MGO BAF

2015. gada 1. janvārī stājas spēkā jauni noteikumi

Ar 2015. gada 1. janvāri ES sēra direktīva 2012/33/ES ievieš būtiskus sēra dioksīda emisiju ierobežojumus kuģiem, nozīmīgi ietekmējot kuģu pārvadājumus Ziemeļeiropā. Direktīva nosaka, ka kuģi, kuri pārvietojas Lamanšā, Ziemeļjūrā un Baltijas jūrā (Ziemeļeiropas emisiju kontroles zonā), drīkst izmantot flotes degvielu, kurā ir ne vairāk kā 0,1% sēra, vai ir jālieto alternatīvas metodes, ar kurām var sasniegt šādu efektu.

Jauns, vienkāršāks mainīgās piemaksas modelis (BAF)

Uzņēmums DFDS tagad ir ieviesis jaunu veidu, kā aprēķināt BAF, kas ir vienkāršāks par iepriekšējo.  

No 2019. gada 1. janvāra BAF mainīsies tikai tad, ja MGO naftas cena par tonnu mainās 10 eiro intervālos.  

Jauno MGO BAF līmeņu pamatā ir vidējā MGO naftas cena un EUR/USD kurss no iepriekšējiem diviem mēnešiem.

Measured period 20/4/2024-20/5/2024
0,1% MGO, USD/ton 744,19
EUR/USD 1,0751
0,1% MGO, EUR/ton 692,18
EUR/GBP 0,8581

MGO BAF EUR

June 2024
MGO price, EUR/ton 660,00-669,99 670,00-679,99 680,00-689,99 690,00-699,99 700,00-709,99 710,00-719,99 720,00-729,99
EUR/Lane meter
Copenhagen/Frederikshavn - Oslo 5,83 6,01 6,19 6,37 6,55 6,73 6,91
Ijmuiden(Amsterdam) - Newcastle 5,83 6,01 6,19 6,37 6,55 6,73 6,91
Gothenburg/Brevik/Frederikstad - Immingham 7,76 8,00 8,24 8,48 8,72 8,96 9,20
Gothenburg/Brevik - Ghent 7,98 8,23 8,48 8,73 8,98 9,23 9,48
Gothenburg/Frederikstad - Zeebrügge 7,98 8,23 8,48 8,73 8,98 9,23 9,48
Cuxhaven - Immingham 7,13 7,35 7,57 7,79 8,01 8,23 8,45
Esbjerg - Immingham 5,83 6,01 6,19 6,37 6,55 6,73 6,91
Vlaardingen(Rotterdam) - Felixstowe 2,27 2,34 2,41 2,48 2,55 2,62 2,69
Vlaardingen(Rotterdam) - Immingham 3,22 3,32 3,42 3,52 3,62 3,72 3,82
Zeebrügge - Immingham 3,22 3,32 3,42 3,52 3,62 3,72 3,82
Klaipeda - Fredericia/Køge 6,76 6,97 7,18 7,39 7,60 7,81 8,02
Klaipeda - Karlshamn 5,77 5,95 6,13 6,31 6,49 6,67 6,85
Klaipeda - Kiel 10,22 10,54 10,86 11,18 11,50 11,82 12,14
Paldiski - Kapellskär 4,18 4,31 4,44 4,57 4,70 4,83 4,96
Dover - Dunkirk 1,89 1,95 2,01 2,07 2,13 2,19 2,25
Dover - Calais 1,89 1,95 2,01 2,07 2,13 2,19 2,25
Roslare- Dunkirk 12,80 13,20 13,60 14,00 14,40 14,80 15,20

MGO BAF GBP

£ June 2024
MGO price, EUR/ton 660,00-669,99 670,00-679,99 680,00-689,99 690,00-699,99 700,00-709,99 710,00-719,99 720,00-729,99
GBP/Lane meter
Copenhagen/Frederikshavn - Oslo 5,01 5,16 5,32 5,47 5,62 5,78 5,93
Ijmuiden(Amsterdam) - Newcastle 5,01 5,16 5,32 5,47 5,62 5,78 5,93
Gothenburg/Brevik/Frederikstad - Immingham 6,66 6,86 7,07 7,28 7,48 7,69 7,89
Gothenburg/Brevik - Ghent 6,84 7,06 7,27 7,49 7,70 7,92 8,13
Gothenburg/Frederikstad - Zeebrügge 6,84 7,06 7,27 7,49 7,70 7,92 8,13
Cuxhaven - Immingham 6,12 6,31 6,50 6,69 6,88 7,06 7,25
Esbjerg - Immingham 5,01 5,16 5,32 5,47 5,62 5,78 5,93
Vlaardingen(Rotterdam) - Felixstowe 1,95 2,01 2,07 2,13 2,19 2,25 2,31
Vlaardingen(Rotterdam) - Immingham 2,76 2,85 2,94 3,02 3,11 3,19 3,28
Zeebrügge - Immingham 2,76 2,85 2,94 3,02 3,11 3,19 3,28
Klaipeda - Fredericia/Køge 5,80 5,98 6,16 6,34 6,52 6,70 6,88
Klaipeda - Karlshamn 4,95 5,11 5,26 5,42 5,57 5,73 5,88
Klaipeda - Kiel 8,77 9,05 9,32 9,60 9,87 10,15 10,42
Paldiski - Kapellskär 3,59 3,70 3,81 3,92 4,04 4,15 4,26
Dover - Dunkirk 1,62 1,67 1,72 1,77 1,83 1,88 1,93
Dover - Calais 1,62 1,67 1,72 1,77 1,83 1,88 1,93
Roslare - Dunkirk 10,98 11,33 11,67 12,01 12,36 12,70 13,04