MGO BAF

2015. gada 1. janvārī stājas spēkā jauni noteikumi

Ar 2015. gada 1. janvāri ES sēra direktīva 2012/33/ES ievieš būtiskus sēra dioksīda emisiju ierobežojumus kuģiem, nozīmīgi ietekmējot kuģu pārvadājumus Ziemeļeiropā. Direktīva nosaka, ka kuģi, kuri pārvietojas Lamanšā, Ziemeļjūrā un Baltijas jūrā (Ziemeļeiropas emisiju kontroles zonā), drīkst izmantot flotes degvielu, kurā ir ne vairāk kā 0,1% sēra, vai ir jālieto alternatīvas metodes, ar kurām var sasniegt šādu efektu.

Jauns, vienkāršāks mainīgās piemaksas modelis (BAF)

Uzņēmums DFDS tagad ir ieviesis jaunu veidu, kā aprēķināt BAF, kas ir vienkāršāks par iepriekšējo.  

No 2019. gada 1. janvāra BAF mainīsies tikai tad, ja MGO naftas cena par tonnu mainās 10 eiro intervālos.  

Jauno MGO BAF līmeņu pamatā ir vidējā MGO naftas cena un EUR/USD kurss no iepriekšējiem diviem mēnešiem.

Measured period 20/08-20/09/2023
0,1% MGO, USD/ton 937.70
EUR/USD 1.0773
0,1% MGO, EUR/ton 870.40
EUR/GBP 0.8579

MGO BAF EUR

October 23
MGO price, EUR/ton 840,00-849,99 850,00-859,99 860,00-869,99 870,00-879,99 880,00-889,99 890,00-899,99 900,00-909,99
EUR/Lane meter
Copenhagen - Oslo 9,07 9,25 9,43 9,61 9,79 9,97 10,15
Amsterdam - Newcastle 9,07 9,25 9,43 9,61 9,79 9,97 10,15
Gothenburg/Brevik - Immingham 12,08 12,32 12,56 12,80 13,04 13,28 13,52
Frederikstad - Immingham/Zeebrügge 12,08 12,32 12,56 12,80 13,04 13,28 13,52
Gothenburg/Brevik - Ghent/Zeebrügge 12,48 12,73 12,98 13,23 13,48 13,73 13,98
Cuxhaven - Immingham 11,09 11,31 11,53 11,75 11,97 12,19 12,41
Esbjerg - Immingham 9,07 9,25 9,43 9,61 9,79 9,97 10,15
Vlaardingen - Felixstowe 3,53 3,60 3,67 3,74 3,81 3,88 3,95
Vlaardingen - Immingham 5,02 5,12 5,22 5,32 5,42 5,52 5,62
Zeebrügge - Immingham 5,02 5,12 5,22 5,32 5,42 5,52 5,62
Klaipeda - Fredericia 10,54 10,75 10,96 11,17 11,38 11,59 11,80
Klaipeda - Karlshamn 9,01 9,19 9,37 9,55 9,73 9,91 10,09
Klaipeda - Kiel 15,98 16,30 16,62 16,94 17,26 17,58 17,90
Paldiski - Kapellskär 6,52 6,65 6,78 6,91 7,04 7,17 7,30
Paldiski - Hanko 3,51 3,58 3,65 3,72 3,79 3,86 3,93
Dover - Dunkirk 2,97 3,03 3,09 3,15 3,21 3,27 3,33
Dover - Calais 2,97 3,03 3,09 3,15 3,21 3,27 3,33
Sheerness-Calais 2,97 3,03 3,09 3,15 3,21 3,27 3,33
Roslare - Dunkirk 20,00 20,40 20,80 21,20 21,60 22,00 22,40

MGO BAF GBP

£ October 23
MGO price, EUR/ton 840,00-849,99 850,00-859,99 860,00-869,99 870,00-879,99 880,00-889,99 890,00-899,99 900,00-909,99
GBP/Lane meter
Copenhagen - Oslo 7,79 7,94 8,09 8,25 8,40 8,56 8,71
Amsterdam - Newcastle 7,79 7,94 8,09 8,25 8,40 8,56 8,71
Gothenburg/Brevik - Immingham 10,36 10,57 10,78 10,98 11,19 11,39 11,60
Frederikstad - Immingham/Zeebrügge 10,36 10,57 10,78 10,98 11,19 11,39 11,60
Gothenburg/Brevik - Ghent/Zeebrügge 10,70 10,92 11,13 11,35 11,56 11,78 11,99
Cuxhaven - Immingham 9,52 9,71 9,89 10,08 10,27 10,46 10,65
Esbjerg - Immingham 7,79 7,94 8,09 8,25 8,40 8,56 8,71
Vlaardingen - Felixstowe 3,03 3,09 3,15 3,21 3,27 3,33 3,39
Vlaardingen - Immingham 4,31 4,39 4,48 4,57 4,65 4,74 4,82
Zeebrügge - Immingham 4,31 4,39 4,48 4,57 4,65 4,74 4,82
Klaipeda - Fredericia 9,04 9,22 9,40 9,58 9,76 9,94 10,12
Klaipeda - Karlshamn 7,73 7,89 8,04 8,20 8,35 8,50 8,66
Klaipeda - Kiel 13,71 13,99 14,26 14,54 14,81 15,09 15,36
Paldiski - Kapellskär 5,60 5,71 5,82 5,93 6,04 6,15 6,27
Paldiski - Hanko 3,01 3,07 3,13 3,19 3,25 3,31 3,37
Dover - Dunkirk 2,55 2,60 2,65 2,70 2,75 2,80 2,86
Dover - Calais 2,55 2,60 2,65 2,70 2,75 2,80 2,86
Sheerness-Calais 2,55 2,60 2,65 2,70 2,75 2,80 2,86
Roslare - Dunkirk 17,16 17,50 17,85 18,19 18,53 18,87 19,22