Codziennie mierzymy wysoko

Professionals Hero Image, cropped

Zatrudnienie to więcej niż praca

Przyjmowanie odpowiedzialności za wszystko co robimy. DFDS odpowiada za wielu pracowników, warunki ich pracy, bezpieczeństwo i zdrowie w pracy.

Pomagamy w zapewnieniu infrastruktury i dostarczaniu towarów. Jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo naszych pasażerów, za ładunek naszych klientów i za działanie tak odpowiedzialnie jak to możliwe w odniesieniu do wszystkich naszych interesariuszy i środowiska.

Czym jest Professionals?

Professionals to nowa usługa rekrutacji firmy DFDS z siedzibą w Szwecji. Reprezentuje ona na pierwszy krok w kierunku stworzenia puli utalentowanych kandydatów o specjalnym zestawie umiejętności, aby spełnić szybko zmieniające się potrzeby spółek logistycznych i przemysłowych Szwecji.

Naszym celem jest zapewnienie elastycznego dostępu do odpowiednich ludzi w odpowiednim czasie dla firm w naszych obszarach biznesowych w całej Szwecji, wraz z równoczesnym oferowaniem różnych sposobności i ścieżek kariery potencjalnym pracownikom. Przez zapewnienie, że ludzie o odpowiednich umiejętnościach, doświadczeniu i wiedzy są dostępni wtedy i tam gdzie potrzeba możemy pomóc realizować ambicje szybko rosnących firm, które muszą się szybko adaptować do zmieniających się potrzeb rynku.

Green shipping, Long-form article

Informacje o nas

DFDS Group ma 10 000 pracowników w 25 krajach oraz zapewnia usługi transportowe i logistyczne w Europie, generując roczne przychody w kwocie 2,0 mld euro. Firma DFDS została założona w 1866 roku, ma siedzibę w Kopenhadze i jest notowana w Nasdaq Copenhagen.

Professionals to usługa rekrutacji i zatrudniania w obrębie Grupy DFDS, której celem jest bycie naturalnym wyborem dla profesjonalistów w ligistyce i przemyśle w Szwecji. W Szwecji DFDS ma około 900 pracowników pracujących w różnych biurach, a jej największa lokalizacja znajduje się Gothenburgu.

Oferujemy wartość naszym klientom dzięki elastycznym modelom biznesowym, doświadczonym pracownikom i wiedzy operacyjnej.

DFDS Hydro 5