Forbered din virksomhed på ICS2

Introduktion af EU's seneste importkontrolsystem og hvordan man håndterer det.

Customs Check-in

Om bestemmelserne i ICS2

ICS2 er en ny version af EU's originale importkontrolsystem og stiller nye krav til transportører, der sender gods til EU via sø, vej eller jernbane. ICS2 er et it-system til vurdering af sikkerhed før ankomst, der er lavet til at behandle lastoplysninger, understøtte risikovurderinger og styrke sikkerheden og trygheden ved EU's grænser.

ICS2 generic image

Hvad det betyder for din virksomhed

Som transportør, der sender gods til EU, kræver ICS2, at du giver flere oplysninger om din forsendelse via en summarisk indpassageangivelse og indsender disse oplysninger til myndighederne gennem EU-systemet Shared Trader Interface (STI) før ankomst til grænsen. Når myndighederne har vurderet dine oplysninger, vil de enten godkende din last til indrejse, anmode om yderligere oplysninger eller nægte den indrejse i EU.  

What does ICS2 mean?

Måder DFDS kan hjælpe dig på

Single filing

Med vores single filing-service giver du os dine oplysninger om last og stamdata. Derefter opretter og sender vi hele ICS2-angivelsen til EU-myndighederne. Ved at vælge single filing behøver du ikke at oprette et it-system for at forbinde med EU's STI-system. Du skal bare sørge for, at dine data er korrekte og sendes til os til tiden.

Multiple filing

Med vores service til multiple filing indsender vi stamdata, og du skal indberette alle oplysningerne om lasten direkte til EU-systemet Shared Trader Interface (STI). Valg af multiple filing betyder, at du er ansvarlig for at oprette et system til at forbinde med EU's STI-system, så du kan sende dine lastoplysninger direkte til EU-myndighederne.

Tidslinje for ICS2

Søfartsselskaber skal tilslutte sig ICS2 mellem 3. juni og 4. december 2024. 

Indberettere på speditørniveau (maritime house-level filers) skal tilslutte sig ICS2 mellem 4. december 2024 og 1. april 2025. 

Vognmænd og jernbaneselskaber skal tilslutte sig ICS2 mellem 1. april og 1. september 2025.

ICS2 timeline illustration

Ofte stillede spørgsmål om ICS2

ICS2 er en opdateret version af EU's oprindelige importkontrolsystem (ICS). Det er et IT-sikkerhedssystem før ankomst, der understøtter:

  • Indgivelse af summarisk indpassageangivelse (ENS)

  • Sikkerheds- og tryghedsanalyse foretaget af toldmyndighederne

  • Ankomst af transportmidler

  • Præsentation af varer for toldmyndighederne og toldkontrol af varer, hvor det er nødvendigt

ICS2 er ikke et importtoldsystem, og det bruges ikke til at behandle toldangivelser til frigivelse til fri omsætning.

ICS2 har til formål at beskytte EU's grænser og dets borgere ved at indsamle data om alle varer, der kommer ind i EU før deres ankomst. Avanceret lastinformation og risikoanalyse vil muliggøre tidlig trusselsidentifikation, hvilket letter toldmyndighedernes indgriben, når det er nødvendigt. ICS2 fungerer som underretning før ankomst for sikkerheds- og tryghedsrisici, som skal indsendes til EU-systemet Shared Trader Interface. Toldangivelser skal dog stadig indgives direkte til de lokale toldmyndigheder inden for deres respektive toldsystemer.

ICS2 introducerer nye regler for godstransport via sø, vej, jernbane og luft. Stykgods-, ekspres- og posttjenester vil også være underlagt ICS2-reglerne.

ICS2 gælder for alle varer, der stammer fra et tredjeland og er bestemt til eller i transit gennem alle europæiske lande, herunder Norge, Schweiz og Nordirland.

ICS2 vil blive udrullet gradvist, med regler, der træder i kraft ved dets integration med systemet:

  • Søfartsselskaber vil være forpligtet til at tilslutte sig ICS2 mellem 3. juni og 4. december 2024.  

  • Indberettere på speditørniveau (maritime house-level filers) skal tilslutte sig mellem 4. december 2024 og 1. april 2025.  

  • Vognmænd og jernbaneselskaber skal tilslutte sig mellem 1. april og 1. september 2025.

Implementeringen af ICS2 betyder, at du skal indsende en bredere vifte af oplysninger via en summarisk indpassageangivelse til EU-myndighederne, før dine forsendelser ankommer til grænsen. Indsendelsen af den summariske indpassageangivelse vil ske gennem ICS2. Det betyder, at du bliver nødt til at konfigurere et system til at oprette forbindelse til EU-systemet Shared Trader Interface (STI), eller du skal levere en summarisk indpassageangivelse til en tredjepart, der er tilsluttet systemet og kan indsende dem på dine vegne.

Din last kan nægtes indrejse ved EU-grænsen, hvis din summariske indpassageangivelse ikke indsendes i tide, eller hvis de angivne lastoplysninger er unøjagtige. Lasten og den summariske indpassageangivelse vil blive efterset med mulighed for sanktioner. 

Med en forbindelse til EU-systemet Shared Trader Interface (STI) tilbyder vi løsninger til både single filing og multiple filing for at sikre, at din summariske indpassageangivelse indsendes i overensstemmelse med ICS2-kravene.

Hvad er single filing?  Med vores tjeneste til single filing opretter og indsender vi hele ICS2-angivelsen til EU-myndighederne. Du er blot ansvarlig for at give os dine lastoplysninger (på speditørniveau) og stamdata samt at sikre, at de er nøjagtige og sendes til os til tiden.

Hvad er multiple filing? For at bruge vores tjeneste til multiple filing skal du have forbindelse til EU-systemet Shared Trader Interface (STI). Vi indgiver stamdataene til EU-myndighederne via STI-systemet. I god tid skal du indsende dine data på speditørniveau direkte til EU-systemet STI.

Vognmandsfirmaet er ansvarlig for at indsende hele den summariske indpassageangivelse og underrette Shared Trade Interface-systemet om dens ankomst. 

Førerledsagede køretøjer skal indsende et datasæt for vejtransport, men inden for tidsfristen for søfragt.

For nærskibsfart, inklusive alle DFDS-ruter, skal summariske indpassageangivelser indgives i EU-systemet Shared Trader Interface senest to timer før ankomst til den første EU-havn.

Ruter påvirket af ICS2-reglerne

Alle ruter mellem EU-havne og havne uden for EU er underlagt ICS2-reglerne.

ICS2 Routes Map, textAndMedia