Bereid je bedrijf voor op ICS2

Kennismaking met het nieuwste Importcontrolesysteem van de EU en hoe ermee om te gaan.

Customs Check-in

Over de ICS2-voorschriften

ICS2 is een nieuwe versie van het oorspronkelijke Import Control System van de EU. Het stelt nieuwe eisen aan vervoerders die vracht naar de EU verschepen via zee, weg of spoor. ICS2 is een IT-systeem voor veiligheid vóór aankomst voor het verwerken van vrachtgegevens, het ondersteunen van risicobeoordelingen en het verbeteren van de beveiliging en veiligheid aan de EU-grenzen.

ICS2 generic image

Wat dit betekent voor uw bedrijf

Als transporteur die vracht naar de EU verzendt, vereist ICS2 dat je meer informatie over je zending verstrekt via een ENS en deze informatie vóór aankomst aan de grens via het EU Shared Trader Interface (STI) systeem indient bij de autoriteiten. Na de beoordeling van je informatie zullen de autoriteiten je vracht vrijgeven voor binnenkomst, om meer informatie vragen of de binnenkomst in de EU weigeren.  

What does ICS2 mean?

Manieren waarop DFDS je kan helpen

Single filing

Met onze service voor single filing voorzie je ons van je vrachtgegevens en stamgegevens. Vervolgens maken we de volledige ICS2-aanvraag en dienen deze in bij de EU-autoriteiten. Door te kiezen voor single filing (enkelvoudige aangifte) hoef je geen IT-systeem op te zetten om verbinding te maken met het EU-STI-systeem. Je hoeft er alleen maar voor te zorgen dat je gegevens correct zijn en op tijd naar ons worden verzonden.

Multiple filing

Met onze dienst voor multiple filing (meervoudige aangifte) dienen we de stamgegevens in en moet je alle vrachtgegevens rechtstreeks indienen bij het EU-systeem Shared Trader Interface (STI). Als je kiest voor multiple filing, ben je verantwoordelijk voor het opzetten van een systeem dat verbinding maakt met het EU STI-systeem, zodat je je vrachtgegevens rechtstreeks naar de EU-autoriteiten kunt sturen.

ICS2 tijdlijn

Zeevervoerders moeten verbinding maken met ICS2 tussen 3 juni en 4 december 2024. 

Maritime house-level filers moeten verbinding maken met ICS2 tussen 4 december 2024 en 1 april 2025. 

Weg- en spoorvervoerders moeten verbinding maken met ICS2 tussen 1 april en 1 september 2025.

ICS2 timeline illustration

Veelgestelde vragen over ICS2

ICS2 is een bijgewerkte versie van het oorspronkelijke Import Control System (ICS) van de EU. Het is een IT-beveiligingssysteem vóór aankomst dat ondersteuning biedt bij:

  • Indiening van de summiere aangiften bij binnenkomst (ENS)

  • Veiligheidsanalyse door douaneautoriteiten

  • Aankomst van vervoermiddelen

  • Aanbrengen van goederen bij douaneautoriteiten en waar nodig controle van goederen door de douane

ICS2 is niet een invoersysteem en het wordt niet gebruikt om de douaneaangiften voor het in het vrije verkeer brengen te verwerken.

ICS2 heeft als doel de EU-grenzen en haar burgers te beschermen door gegevens te verzamelen over alle goederen die de EU binnenkomen voordat ze aankomen. Geavanceerde informatie over vracht en risicoanalyse maken vroegtijdige identificatie van dreigingen mogelijk, zodat douaneautoriteiten indien nodig gemakkelijker kunnen ingrijpen. ICS2 dient als de kennisgeving voorafgaand aan aankomst voor veiligheids- en beveiligingsrisico's, die moet worden ingediend bij het EU Shared Trader Interface-systeem. Douaneaangiften moeten echter nog steeds rechtstreeks worden ingediend bij de lokale douaneautoriteiten binnen hun respectieve douanesystemen.

ICS2 introduceert nieuwe regels voor vrachtvervoer over zee, over de weg, per spoor en door de lucht. Stukgoed-, expres- en postdiensten zullen ook onder de ICS2-voorschriften vallen.

ICS2 is van toepassing op alle goederen die afkomstig zijn uit een derde land en bestemd zijn voor of worden doorgevoerd door alle Europese landen, met inbegrip van Noorwegen, Zwitserland en Noord-Ierland.

ICS2 zal geleidelijk worden ingevoerd, waarbij de regelgeving van kracht wordt zodra deze in het systeem is geïntegreerd:

  • Zeevervoerders moeten een verbinding maken met ICS2 tussen 3 juni en 4 december 2024.  

  • Maritime house-level filers moeten een verbinding maken tussen 4 december 2024 en 1 april 2025.  

  • Weg- en spoorvervoerders moeten een verbinding maken tussen 1 april en 1 september 2025.

De implementatie van ICS2 betekent dat je een breder scala aan informatie via een ENS moet indienen bij de EU-autoriteiten voordat je zendingen bij de grens aankomen. Het indienen van de ENS gebeurt via ICS2. Dit betekent dat je een systeem moet opzetten om verbinding te maken met het EU-systeem van de Shared Trader Interface (STI), of dat je ENS-gegevens moet verstrekken aan een derde partij die verbonden is met het systeem en ze namens jou kan indienen.

Je vracht kan aan de EU-grens worden geweigerd als je ENS-aangifte niet op tijd is ingediend of als de verstrekte vrachtgegevens onjuist zijn. De lading en de ENS-verklaring zullen worden geïnspecteerd met de mogelijkheid van sancties. 

Met een verbinding met het EU Shared Trader Interface (STI)-systeem bieden we zowel single als multiple filing oplossingen om ervoor te zorgen dat je ENS-aangifte wordt ingediend in overeenstemming met de ICS2-vereisten. 

Wat is single filing?  Met onze single filing service maken en dienen we de volledige ICS2 indiening in bij de EU-autoriteiten. Je bent alleen verantwoordelijk voor het aanleveren van je vrachtgegevens (aflevergegevens) en stamgegevens en moet ervoor zorgen dat deze correct zijn en op tijd naar ons worden verzonden.

Wat is multiple filing? Om gebruik te kunnen maken van onze multiple filing service, moet je verbinding hebben met het EU-systeem Shared Trader Interface (STI). We dienen de stamgegevens in bij de EU-autoriteiten via het STI-systeem. Te zijner tijd moet je de gegevens op adresniveau rechtstreeks indienen bij het EU-STI-systeem.

Het transportbedrijf is verantwoordelijk voor het indienen van de volledige ENS-aangifte en het Shared Trade Interface-systeem op de hoogte stellen van de aankomst ervan. 

Begeleide voertuigen moeten een dataset voor wegverkeer indienen, maar binnen de tijdlijn voor zeevracht.

Voor shortsea, inclusief alle DFDS-routes, moeten ENS-aangiften uiterlijk twee uur voor aankomst in de eerste EU-haven worden ingediend in het EU Shared Trader Interface-systeem.

Routes die onder de ICS2-regelgeving vallen

Alle routes tussen EU-havens en niet-EU-havens vallen onder de ICS2-regelgeving.

ICS2 Routes Map, textAndMedia