Jaunas ES transporta iniciatīvas jau ir ceļā

zoomed out map for hero

ES mobilitātes pakotne I Eiropa kustībā

ES mobilitātes pakotne ir iniciatīvu apkopojums trīs daļās, kas paredzēts tam, lai racionalizētu transporta nozares pārvaldību, administrēšanu un darbību visās ES dalībvalstīs. Pirmajā daļā galvenā uzmanība tiek pievērsta uzlabojumiem regulās un to ieviešanai attiecībā uz darba apstākļiem un darbībām autotransporta jomā. Ir sagaidāms, ka pirmajai daļai būs visbūtiskākā ietekme uz mūsu darbību. Tās ietekmētās jomas ietver braukšanas un atpūtas laiku, transportlīdzekļu vadītāju norīkošanu darbā, kabotāžu, piekļuvi autotransporta nozarei un tahogrāfus.

EU mobility package 1 - Group 6475@2x

Nozīmīgi datumi, kas jāņem vērā

Visa mobilitātes pakotne ES tika pieņemta 2020. gada jūlijā, un jauni noteikumi attiecībā uz braukšanas un atpūtas laiku tika ieviesti 2020. gada augustā. Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju norīkošanu darbā un robežu šķērsošanas manuālu reģistrēšanu tika ieviesti 2022. gada 2. februārī. Noteikumi par kabotāžu un piekļuvi pārvadājumu tirgum tika ieviesti 2022. gada 21. februārī.

Mobility package timeline - Group 6476@2x
Mobility Package rest time - Group 6479@2x

Braukšanas un atpūtas laiks

Parastos iknedēļas atpūtas laikposmus un jebkuru iknedēļas atpūtas laikposmu vismaz 45 stundu apjomā, kas tiek ņemts kā kompensācija par iepriekšējiem saīsinātiem atpūtas laikposmiem, nedrīkst pavadīt transportlīdzeklī un tie ir jāizmanto piemērotā izmitināšanas vietā. Jebkuras izmitināšanas izmaksas, kas rodas, izpildot šīs prasības, sedz darba devēji. Turklāt autovadītājiem ir jāatgriežas savā dzīvesvietas valstī vai darba devēja atrašanās vietas valstī vismaz reizi 4 nedēļās.

*Spēkā kopš 2020. gada 20. augusta

Posting of drivers calendar - Group 6480@2x

Transportlīdzekļu vadītāju norīkošana darbā

Kad ES transporta uzņēmums norīko transportlīdzekļu vadītājus darbā citā ES valstīs, transportlīdzekļu vadītāju darba apstākļiem ir jāatbilst darba apstākļiem uzņemošajā valstī (valsts, uz kuru tiek norīkoti transportlīdzekļu vadītāji).

Spēkā kopš 2022. gada 2. februāra

Cabotage rules image - Group 6481@2x

Kabotāžas noteikumi

Arī turpmāk būs spēkā pašreizējā kabotāžas sistēma, ar kuru atļauj veikt ne vairāk kā trīs kabotāžas pārvadājumus septiņu dienu laikā. Taču pēc trijiem braucieniem trasportlīdzekļiem tagad būs jāpaliek ārpus kabotāžas uzņemošās valsts četru dienu "atslodzes" posmā, pirms to pašu transportlīdzekli atkal būs ļauts izmantot tajā pašā valstī.

Spēkā kopš 2022. gada 21. februāra

Access to market vehicles - Group 6482@2x

Piekļuve tirgum

Visiem transportlīdzekļiem ir jāatgriežas savā parastajā koordinācijas centrā darba devēja ES dalībvalstī (valstī, kurā trasnportlīdzeklis ir reģistrēts) ne retāk kā reizi astoņos mēnešos pēc izbraukšanas no valsts.

Spēkā kopš 2022. gada 21. februāra

Tachographs zoomed out

Tahogrāfi

Visiem vieglajiem kravas automobiļiem no 2,5 līdz 3,5 tonnām pastāvīgi ir jābūt aprīkotiem ar jaunu “viedo” tahogrāfu, lai izsekotu robežu šķērsošanu, kravas iekraušanas un izkraušanas darbības un braukšanas un atpūtas laikposmus.

Spēkā kopš 2023. gada augusta

Kas ir ES mobilitātes pakotne?

ES mobilitātes pakotne ir tiesību aktu kopums, kura mērķis ir izveidot konsekventus un viegli izpildāmus tandartus, ar kuriem atbalsta vadītāja drošību, godīgu konkurenci, ilgspējīgu uzņēmējdarbības praksi un citus uzlabojumus transporta nozarē visā ES.

Electric truck DFDS Volvo

ES mobilitātes pakotne II Tīra mobilitāte

Otrās mobilitātes pakotnes centrā ir transporta nozares ietekme uz vidi visā ES. Īpaši pievēršoties pasažieru autopārvadājumiem (piem. autobusu pārvadājumu tirgum), iniciatīvas būs saistītas ar elektrifikāciju, CO2 standartiem un specifisku regulējumu piekļuvei tirgum. Ar pakotni tiks izveidoti mērķi, kas ir sasniedzami laikā no 2025. līdz 2030. gadam.

EU Mobility Package 2: Clean Mobility - Group 6477@2x

ES mobilitātes pakotne III Ilgtspējīga mobilitāte

Trešajā mobilitātes pakotnē galvenā uzmanība tiek pievērsta drošai un satīklotai mobilitātei visā ES, kā arī ilgtspējīguma uzlabošanai transporta nozarē. Iniciatīvas aptvers informācijas apmaiņas digitalizāciju un automatizāciju, gājēju drošību un turpmākos CO2 standartus. Ar pakotni tiks izveidoti mērķi, kas ir izpildāmi laikā no 2025. līdz 2030. gadam.

EU Mobility Package 3: Sustainable Mobility - Group 6478@2x