo platia pre logistické služby poskytované spoločnosťami DFDS so sídlom v Spojenom kráľovstve.

Obchodné podmienky pre východné krajiny platia pre logistické služby úplne alebo čiastočne vykonávané v pobaltských štátoch, východnej Európe, Rusku a Ázii.

Všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky logistické služby s výnimkou služieb (i) poskytovaných spoločnosťami DFDS so sídlom v Spojenom kráľovstve alebo Nemecku alebo (ii) úplne alebo čiastočne vykonávaných v pobaltských štátoch, východnej Európe, Rusku a Ázii.

Podmienky používania webovej lokality

Tieto podmienky sa vzťahujú na používanie našej webovej lokality a súvisiacich stránok a aplikácií.

Pravidlá ochrany súkromia

Vaše súkromie si vážime. Tieto pravidlá uvádzajú, ako zaobchádzame s vašimi údajmi a ako ich ochraňujeme.

Pravidlá používania súborov cookie

Súbory cookie používame s cieľom poskytnúť vám primeranejší zážitok z používania našich webových lokalít.

Formulár zákazníckej žiadosti

V prípade záujmu o odstránenie svojich údajov nás kontaktujte. Spoločnosť DFDS sa stále snaží odpovedať čo najrýchlejšie.