Valmistele yrityksesi ICS2-järjestelmää varten

Esittelyssä EU:n tuorein tuontivalvontajärjestelmä ja ohjeet sen noudattamiseen.

Customs Check-in

Tietoa ICS2-säädöksistä

ICS2 on uusi versio EU:n alkuperäisestä tuontivalvontajärjestelmästä. Se tuo tullessaan uusia vaatimuksia kuljetusyrityksille, jotka kuljettavat rahtia EU-maihin meritse, maanteitse tai rautateitse. ICS2 on tietotekninen turvajärjestelmä, jonne rahtitiedot täytyy ilmoittaa ennen lähetyksen saapumista EU:n rajalle. Järjestelmän tarkoituksena on käsitellä rahtitietoja, helpottaa riskinarviointia sekä vahvistaa EU:n rajaturvallisuutta.

ICS2 generic image

Mitä tämä merkitsee yrityksellesi

EU:hun rahtia kuljettavien kuljetusyritysten on ICS2-säädösten nojalla annettava lisätietoja lähetyksistä saapumisen yleisilmoituksella ja toimitettava nämä tiedot viranomaisille EU:n Shared Trader Interface (STI) -järjestelmän kautta ennen rajalle saapumista. Antamasi tiedot arvioituaan viranomaiset joko päästävät rahtilähetyksen eteenpäin, pyytävät lisätietoja tai eväävät sen pääsyn EU:hun.

What does ICS2 mean?

Miten DFDS voi olla avuksi

Kertarekisteröinti

Kertarekisteröintipalvelumme avulla voit toimittaa meille yrityksesi rahti- ja ydintiedot, joiden perusteella me toimitamme ICS2-yleisilmoituksen kokonaisuudessaan EU:n viranomaisille. Jos valitset kertarekisteröinnin, sinun ei tarvitse luoda erillistä tietojärjestelmää liittyäksesi EU:n STI-järjestelmään. Sinun on vain varmistettava, että tiedot pitävät paikkansa ja että ne lähetetään meille ajoissa.

Monirekisteröinti

Monirekisteröintipalvelussa me rekisteröimme yrityksesi ydintiedot, mutta sinun on tallennettava kaikki rahtitiedot suoraan ICS2-palveluun. Jos valitset monirekisteröintipalvelun, sinun vastuullasi on luoda järjestelmä, jonka avulla voit liittyä EU:n STI-järjestelmään ja lähettää rahtitiedot suoraan EU:n viranomaisille.

ICS2-aikataulu

Varustamoiden on liityttävä ICS2-palveluun 3.6.–4.12.2024 välisenä aikana. 

Merirahdin kuljetustietoja käsittelevien tahojen (maritime house-level filers) on liityttävä ICS2-palveluun 4.12.2024–1.4.2025 välisenä aikana. 

Maantie- ja rautatieliikenteen harjoittajien on liityttävä ICS2-palveluun 1.4.–1.9.2025 välisenä aikana.

ICS2 timeline illustration

Usein ICS2-palvelusta kysytyt kysymykset

ICS2 on päivitetty versio EU:n alkuperäisestä tuontivalvontajärjestelmästä (ICS). ICS2 on tietotekninen turvajärjestelmä, jonne rahtitiedot täytyy ilmoittaa ennen lähetyksen saapumista EU:n rajalle. Järjestelmän kautta voidaan hoitaa seuraavat asiat:

  • Saapumisen yleisilmoitusten (ENS) jättäminen

  • Tulliviranomaisten tekemä turvallisuusanalyysi

  • Kuljetusvälineiden saapuminen

  • Tavaran esittely tulliviranomaisille ja tarvittaessa tullin suorittama tavaran valvonta

ICS2 ei ole tuontitullijärjestelmä, eikä sitä käytetä tulli-ilmoitusten käsittelyyn, jotka koskevat tavaran luovutusta vapaaseen liikkeeseen.

ICS2 pyrkii suojelemaan EU:n rajoja ja kansalaisia keräämällä tietoja kaikista EU:hun saapuvista tavaroista ennen niiden saapumista. Tarkkojen rahtitietojen ja riskianalyysin avulla uhat voidaan tunnistaa varhaisessa vaiheessa, mikä helpottaa tulliviranomaisten puuttumista asiaan tarvittaessa. ICS2 toimii ennen saapumista annettavana, turvallisuusriskejä koskevana ilmoituksena, joka tulee toimittaa EU:n Shared Trader Interface -järjestelmään. Tulli-ilmoitukset on kuitenkin yhä jätettävä suoraan paikallisille tulliviranomaisille niiden omien tullijärjestelmien kautta.

