Chevron pointing rightFacebookLinkedInTwitterEmailFacebooklinkedInBlogYouTubeInstagramArrow downExternal link (before text)Toggle menu and search iconLoginTriangle pointing upSearch (magnifying glass)Cross (close)InfoPassenger ferriesBoatTruckAbout usDownloadCustomer center iconFerry crossingBusiness cruiseCruises and packagesGroupsAutomotiveHazardous cargoIndustrial cargoISO containerMobile machineReefer containerReefer trailerSelf-driveTrailerBulk liquidPdfSwitch-arrowsCheckmarkThree dotsCross with circleFlag nl-BEFlag fr-BEFlag sv-SEFlag da-DKFlag nlFlag etFlag fiFlag deFlag itFlag lvFlag ltFlag nnFlag ruFlag esFlag plFlag frFlag en (UK)Flag en (US)Flag en (Global)Flag pt (BR)Flag en (CA)Flag zh (CN)Flag cs (CZ)Flag ee (EE)Flag ja (JP)Flag ko (KR)Flag ro (RO)Flag sk (SK)Flag bgAlertOutbound and Returntickmarknumber of sailingsdruration of sailingdrive onsea view cabinbooking deadlinedrive on cycle onconcert ticketmatch ticketbus transfercurrency DKKcurrency €currency poundcurrency %romantic mealnights on boardmealromantic nights on boardnights in cityromantic cityfamily city
GDPR-DISCLAIMERGDPR-READMORE
GENERAL-REJECT

OBSŁUGA KLIENTA — TRANSPORT MORSKI

OBSŁUGA KLIENTA — TRANSPORT MORSKI

Podaj szczegóły swojego zapytania

Pole wymagane.
Pole wymagane.
Pole wymagane.
Pole wymagane.
+
Pole wymagane.
Nieprawidłowy format, sprawdź wprowadzone dane. 
Pole wymagane.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

OCHRONA ŚRODOWISKA W FIRMIE DFDS
W jaki sposób firma DFDS dba o środowisko?

Nasi klienci mogą oczekiwać od nas nie tylko spełnienia najwyższych norm jakości, ale także zaangażowania w realizację coraz bardziej wymagających celów związanych z ochroną środowiska.

Do naszych najważniejszych wartości należy dynamiczna obsługa klientów oraz ciągły rozwój w kierunku zrównoważonych ekologicznie rozwiązań.

W jaki sposób firma DFDS dba o jakość swoich usług?

W firmie DFDS jakość jest ściśle związana z procesem obsługi klientów. Nasze programy podnoszenia jakości koncentrują się na zagwarantowaniu naszym klientom oczekiwanej jakości usług. Oznacza to przestrzeganie terminów, poszanowanie umów, unikanie lub minimalizowanie przerw w obsłudze i uszkodzeń ładunków oraz ciągłe dążenie do najwyższej efektywności. Dlatego uzyskujemy niezbędne świadectwa i wdrażamy efektywne systemy komunikacji z klientami, aby zapewnić pełną przejrzystość i dokumentację.

Czy firma DFDS korzysta ze zrównoważonych ekologicznie rozwiązań?

Dbałość o równowagę ekologiczną świata dla przyszłych pokoleń jest naszym wspólnym obowiązkiem. Firma DFDS dąży do ciągłego doskonalenia swojej działalności w taki sposób, aby ograniczyć zużycie energii i negatywny wpływ na środowisko. W tym celu w naszej firmie uważnie monitorujemy i dokumentujemy zużycie energii oraz wpływ na środowisko. Informujemy również naszych klientów, partnerów i pracowników o tym, jaki wpływ na środowisko ma nasza działalność.

Czy firma DFDS ogranicza emisję CO2?

CO2 to najpowszechniej występujący gaz cieplarniany, a wielkość jego emisji zmienia się proporcjonalnie do zużycia paliwa. Firma DFDS rozpoczęła szeroko zakrojony projekt mający na celu ograniczenie zużycia oleju napędowego poprzez szereg inicjatyw technicznych i operacyjnych. Naszym celem jest zmniejszenie emisji CO2 o 5% w latach 2012–2017, a także ograniczenie emisji siarki, tlenków azotu i pyłów. Inicjatywy, jakie podejmujemy w tym celu, to między innymi:

 • Rejestrowanie zużycia energii oraz emisji
 • Odzysk ciepła
 • Optymalizacja godzin odejścia i przybycia
 • Optymalizacja parametrów rejsu w zależności od warunków pogodowych i stanu morza dzięki nowym rozwiązaniom informatycznym
 • Nowe rozwiązania techniczne
TOWARY NIEBEZPIECZNE

Jakie są zasady obsługi towarów niebezpiecznych w firmie DFDS?

 1. Towary, które są lub mogą stać się niebezpieczne, wybuchowe, palne lub szkodliwe (w tym materiały promieniotwórcze), a także towary, które mogą powodować jakiekolwiek straty materialne, mogą zostać przekazane przewoźnikowi wyłącznie za jego pisemną zgodą i wyłącznie pod warunkiem wyraźnego oznakowania samych towarów oraz jednostki używanej do ich przewozu, na zewnętrznej powierzchni, stosownie do rodzaju tych towarów i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami. W przypadku dostarczenia tego typu towarów przewoźnikowi bez jego pisemnej zgody i/lub właściwego oznakowania, a także w przypadku uznania przez przewoźnika, że dostarczone towary mogą stać się niebezpieczne, wybuchowe, palne lub szkodliwe, mogą one zostać w dowolnym momencie zniszczone, usunięte, porzucone lub unieszkodliwione bez prawa do otrzymania odszkodowania przez handlowca bez wpływu na prawo przewoźnika do otrzymania wynagrodzenia z tytułu frachtu.

