Chevron pointing rightFacebookLinkedInTwitterEmailFacebooklinkedInBlogYouTubeInstagramArrow downExternal link (before text)Toggle menu and search iconLoginTriangle pointing upSearch (magnifying glass)Cross (close)InfoPassenger ferriesBoatTruckAbout usDownloadCustomer center iconFerry crossingBusiness cruiseCruises and packagesGroupsAutomotiveHazardous cargoIndustrial cargoISO containerMobile machineReefer containerReefer trailerSelf-driveTrailerBulk liquidPdfSwitch-arrowsCheckmarkThree dotsCross with circleFlag nl-BEFlag fr-BEFlag sv-SEFlag da-DKFlag nlFlag etFlag fiFlag deFlag itFlag lvFlag ltFlag nnFlag ruFlag esFlag plFlag frFlag en (UK)Flag en (US)Flag en (Global)Flag pt (BR)Flag en (CA)Flag zh (CN)Flag cs (CZ)Flag ee (EE)Flag ja (JP)Flag ko (KR)Flag ro (RO)Flag sk (SK)Flag bgAlertOutbound and Returntickmarknumber of sailingsdruration of sailingdrive onsea view cabinbooking deadlinedrive on cycle onconcert ticketmatch ticketbus transfercurrency DKKcurrency €currency poundcurrency %romantic mealnights on boardmealromantic nights on boardnights in cityromantic cityfamily city
GDPR-DISCLAIMERGDPR-READMORE
GENERAL-REJECT

KLIENTU APKALPOŠANA - KRAVU PĀRVADĀJUMI

KLIENTU APKALPOŠANA - KRAVU PĀRVADĀJUMI

Norādiet informāciju par savu atbalsta pieprasījumu

Šis lauks jāaizpilda obligāti.
Šis lauks jāaizpilda obligāti.
Šis lauks jāaizpilda obligāti.
Šis lauks jāaizpilda obligāti.
+
Šis lauks jāaizpilda obligāti.
Formāts ir nepareizs. Lūdzu, pārbaudiet
Šis lauks jāaizpilda obligāti.

Biežāk uzdotie jautājumi

DFDS UN VIDE
Kā DFDS rūpējas par vides aizsardzību?

Mēs saviem klientiem piedāvājam augstus kvalitātes standartus, kas atbilst viņu vēlmēm un iet roku rokā ar mūsu pūliņiem izpildīt arvien augstākus vides aizsardzības mērķus.

Mēs to īstenojam, piedāvājot dinamisku klientu apkalpošanu, nemitīgu attīstību un domājot par ilgtspējīgiem risinājumiem.

Kāda ir DFDS pieeja kvalitātes standartu ievērošanā?

Uzņēmumā DFDS kvalitāte ir cieši saistīta ar mūsu klientu apkalpošanas kultūru. Mūsu kvalitātes uzlabošanas plāni paredz, ka klienti vienmēr saņem solītās kvalitātes pakalpojumus. Tas nozīmē, ka tiek ievēroti laika grafiki, līgumi un vienošanās, tiek novērsti vai samazināti pakalpojumu pārtraukumi un kravu bojājumi, kā arī vienmēr izvēlēti visefektīvākie risinājumi. Šajā nolūkā piedāvājam caurredzamību un dokumentēšanu, izmantojot sertifikāciju un mūsu efektīvo klientu saziņas sistēmu.

Vai DFDS vienmēr izvēlas ilgtspējīgus risinājumus?

Mēs visi esam atbildīgi par to, lai nākamajām paaudzēm atstātu ekoloģiski sabalansētu pasauli. DFDS uzskata par savu pienākumu nemitīgi attīstīt veiktās operācijas un aktivitātes, lai samazinātu enerģijas patēriņu un ietekmi uz vidi. Tāpēc mēs uzmanīgi sekojam mūsu enerģijas patēriņam un ietekmei uz vidi, kā arī dokumentējam šos novērojumus. Mēs arī cenšamies informēt savus klientus un partnerus, kā arī darbiniekus par ietekmi, ko atstājam uz vidi.

Vai DFDS samazina CO2 emisiju daudzumu?

CO2 ir visizplatītākā siltumnīcefekta gāze, un tās emisiju apjoms pieaug un samazinās proporcionāli degvielas patēriņam. DFDS ir sācis plašu projektu, kas paredzēts flotes degvielas patēriņa samazināšanai, īstenojot vairākas tehniskas un saimnieciskas iniciatīvas. Mūsu mērķis laika periodā no 2012. līdz 2017. gadam ir par 5% samazināt CO2 emisijas, kā arī sēra, slāpekļa oksīdu un daļiņveida emisijas. Šī mērķa sasniegšanai īstenojam šādas iniciatīvas:

 • Enerģijas patēriņa un emisiju reģistrēšana
 • Siltuma pārpalikumu pārstrāde
 • Atiešanas un pienākšanas laiku optimizēšana
 • Reisu optimizēšana ar jaunas IT tehnoloģijas atbalstu, ievērojot laikapstākļus un apstākļus jūrā
 • Jauni tehniski risinājumi
BĪSTAMAS PRECES

Kāda ir DFDS bīstamo kravu politika?