ICS2 tuo mukanaan uusia säädöksiä meri-, maantie- ja rautatiekuljetuksiin sekä lentorahtiin. Myös kappaletavarakuljetuksiin, pikakuljetuksiin ja postipalveluihin sovelletaan ICS2-säännöksiä.

ICS2 koskee kaikkia kolmansista maista peräisin olevia tavaroita, jotka ovat matkalla Euroopan maihin tai jotka kuljetetaan niiden kautta, mukaan lukien Norja, Sveitsi ja Pohjois-Irlanti.

ICS2 otetaan käyttöön asteittain, ja säädökset astuvat voimaan, kun se on integroitu järjestelmään:

  • Varustamoiden on liityttävä ICS2-järjestelmään 3.6.–4.12.2024 välisenä aikana.

  • Merirahdin kuljetustietoja käsittelevien tahojen (maritime house-level filers) on liityttävä järjestelmään 4.12.2024–1.4.2025 välisenä aikana.

  • Maantie- ja rautatieliikenteen harjoittajien on liityttävä järjestelmään 1.4.–1.9.2025 välisenä aikana.

ICS2-järjestelmän käyttöönotto tarkoittaa, että sinun on toimitettava EU-viranomaisille aikaisempaa enemmän tietoja saapumisen yleisilmoituksella (ENS) ennen lähetysten saapumista rajalle. Saapumisen yleisilmoitus (ENS) toimitetaan ICS2-palvelun kautta. Sinun on siis luotava järjestelmä, jonka kautta voit liittyä EU Shared Trader Interface -järjestelmään (STI). Vaihtoehtoisesti sinun on toimitettava saapumisen yleisilmoitus (ENS) järjestelmään liitetylle kolmannelle osapuolelle, joka voi lähettää sen puolestasi.

Rahtilähetysten maahantulo voidaan evätä EU:n rajalla, jos saapumisen yleisilmoitusta (ENS) ei ole toimitettu ajoissa tai jos annetut rahtitiedot ovat virheellisiä. Rahti ja saapumisen yleisilmoitus (ENS) tarkastetaan mahdollisin seuraamuksin.

Tarjoamme EU Shared Trader Interface (STI) -järjestelmän kautta sekä kerta- että monirekisteröintiratkaisuja, joiden avulla saapumisen yleisilmoitus (ENS) toimitetaan perille ICS2-vaatimusten mukaisesti. 

Mikä on kertarekisteröinti?  Kertarekisteröintipalvelumme kautta luomme ja toimitamme koko ICS2-ilmoituksen EU:n viranomaisille. Olet vastuussa vain siitä, että toimitat meille rahtitietosi (alatason tiedot) sekä perustietosi, ja varmistat, että ne pitävät paikkansa ja saapuvat meille ajoissa.

Mikä on monirekisteröinti? Jos haluat käyttää monirekisteröintipalveluamme, sinulla on oltava yhteys EU Shared Trader Interface -järjestelmään (STI). Lähetämme perustiedot EU:n viranomaisille STI-järjestelmän kautta. Sinun tulee tietyssä vaiheessa tallentaa alatason tietosi suoraan EU:n STI-järjestelmään.

Kuljetusyhtiö vastaa koko saapumisen yleisilmoituksen (ENS) jättämisestä ja ilmoittaa sen saapumisesta Shared Trade Interface -järjestelmään. 

Kuljettajien saattamien ajoneuvojen on toimitettava tieliikenteen tietokokonaisuus, mutta merirahdin aikajanalla.

Lyhyen merimatkan osalta, mukaan lukien kaikilta DFDS-reiteiltä, saapumisen yleisilmoitukset (ENS) on jätettävä EU Shared Trader Interface -järjestelmään viimeistään kaksi tuntia ennen saapumista ensimmäiseen EU-satamaan.

Reitit, joihin ICS2-määräykset vaikuttavat

Kaikki EU:n satamien ja EU:n ulkopuolisten satamien väliset reitit ovat ICS2-säädösten alaisia.

ICS2 Routes Map, textAndMedia