 2. Handlowiec zobowiązuje się do zapakowania takich towarów w sposób zapewniający bezpieczeństwo podczas przewozu, stosownie do ich rodzaju i zgodnie z wszelkimi przepisami prawnymi i wymogami obowiązującymi w trakcie przewozu.

 3. Niezależnie od tego, czy handlowiec miał świadomość niebezpiecznego charakteru towarów, zwalnia przewoźnika w całości z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń, strat finansowych i materialnych oraz kosztów poniesionych w związku z przewozem tych towarów.

 4. Żaden z zapisów tego punktu nie wyłącza żadnych innych praw przewoźnika.

Uwaga: Dodatkowe instrukcje dotyczące transportu towarów niebezpiecznych na konkretnej trasie są dostępne na stronach poszczególnych tras.

Potrzebuję usługi transportu ładunku niebezpiecznego. Jakie są zasady firmy DFDS?

W przypadku przewozu ładunków niebezpiecznych kierowca musi zgłosić się do stanowiska obsługi ładunków z podpisanymi deklaracjami ładunku niebezpiecznego* , a przyczepy muszą być oznakowane po obu stronach naklejkami z informacją o ładunku niebezpiecznym. Jeśli deklaracje ładunku niebezpiecznego są nieprawidłowe lub niepodpisane, przyczepa lub pojazd nie zostaną przetransportowane. * Podczas przekazywania przyczepy kierowca musi przedłożyć dokumenty określające szczegółowo rodzaj niebezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem planowania rozmieszczenia i segregacji ładunków do transportu musimy dysponować następującymi informacjami:

 1. Numer lub numery ONZ
 2. Prawidłowa nazwa przewozowa
 3. Klasy i podkategorie wg Międzynarodowego Kodeksu Ładunków Niebezpiecznych
 4. Grupa opakowaniowa (jeśli dotyczy)
 5. Temperatura zapłonu (jeśli dotyczy)
 6. Substancja zanieczyszczająca morze (jeśli dotyczy)
 7. Typ opakowania
 8. Liczba opakowań i masa/objętość
 9. Informacja o przewożeniu niewielkiej ilości przedmiotowej substancji musi znajdować się w przedstawionych dokumentach — w przeciwnym razie substancja może nie zostać zaklasyfikowana jako niewielka ilość.
 10. Deklaracja wysyłki oraz świadectwo pakowania, zawierające deklarację pełnej zgodności z wymogami Międzynarodowego Kodeksu Ładunków Niebezpiecznych.
SYSTEM REZERWACJI

Dlaczego istnieje kilka różnych systemów rezerwacji i śledzenia przesyłek? Z którego mam skorzystać?

Firma DFDS obecnie modernizuje swoje środowisko rezerwacji online. Nasz nowy system rezerwacji działa na każdym urządzeniu, więc możesz tworzyć rezerwacje, aktualizować informacje i śledzić przesyłki w dogodny dla siebie sposób. Jeśli nie masz jeszcze u nas konta, wypełnij formularz kontaktowy. Użytkownicy mający wcześniej utworzone konta mogą nadal korzystać ze starego systemu rezerwacji Infobridge (tyko na komputerach). Jeśli jesteś nowym klientem, zawnioskuj o utworzenie konta w naszym nowym narzędziu do rezerwacji online, korzystając z poniższego formularza kontaktowego. Klienci przewożący towary na trasach Dover – Calais i Dover – Dunkierka mogą nadal tworzyć rezerwacje przy użyciu narzędzia Phoenix Web (także na urządzeniach mobilnych), o ile mają utworzone konto.

Jakie funkcje udostępniają narzędzia rezerwacyjne?

Wszystkie narzędzia umożliwiają tworzenie, edytowanie i anulowanie rezerwacji oraz śledzenie istniejących rezerwacji i przesyłek.

OPŁATY DODATKOWE

Jakich opłat dodatkowych należy się spodziewać podczas współpracy z firmą DFDS?

Dwie zmienne mające wpływ na koszty działalności transportowej to wahania kursów walut (CAF) oraz koszty paliwa (MGO BAF). W celu zrównoważenia wpływu tych dwóch zmiennych możemy stosować opłaty dodatkowe, różniące się na poszczególnych trasach. W zależności od typu ładunku lub typu transportu mogą mieć zastosowanie inne opłaty dodatkowe:

 • opłata za dodatkowego kierowcę,
 • opłata za przewóz ładunków niebezpiecznych,
 • opłata za przewóz żywych zwierząt,
 • opłata za przewóz ładunków ponadgabarytowych,
 • opłata za przewóz w chłodni,
 • opłata za kontrolę bezpieczeństwa,
 • opłata zimowa (tylko w Rosji).

Aby uzyskać informacje o aktualnych opłatach dodatkowych, skontaktuj się z najbliższym oddziałem firmy DFDS. Przeczytaj na temat „dyrektywy siarkowej” UE i dostosowania do niej w firmie DFDS.

REGULAMIN

Nasze warunki i regulamin znajduje się na stronie z informacjami prawnymi.