Trieste terminal

Terminal Trieste map

Om Trieste terminal

Frihavnszonen i Trieste betyder, at varer, der ankommer fra udlandet ad søvejen, kan passere frit og blive sendt til deres udenlandske destinationer. Havnens særlige ekstra toldstatus gør den til den ideelle havn for Europa-relateret godstrafik fra det østlige Middelhav, hvilket giver en betydelig fordel for U.N. Ro-Ro-kunder, da det ikke er tilgængeligt i nogen anden havn i Middelhavet.

Når ekstra EU-varer importeres, kan de drage fordel af en 180 dages forsinkelse i betalingen af told, moms og punktafgifter; ingen tidsbegrænsning på opbevaring af varer og ingen bankgaranti skal betales, så længe varerne er i frihavnen. Havneafgifterne er lavere end i de andre italienske havne, og transit for erhvervskøretøjer til udlandet er forenklet.

DFDS ship, Türkiye port, sea logistics

Terminalens tilbud

DFDS Freight terminal in Trieste

Godshåndtering

Trieste-terminalen kan håndtere mange typer gods, herunder standardenheder (sættevogne, komplette enheder og lange enheder), alle typer containere og ikke-standardgods samt tunge løft.

DFDS Trieste terminal, vessel in port

Håndtering af skibe

Det samlede areal af Trieste havn er 2.300.000 m², og Riva Traiana-terminalen, hvor U.N. Ro-Ro lægger til, er 185.000 m² og har tre ramper dedikeret til ro-ro-skibe. Trieste havn bruges til råolie, ro-ro-skibsfart, container- og stykgods.

Strategisk placering

Havnen i Trieste er den nordligste havn i Middelhavet og giver adgang til Vest- og Centraleuropa.

Wels (ISU) og Bettembourg-tog samt Duisburg, Ludwigshafen og München-tog kører fra den samme terminal. Tyrkiske ro-ro-operatører udnytter ro-ro-terminalerne i Trieste fuldt ud på grund af hyppig service og høj trafik. I terminalen er der en administrationsbygning til agentur og told. Derudover ligger ro-lo-terminalen mellem Trieste og Salzburg i Riva Triana-terminalen.

Trieste havn tilbyder en nem forbindelse til europæiske motorveje. Riva Triana-terminalen drives af Samer Seaports & Terminals Srl.

DFDS Trieste 102-Intermodal 2018

Trieste-terminalens placering

Adresse Samer Seaports & Terminals Punto Franco Nuovo Riva Traiana 34123 Trieste Italien

Åbningstider 24/7

Kontakt +39 040 670 27 11 samer@samer.com

trieste terminal interactive map

Terminalens kapacitet

  • Agenturets ydelser

  • Alle typer af håndteringsydelser

  • Veterinær grænsekontrol

  • Unik status for tyrkiske vognmænd (frihavnsstatus)

  • Langsigtet koncession

  • Den nordligste havn i Middelhavet (adgang til det europæiske bagland)

  • Den største ro-ro-terminal i Trieste med 3 kajpladser dedikeret til ro-ro-skibe og 1 til stykgodsskibe

  • Tre lagerhaller med et samlet areal på 44.000 m².

  • 24/7, i overensstemmelse med ISPS

Er du klar til at forenkle din forsendelsesproces?

Vores eksperter er her for at besvare dine spørgsmål og yde support, når du har brug for det.