Yleisen tietosuoja-asetuksen (tästä eteenpäin: GDPR) mukainen tiedonantovelvollisuus

Ketkä ovat henkilötietojesi rekisterinpitäjät?

DFDS A/S, Marmorvej 18, DK-2100 Kööpenhamina, Tanska

Sähköpostiosoitteet: privacy@dfds.com; gdpr@dfds.com 

Mikä on tietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta?
  • Jotta voimme toimittaa tilatut tuotteet, mikä on välttämätöntä sinun ja DFDS-yksikön välisen sopimuksen täyttämiseksi; GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.  

  • Arkistointitarkoituksiin (todiste) tietojen säilyttämiseksi, jos on olemassa oikeudellinen tarve todistaa tosiasiat tai mahdollisesti esittää, käyttää tai puolustaa oikeudellisia vaatimuksia; GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.  

Tietojen vastaanottajat

Henkilötietojesi vastaanottajia ovat pyynnöstämme palveluita tarjoavat yritykset, joille ulkoistamme tietojenkäsittelyyn liittyvät toiminnot, mm. IT-palvelut, tilintarkastajat ja neuvonantajat.Jaamme henkilötiedot Ikean kanssa, jotta voimme toimittaa tilaamasi tuotteet.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten tiedot on kerätty. Henkilötietoja voidaan säilyttää pidempään, jos tällainen velvoite on laissa asetettu tai jos se on tarpeen vaatimusten puolustamiseksi tai esittämiseksi.  

Rekisteröidyn oikeuksia koskeva lauseke

Sinulla on oikeus tarkastella tietojasi, oikaista ja poistaa niitä, rajoittaa niiden käsittelyä ja siirtää niitä.  

Sinulla on myös oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä edellä määriteltyyn oikeutettua etuamme koskevaan tarkoitukseen. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumukseen perustuvan tietojesi käsittelyn laillisuuteen ennen sen peruuttamista.  

Voit käyttää oikeuttasi ottamalla meihin yhteyttä: gdpr@dfds.com 

Oikeus tehdä valitus

Sinulla on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jos uskot, että henkilötietojesi käsittely rikkoo tietosuojalakeja ja -määräyksiä.  

Tietojen alkuperä

Olet antanut kyseiset tiedot meille.