Oplysningspligten i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning (fremover: GDPR)

Hvem er de dataansvarlige for dine personlige data

DFDS A/S, Marmorvej 18, DK-2100 København Ø, Danmark

E-mailadresser: privacy@dfds.com; gdpr@dfds.com 

Hvad er formålet og retsgrundlaget for behandling af data
  • Med henblik på at kunne levere bestilte varer, hvilket er nødvendigt for opfyldelsen af en kontrakt mellem dig og DFDS-enheden, artikel 6 (1)(b) GDPR.  

  • Til arkiverings- (dokumentations-) formål med henblik på at bevare information i tilfælde af et juridisk behov for at bevise fakta, eller potentielt etablere, udøve eller forsvare retskrav; artikel 6 (1)(f) GDPR.  

Datamodtagere

Modtagerne af dine personoplysninger vil være virksomheder, der leverer tjenester på vores anmodning, hvortil vi vil outsource aktiviteter, der involverer databehandling, f.eks. inden for it-tjenester, revision eller rådgivning. Vi deler personlige oplysninger med IKEA med det formål at kunne levere varer bestilt af dig.

Datalagringsperiode

Data vil blive opbevaret i den tid, der er nødvendig for at opfylde de formål, som dataene blev indsamlet til. Personoplysninger kan opbevares længere, hvis en sådan forpligtelse er pålagt ved lov eller er nødvendig for at forsvare eller gøre krav gældende.  

Den registreredes rettighedsklausul

Du har ret til at få adgang til dine data, ret til at berigtige og slette dine data, ret til at begrænse behandlingen af dine data og ret til at overføre dine data.  

Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine data i forbindelse med vores legitime interesser som defineret ovenfor. Du har ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke påvirker ikke lovligheden af behandlingen af dine data baseret på dit samtykke før tilbagetrækningen.  

Du kan udøve din ret ved at kontakte os: gdpr@dfds.com 

Ret til at indgive en klage

Du har ret til at indgive en klage til en relevant tilsynsmyndighed, hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger er i strid med love og regler om databeskyttelse.  

Kilde til oprindelse af data

Dataene er blevet stillet til rådighed for os af dig.