Nye transportinitiativer fra EU er på vej

zoomed out map for hero

EU's mobilitetspakke 1: Europa på farten

EU's mobilitetspakke er en tredelt samling af initiativer, der skal strømline styringen, administrationen og driften af transportindustrien på tværs af alle EU-medlemslande. Den første del fokuserer på forbedring af regler og håndhævelse i forbindelse med arbejdsforhold og drift inden for vejtransport. Vi forventer, at den første del får størst indflydelse på vores drift. De berørte områder vil omfatte køre- og hvileperioder, udstationering af chauffører, cabotagekørsel, adgang til vejtransportindustrien og fartskrivere.

EU mobility package 1 - Group 6475@2x

Vigtige datoer at være opmærksom på

Hele mobilitetspakken blev vedtaget af EU i juli 2020, og nye regler om køre- og hviletid blev implementeret i august 2020. Regler vedrørende udstationering af chauffører og manuel registrering af grænseovergange blev implementeret 2. februar 2022. Regler, der involverer cabotagekørsel og adgang til transportmarkedet, blev indført 21. februar 2022.

Mobility package timeline - Group 6476@2x
Mobility Package rest time - Group 6479@2x

Køre- og hviletider

Almindelige ugentlige hvileperioder og enhver ugentlig hviletid på mindst 45 timer taget som kompensation for tidligere nedsatte hvileperioder kan ikke tages i et køretøj og afholdes i en passende bolig. Eventuelle udgifter til bolig, der er nødvendige for at opfylde dette krav, skal afholdes af arbejdsgiverne. Derudover skal chauffører vende tilbage til deres hjemland eller deres arbejdsgivers land mindst én gang hver 4. uge.

*Gældende siden den 20. august 2020

Posting of drivers calendar - Group 6480@2x

Udstationering af chauffører

Når et transportfirma i EU udstationerer chauffører for at arbejde i et andet EU-land, skal betingelserne for chaufførernes ansættelse være i overensstemmelse med værtslandets (det land, hvor de har været udstationeret).

Træder i kraft 2. februar 2022

Cabotage rules image - Group 6481@2x

Cabotage-regler

Det nuværende cabotagesystem, der tillader højst tre operationer på syv dage, vil fortsat gælde. Men efter tre ture skal lastbiler nu opholde sig uden for cabotageværtslandet i en fire dages "afkølingsperiode", før de kører med det samme køretøj i det pågældende land igen.

Træder i kraft den 21. februar 2022

Access to market vehicles - Group 6482@2x

Adgang til markedet

Alle køretøjer skal returnere til deres sædvanlige operationelle center i deres arbejdsgivers EU-medlemsland (det land, hvor køretøjet er registreret) mindst én gang hver ottende uge efter at have forladt det.

Træder i kraft 21. februar 2022

Tachographs zoomed out

Fartskrivere

Alle lette erhvervskøretøjer mellem 2,5 og 3,5 tons skal til enhver tid have en ny, "smart" fartskriver for at spore grænseovergange, på- og aflæsningsaktiviteter samt køre- og hvileperioder.

Træder i kraft august 2023

Hvad er EU-vejpakken?

EU's mobilitetspakke er et sæt regler, der har til formål at skabe konsistente og let håndhævelige standarder, der understøtter førersikkerhed, fair konkurrence, bæredygtig forretningspraksis og andre forbedringer af transportindustrien i hele EU.

Electric truck DFDS Volvo

EU's mobilitetspakke 2: Ren mobilitet

Den anden mobilitetspakke fokuserer på transportindustriens miljøpåvirkning i hele EU. Med et specifikt fokus på vejtransport af passagerer (f.eks. bus- og turistbusmarkedet) vil initiativerne dreje sig om elektrificering, CO2-standarder og specifikke regler for markedsadgang. Pakken vil skabe mål, der skal nås mellem 2025 og 2030.

EU Mobility Package 2: Clean Mobility - Group 6477@2x

EU's mobilitetspakke 3: Bæredygtig mobilitet

Den tredje mobilitetspakke fokuserer på sikker og forbundet mobilitet i hele EU samt forbedring af transportindustriens bæredygtighed. Initiativerne vil omfatte digitalisering og automatisering af informationsudveksling, fodgængersikkerhed og yderligere CO2-standarder. Pakken vil opstille mål, der skal nås mellem 2025 og 2030.

EU Mobility Package 3: Sustainable Mobility - Group 6478@2x