Environmenal impact

Wpływ na środowisko

Funkcje kierowania maksymalizujące użycie rezerwacji śledzonych przy użyciu systemu GPS

Funkcje kierowania maksymalizujące użycie rezerwacji śledzonych przy użyciu systemu GPS

Ograniczanie pustych przebiegów w celu redukcji zużycia paliwa i emisji CO2

Ograniczanie pustych przebiegów w celu redukcji zużycia paliwa i emisji CO2

Nowe kontenery chłodnicze oparte na dwutlenku węgla

Nowe kontenery chłodnicze oparte na dwutlenku węgla

94% ciężarówek z silnikami klasy EURO

94% ciężarówek z silnikami klasy EURO

UN RoRo pendik port

Ograniczanie odcinków przejeżdżanych bez ładunków

— Dbałość o to, aby ciężarówki przebywały jak najkrótsze odcinki bez ładunków, jest zdecydowanie najważniejszym czynnikiem redukującym wpływ naszej działalności na środowisko. — Ograniczając puste przebiegi i unikając ich, optymalnie używamy naszej floty ciężarówek, co minimalizuje zużycie paliwa i emisję dwutlenku węgla. — Mechanizm śledzenia naszych ciężarówek zapewnia podwyższoną przezroczystość i ułatwia monitorowanie niewykorzystanych kilometrów. — Firma DFDS zaplanowała zwiększenie liczby rezerwacji śledzonych przy użyciu systemu GPS z 26% w 2019 roku do 95% w 2020 roku. — Nasza inicjatywa równoważenia ładunków pozwala wizualizować istniejące dane, co ułatwia planowanie działań logistycznych.

DFDS trucks and vessel - unloading

Raporty na temat pustych przebiegów

Wzrost ilości pustych przebiegów wynika częściowo z zakupu firmy Special Cargo, która została zintegrowana z naszym systemem międzynarodowym w połowie 2019 roku. Braki obciążenia były spowodowane nietypowym wyposażeniem stosowanym przez tę firmę.

Współczynnik ilości transportowanych towarów w naszych łącznych kosztach przewoźników spadł między rokiem 2018 a 2019. Nasze obliczenia dotyczące zakupów usług transportowych od stron trzecich nie obejmują potencjalnych pustych przebiegów tych firm. Kiedy więc spada liczba spedytorów, zwiększa się ilość rejestrowanych pustych kilometrów.

Ponieważ niższe odległości, zużycie paliwa i emisje dwutlenku węgla są korzystne, będziemy nadal starali się ograniczać puste przebiegi i dostosowywać naszą działalność.

FMCG delivery new

Badania nad ekologiczną flotą

— Staramy się zastępować tradycyjne paliwa kopalne paliwami ekologicznymi. — Inwestujemy w ciężarówki o najwyższym możliwym poziomie wydajności silników. 94% z naszych 640 ciężarówek spełnia normę EURO 5 lub EURO 6. — W 2019 roku kupiliśmy 20 nowych ciężarówek jako pierwsze z 47 pojazdów do użytku w Wielkiej Brytanii. Te pojazdy pozwalają skutecznie ograniczyć emisję szkodliwych gazów, a także zużycie paliwa. — Kupiliśmy 50 nowych, bardziej ekologicznych kontenerów chłodniczych. Do chłodzenia jest w nich używany dwutlenek węgla, który do minimum ogranicza wpływ układu chłodzącego na globalne ocieplenie.