DFDS logo

SERVICEVILKÅR

Omfanget af disse servicevilkår

Disse servicevilkår gælder for din brug af hjemmesiden og må ikke indgå i nogen transportaftale. Der gælder separate servicevilkår for vores tjenester, som har forrang i tilfælde af konflikt med disse servicevilkår.

Vi behandler alle personlige oplysninger, du leverer til os ved brug af hjemmesiden, i overensstemmelse med vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger.

Du kan finde oplysninger om brugen af cookies i vores politik for cookies.

Ved din brug af hjemmesiden accepterer du at være bundet af disse servicevilkår, vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger og vores politik for cookies.

Ejendomsret og tilladt brug

Vi ejer alle rettigheder, titler, handels- eller servicemærker, produktnavne, logoer, domæner, indhold og design, der fremgår af hjemmesiden. Ingen licens til at bruge nogen af ​​disse genstande er givet eller underforstået, og du må således kun kopiere, downloade, anvende, gengive eller distribuere sådanne genstande eller indhold på denne hjemmeside under følgende betingelser:

  • Indholdet må kun anvendes til information og ikke-kommercielle formål bortset fra indhold downloadet fra mediebiblioteket, der må anvendes til orienteringsformål af repræsentanter fra pressen, bloggere osv.
  • Det må ikke ændres på nogen måde
  • Der må ikke laves en uautoriseret kopi af noget DFDS-varemærke.
  • Enhver kopi af nogen del af materialet skal indeholde følgende meddelelse om ophavsret: Copyright © DFDS A/S. Alle rettigheder forbeholdes.
  • Du må kun bruge denne hjemmeside til juridiske og rimeligt forventede formål, og du må ikke søge adgang til begrænsede områder af hjemmesiden, medmindre du har fået den nødvendige tilladelse hertil.

Det er ikke tilladt at gemme, poste, uploade eller sende indhold via hjemmesiden, der kan betragtes som stødende, vulgært, diskriminerende eller uanstændigt, og vi forbeholder os retten til at fjerne sådant indhold.

Når du uploader, gemmer eller sender indhold til hjemmesiden, bliver indholdet vores ejendom. Vi kan blandt andet kopiere, ændre, dele og offentliggøre sådant indhold og indarbejde det i andet materiale til ethvert formål, herunder markedsføring af varer eller tjenesteydelser.

Sikkerhed

I betalingsdelen af salgsprocessen på hjemmesiden bruger vi SSL-teknologi (Secure Socket Layer) til at beskytte dine personlige oplysninger. SSL er aktuelt den foretrukne metode til at sikre overførsel af kreditkortoplysninger og andre følsomme oplysninger via internettet.

Konti

Du bliver muligvis bedt om at angive, eller du kan få tildelt en adgangskode og et brugernavn, når du har afsluttet tilmeldingen til en bestemt tjeneste. Sådanne adgangskoder eller brugernavne vil være til din eksklusive og ikke-overførbare brug. Du er ansvarlig for fortroligheden af din adgangskode, og du er fuldt ansvarlig for alle aktiviteter, der forekommer under din adgangskode eller konto. Du accepterer straks at underrette os om uautoriseret brug af din adgangskode eller din konto eller ethvert andet brud på sikkerheden.

Betaling

Medmindre andet er angivet, skal betaling for produkter finde sted ved bestillingen, og bestillingen er kun bindende for os, når betalingen er modtaget. Hvis du ikke overholder betalingsbetingelserne, annulleres din reservation automatisk, i hvilket tilfælde vi kan opkræve et afbestillingsgebyr.

Betaling skal ske med de fleste almindeligt anerkendte kreditkort eller andre metoder såsom kontanter ved ankomst, fakturering for kunder med en kreditaftale, Paypal og mobile betalingsløsninger. Betalinger kan behandles af tredjepart.

Garantifraskrivelse

Indholdet på hjemmesiden er udelukkende til orienteringsformål. Hjemmesiden giver ikke råd eller anbefalinger af nogen art. Navnlig udgør intet på denne hjemmeside en invitation til eller et tilbud om at investere i eller handle med DFDS-værdipapirer.

Oplysningerne på hjemmesiden leveres "som de er" og kan indeholde unøjagtigheder eller typografiske fejl. Vi bestræber os på at rette eventuelle fejl, efterhånden som de findes, men vi giver ingen udtrykkelige eller stiltiende erklæringer eller garantier af nogen art, herunder med hensyn til fuldstændigheden, nøjagtigheden, aktualiteten, tilgængeligheden, funktionaliteten og overholdelsen af gældende lovgivning.

Ved din brug af hjemmesiden accepterer du risikoen for, at oplysninger kan være ufuldstændige eller unøjagtige eller muligvis ikke opfylder dine behov eller krav.

Vi forbeholder os retten til at ændre, erstatte eller slette indhold på hjemmesiden og begrænse adgangen til denne hjemmeside eller enhver del heraf til enhver tid og efter eget skøn, ligesom vi forbeholder os ret til at annullere eller justere enhver tjeneste eller pris, der tilbydes af os.

Links til andre hjemmesider

Denne hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider, som ikke er ejet af eller styres af os. Vær opmærksom på, at vi ikke har kontrol over disse hjemmesider, og at vi ikke garanterer eller påtager os noget ansvar for deres indhold eller funktionalitet eller noget tab eller nogen skade, der måtte forekomme som følge af brugen heraf.

Ansvarsfraskrivelse

Vi kan ikke holdes ansvarlige for tab eller skader af nogen art som følge af din adgang til eller manglende adgang til denne hjemmeside eller din tillid til oplysninger, som er angivet herpå, uanset om de er baseret på garanti, kontrakt, erstatning, straf eller nogen anden juridisk praksis, og hvor vidt vi blev informeret om risikoen for et sådant tab eller en sådan skade. Denne begrænsning omfatter skader eller virus, som kan påvirke dit computerudstyr eller dine systemer.

Søsterselskaber

Alle medlemmer af DFDS-koncernen, vores søsterselskaber, associerede virksomheder og leverandører drager fordel af alle bestemmelserne i disse servicevilkår, som skal være til deres fordel. Dette gælder også for klausulen om lovvalg og kompetence.

Lovvalg og kompetence

Din adgang til og brug af denne hjemmeside og indholdet heraf reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning, og eventuelle tvister vedrørende brugen af denne hjemmeside er underlagt de danske domstoles enekompetence.