 1. Kravas, kuras ir vai var kļūt bīstamas, ugunsnedrošas, viegli uzliesmojošas vai kaitīgas (to skaitā radioaktīvu materiālu kravas), vai kuru dēļ var tikt bojāta jebkāda manta vai īpašums, netiek nodotas pārvadātājam vai pārvadājumam bez īpašas tā rakstiskas piekrišanas un ja uz kravas/preču taras, kā arī uz pašas kravas/precēm ārpusē nav skaidra marķējuma, kas norāda uz šādas kravas/preču veidu un specifiku un atbilst piemērojamiem tiesību aktiem, normatīviem un prasībām. Ja šādas kravas/preces tiek nogādātas pārvadātājam bez minētās rakstiskās piekrišanas un/vai noformējuma vai pārvadātājs uzskata, ka ir iespējams, ka krava/preces kļūs bīstamas, ugunsnedrošas, uzliesmojošas vai kaitīgas, jebkurā brīdī tās var tikt iznīcinātas, atsavinātas, pamestas, vai padarītas nekaitīgas bez atlīdzības komersantam un neierobežojot pārvadātāja tiesības uz fraktu..

 2. Komersants apņemas nodrošināt, ka šādas preces tiek iepakotas tā, lai tām nekaitētu pārvadāšanas laikā pastāvošie riski, ņemot vērā preču raksturu un ievērojot visus tiesību un normatīvos aktus, kas varētu uz tām attiekties pārvadāšanas laikā.

 3. Neatkarīgi no tā, vai komersants ir bijis informēts par kravas/preču raksturu, komersants pilnībā kompensē pārvadātājam visas prasības, zaudējumus vai izdevumus, kas radušies šādas kravas/preču pārvadāšanas dēļ.

 4. Nekas no šajā punktā minētā neatņem pārvadātājam kādas no citur minētajām tiesībām.

Note: Ievērojiet! Papildu norādījumi, kas attiecas uz konkrētiem maršrutiem saistībā ar bīstamu kravu pārvadājumiem, tiek aprakstīti attiecīgo maršrutu lapās.

Ir jāveic bīstamas kravas pārvadājums. Kāda ir DFDS politika??

Ja ir jāveic bīstamas kravas pārvadājums, autovadītājam kravu dienestā ir jāiesniedz parakstīta izziņa par bīstamu kravu* un kravas puspiekabēm uz abiem sāniem ir jābūt bīstamības uzlīmēm. Ja izziņa par bīstamo kravu nav pareiza vai nav parakstīta, puspiekabe vai pavadošais transportlīdzeklis netiek pārvadāts.

 • Puspiekabes gadījumā autovadītājam ir jāiesniedz pavaddokumenti, kuros precīzi norādīti bīstamības aspekti. Pirms sākam plānot pārvadājamās kravas novietojumu un segregāciju, mūsu rīcībā ir jābūt šādai informācijai:

 • ANO numurs(i)

 • Precīzi pārvadājuma nosaukumi
 • IMDG klases/apakšiedalījums
 • Iepakošanas grupa (ja attiecināma)
 • Uzliesmošanas temperatūra (ja attiecināma)
 • Jūras piesārņotājs (ja attiecināms)
 • Iepakojuma veids
 • Iepakojuma vienību skaits un svars/lielums
 • Ja daudzums ir ierobežots, tas ir skaidri jānorāda pavaddokumentos; ja tas nav izdarīts, viela nav uzskatāma par ierobežota daudzuma vielu.
 • Pārvadātāja deklarācija un iepakojuma sertifikāts, kurā norādīta pilnīga atbilstība IMDG normām.
REZERVĀCIJAS SISTĒMA

Kāpēc ir dažādas sistēmas rezervācijām un kravu izsekošanai; kā zināt, kura jāizvēlas?

DFDS pašlaik strādā pie savu tiešsaistes rezervēšanas iespēju jaunināšanas. Mūsu jaunā tiešsaistes rezervācija darbojas jebkurā ierīcē, tāpēc varat ērti rezervēt un atjaunināt pārvadājumus, kā arī sekot tiem. Ja jums pašlaik nav konta, pieprasiet tā izveidi, izmantojot saziņas veidlapu. Mūsu iepriekšējā rezervācijas sistēma Infobridge joprojām ir pieejama (tikai stacionārajos datoros) esošajiem lietotājiem, kam ir konts. Ja esat jauns klients, pieprasiet konta izveidi mūsu jaunajā tiešsaistes rezervācijas rīkā, izmantojot tālāk norādīto saziņas veidlapu. Klienti, kuri izmanto maršrutu Duvra–Kalē un Duvra–Denkerka un kuriem jau ir konts, joprojām var veikt rezervāciju, izmantojot Phoenix Web (pielāgots mobilajām ierīcēm).

Kādas iespējas piedāvā rezervācijas rīki?

Visos rīkos varat izveidot, labot un atcelt rezervācijas, kā arī sekot notiekošam pārvadājumam vai rezervācijai.

PIEMAKSAS

Ar kādām piemaksām ir jārēķinās, ja sadarbojas ar DFDS?

Divi mainīgie elementi, kas ietekmē pārvadājuma izmaksas, ir valūtas kursa svārstības (CAF) un degvielas izmaksas (MGO BAF). Lai kompensēto šo elementu izmaiņas, mēs piemērojam piemaksas, kas dažādos maršrutos ir atšķirīgas. Atkarībā no transporta veida vai kravas ir spēkā papildu piemaksas:

 • Papildu piemaksa par autovadītāju
 • Piemaksa par bīstamo kravu
 • Piemaksa par lauksaimniecības dzīvniekiem
 • Piemaksa par nestandarta kravu
 • Piemaksa par saldētavu
 • Drošības pārbaude
 • Ziemas sezonas piemaksa (spēkā tikai Krievijā)

Lai uzzinātu informāciju par aktuālajām piemaksām, sazinieties ar mūsu tuvāko biroju. Iepazīstieties ar ES sēra direktīvu un DFDS rīcību tās sakarā.

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Noteikumi un nosacījumi ir pieejami mūsu juridiskās informācijas lapā.