Obowiązek informacyjny wynikający z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zwanego dalej: RODO)

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

DFDS A/S, Marmorvej 18, DK-2100 Kopenhaga, Dania

Adresy e-mail: privacy@dfds.com; gdpr@dfds.com 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  • W celu dostawy zamówionego towaru, niezbędnej do wykonania umowy pomiędzy Tobą a podmiotem DFDS, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.  

  • W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów bądź ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO.  

Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności związane z przetwarzaniem danych, np. w obszarze usług informatycznych, audytorzy, doradcy.Udostępnimy dane osobowe firmie IKEA, aby móc dostarczyć zamówione przez Ciebie towary.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, w których zostały zebrane. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres dłuższy, jeżeli obowiązek taki nakładają przepisy prawa lub jest to niezbędne do obrony albo dochodzenia roszczeń.  

Klauzula realizacji praw osoby, której dane dotyczą

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia danych.  

Masz także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu określonego powyżej. Masz prawo wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie będzie mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

Możesz skorzystać ze swojego prawa, kontaktując się z nami pod adresem: gdpr@dfds.com 

Prawo do złożenia skargi

Masz prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy i regulacje dotyczące ochrony danych osobowych.  

Źródło pochodzenia danych

Dane osobowe zostały nam udostępnione przez Ciebie.