Nadchodzą nowe unijne inicjatywy w zakresie transportu

zoomed out map for hero

Pakiet Mobilności UE 1: Europa w drodze

Pakiet Mobilności UE to trzyczęściowy zbiór inicjatyw mających na celu usprawnienie zarządzania, administracji i funkcjonowania branży transportowej we wszystkich państwach członkowskich UE. Pierwsza część skupia się na udoskonaleniu przepisów i ich egzekwowania w odniesieniu do warunków pracy oraz działań w ramach transportu drogowego. Spodziewamy się, że pierwsza część będzie miała największy wpływ na naszą działalność. Będzie ona dotyczyć następujących obszarów: czasu pracy i odpoczynku kierowców, ich delegowania, a także zasad kabotażu, dostępu do rynku transportu drogowego oraz tachografów.

EU mobility package 1 - Group 6475@2x

Najważniejsze daty, o których trzeba pamiętać

Cały Pakiet Mobilności został przyjęty przez UE w lipcu 2020 r., natomiast nowe zasady dotyczące czasu pracy i odpoczynku kierowców zostały wdrożone w sierpniu 2020 r.. Przepisy dotyczące delegowania kierowców i ręcznego rejestrowania przekraczania granic zostały wdrożone 2 lutego 2022 r.. Przepisy dotyczące kabotażu i dostępu do rynku transportowego zostały wdrożone 21 lutego 2022 r..

Mobility package timeline - Group 6476@2x
Mobility Package rest time - Group 6479@2x

Czas pracy i odpoczynku kierowców

Z regularnych cotygodniowych okresów odpoczynku oraz wszelkich cotygodniowych okresów odpoczynku trwających co najmniej 45 godzin i wykorzystywanych w ramach rekompensaty za skrócone wcześniej okresy odpoczynku, nie można korzystać w pojeździe i należy je spędzić w odpowiednim miejscu zakwaterowania. Wszelkie niezbędne do spełnienia tego wymogu koszty zakwaterowania ponosi pracodawca. Ponadto kierowcy muszą mieć możliwość powrotu do swojego kraju ojczystego lub do kraju pracodawcy przynajmniej raz na 4 tygodnie.

*Obowiązuje od 20 sierpnia 2020 r.

Posting of drivers calendar - Group 6480@2x

Delegowanie kierowców

Jeśli unijna firma transportowa zamierza oddelegować kierowców do pracy w innym kraju UE, warunki zatrudnienia kierowców muszą odpowiadać warunkom obowiązującym w kraju przyjmującym (w kraju ich oddelegowania).

Wchodzi w życie 2 lutego 2022 r.

Cabotage rules image - Group 6481@2x

Zasady kabotażu

Nadal będzie obowiązywał obecny system kabotażu umożliwiający maksymalnie trzy przewozy w ciągu siedmiu dni. Natomiast po wykonaniu trzech przejazdów samochód ciężarowy musi pozostać poza krajem przyjmującym kabotaż przez czterodniowy okres „odpoczynku”, zanim możliwe będzie ponowne rozpoczęcie przewozów tymże pojazdem w danym kraju.

Wchodzi w życie 21 lutego 2022 r.

Access to market vehicles - Group 6482@2x

Dostęp do rynku

Każdy pojazd musi wrócić do swojej bazy operacyjnej w państwie członkowskim UE, w którym siedzibę ma jego pracodawca (państwie, w którym zarejestrowany jest pojazd), co najmniej raz na osiem tygodni po opuszczeniu tego kraju.

Wchodzi w życie 21 lutego 2022 r.

Tachographs zoomed out

Tachografy

Wszystkie lekkie samochody dostawcze o masie od 2,5 do 3,5 tony muszą zostać wyposażone w nowy, „inteligentny” tachograf, który umożliwia śledzenie przekraczania granicy, czynności związanych z załadunkiem i rozładunkiem, a także czasu pracy i odpoczynku kierowcy.

Wchodzi w życie w sierpniu 2023 r.

Czym jest Pakiet Mobilności UE?

Pakiet Mobilności UE to zbiór przepisów, których zadaniem jest stworzenie spójnych i łatwo egzekwowalnych norm wspierających bezpieczeństwo kierowców, zasady uczciwej konkurencji, zrównoważone praktyki prowadzenia działalności gospodarczej oraz wprowadzenie innego rodzaju usprawnień w branży transportowej na terenie całej Unii Europejskiej.

Electric truck DFDS Volvo

Pakiet Mobilności UE 2: Czysta mobilność

Drugi pakiet mobilności koncentruje się na wpływie, jaki branża transportowa wywiera na środowisko naturalne w całej UE. Podejmowane inicjatywy będą koncentrować się na elektryfikacji, normach emisji CO2 oraz szczegółowych przepisach dotyczących dostępu do rynku, skupiając się przede wszystkim na pasażerskim transporcie drogowym (np. rynku autobusów i autokarów) W ramach pakietu wyznaczone zostaną cele, których osiągnięcie ma nastąpić w latach 2025-2030.

EU Mobility Package 2: Clean Mobility - Group 6477@2x

Pakiet Mobilności UE 3: Zrównoważona mobilność

Trzeci pakiet mobilności obejmuje bezpieczną i inteligentną mobilność w całej UE, a także poprawę zrównoważonego charakteru branży transportowej. Inicjatywy będą dotyczyć cyfryzacji i automatyzacji wymiany informacji, bezpieczeństwa pieszych oraz kolejnych norm emisji CO2. W ramach pakietu wyznaczone zostaną założenia, które mają zostać spełnione w perspektywie lat 2025-2030.

EU Mobility Package 3: Sustainable Mobility - Group 6478@2x