Chevron pointing rightFacebookLinkedInTwitterEmailFacebooklinkedInBlogYouTubeInstagramArrow downExternal link (before text)Toggle menu and search iconLoginTriangle pointing upSearch (magnifying glass)Cross (close)InfoPassenger ferriesBoatTruckAbout usDownloadCustomer center iconFerry crossingBusiness cruiseCruises and packagesGroupsAutomotiveHazardous cargoIndustrial cargoISO containerMobile machineReefer containerReefer trailerSelf-driveTrailerBulk liquidPdfSwitch-arrowsCheckmarkThree dotsCross with circleFlag nl-BEFlag fr-BEFlag sv-SEFlag da-DKFlag nlFlag etFlag fiFlag deFlag itFlag lvFlag ltFlag nnFlag ruFlag esFlag plFlag frFlag en (UK)Flag en (US)Flag en (Global)Flag pt (BR)Flag en (CA)Flag zh (CN)Flag cs (CZ)Flag ee (EE)Flag ja (JP)Flag ko (KR)Flag ro (RO)Flag sk (SK)Flag bgAlertOutbound and Returntickmarknumber of sailingsdruration of sailingdrive onsea view cabinbooking deadlinedrive on cycle onconcert ticketmatch ticketbus transfercurrency DKKcurrency €currency poundcurrency %romantic mealnights on boardmealromantic nights on boardnights in cityromantic cityfamily city
GDPR-DISCLAIMERGDPR-READMORE
GENERAL-REJECT

VEJLEDNING TIL PERSONER MED HANDICAP

VEJLEDNING TIL PERSONER MED HANDICAP

VEJLEDNING TIL PASSAGERER MED HANDICAP

Det er vigtigt for DFDS at gøre overfarten på vores ruter så behagelig som muligt for passagerer med nedsat mobilitet, handicap og særlige behov.

Virksomheden bestræber sig på at sikre, at alle passagerer kan benytte sig af virksomhedens tjenester, når dette er muligt og sikkert.

Din rejseforespørgsel kan ikke afvises udelukkende på grund af handicap eller nedsat mobilitet, og du har ret til at rejse uden ekstraomkostninger på de samme betingelser, som gælder for alle andre passagerer. Du er berettiget til en vis hjælp såvel i havnen som om bord på skibet. Det gælder blandt andet hjælp til at komme om bord og/eller fra borde, hjælp med bagage og/eller særligt medicinsk udstyr samt hjælp til at få adgang til toiletfaciliteterne.

For at kunne hjælpe skal vi have besked om dine behov på bestillingstidspunktet. Vær opmærksom på, at der kan være begrænsninger i den service, som vi med rimelighed kan yde.

Tilgængelighed og information

Vi skal sørge for, at alle relevante oplysninger og adgangsforhold er til rådighed i passende og tilgængelige formater.

Hvis du eller et medlem af din rejsegruppe har nedsat hørelse, skal du henvende dig ved informationsskranken om bord. Så vil besætningen sørge for, at du modtager alle de vigtige meddelelser, der udsendes over højttaleranlægget om bord.

Bestilling

For at gøre din rejse med DFDS så behagelig som muligt skal du informere os, hvis du har særlige behov med hensyn til indkvartering, nødvendig service eller behov for at medbringe mobilitetsudstyr og/eller medicinsk udstyr, som du har kendskab til på bestillingstidspunktet. Ligeledes skal du informere os om behovet for anden form for hjælp senest 48 timer før afrejsen.

Hvis du har bestilt gennem et rejsebureau eller en rejsearrangør, skal du meddele arrangøren, at du har behov for hjælp, og bede vedkommende om at viderebringe disse oplysninger til DFDS.

Efter at have vurderet dine konkrete behov, kan DFDS kræve, at du ledsages af en person, som kan hjælpe dig under rejsen. Før vi stiller et sådant krav, er vi i dialog med dig, og vi vil altid tage dine ønsker op til overvejelse. Rejsen er gratis for en sådan ledsager.

Når du har kontaktet os, føjes der en bemærkning til din bestilling, så vi kan sikre os, at der så vidt muligt vil blive taget hensyn til dine behov.

Efter bestillingen modtager du en bekræftelse, hvoraf det fremgår, at vi har fået besked om behovet for hjælp. Hvis du ikke modtager en sådan bekræftelse, er det dit ansvar at kontakte os, da vi ellers ikke kan garantere, at servicen er tilgængelige.

Alle oplysninger om dig vil blive indhentet diskret og opbevaret fortroligt og i overensstemmelse med vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Disse oplysninger videregives kun på driftsmæssigt grundlag med henblik på at udføre de nødvendige opgaver og informere skibene, hvis der er passagerer, der har brug for særlig hjælp i tilfælde af nødsituationer.

Hvis du ikke inden afrejsen har kontaktet os for at gøre os opmærksom på dine behov, kan vi ikke garantere dig hjælp på rejser via vores havne og om bord på vores færger.

Rejser med DFDS

Af sikkerhedsmæssige årsager kan vi kun medtage op til fem kørestolsbrugere ad gangen om bord på vores skibe.

Nedsat hørelse Hvis du eller et medlem af din rejsegruppe har nedsat hørelse, bedes du gøre opmærksom på dette, når du bestiller, og henvende dig til informationsskranken, når du går om bord på skibet. Så sørger besætningen for, at du modtager eventuelle vigtige meddelelser under overfarten.

Synshandicap Hvis du eller et medlem af din rejsegruppe har et synshandicap, bedes du gøre opmærksom på dette, når du bestiller, og henvende dig til informationsskranken, når du går om bord på skibet. Ved ankomsten hjælper besætningen dig med at finde passagerområderne og yder så vidt muligt også øvrig hjælp.

Transport af mobilitetsudstyr og medicinsk udstyr Det er tilladt at medbringe alt mobilitetsudstyr og medicinsk udstyr i passagerkahytterne og på bildækket. Passageren skal informere os ved bestilling, hvis der er behov for at medbringe mobilitetsudstyr og/eller medicinsk udstyr. Det er tilladt for kunder at rejse med iltudstyr med skriftlig tilladelse fra en praktiserende læge, hvoraf det fremgår, at iltudstyr er påkrævet. Vi skal på bestillingstidspunktet informeres om, at der kan være brug for iltudstyr på rejsen. Vi kan maksimalt transportere 6 x størrelse F, dvs. op til 60 liter samlet vandkapacitet.

En person med handicap eller nedsat mobilitet betyder her enhver, hvis mobilitet ved brug af transportmidler er nedsat som følge af fysiske handicap (sensoriske eller lokomotoriske, permanente eller midlertidige), mentale handicap eller handicap af enhver anden art eller som følge af alder, således at personens situation kræver særlig opmærksomhed og tilpasning af den service, der stilles til rådighed for alle passagerer.

Servicehunde

Hvis du rejser med førerhund, er det vigtigt at informere DFDS, og at hunden overholder reglerne for rejser med kæledyr. Vær også opmærksom på, at sørejser kan gøre dyr urolige, og at vores øvrige gæsters sikkerhed og komfort ikke i væsentlig grad må påvirkes negativt. Du har til enhver tid ansvar for hundens tilstand.

Terminaler/havne – faciliteter til passagerer med nedsat mobilitet og særlige behov

Du informeres om tidsfristen for check-in i havnen via bestillingsbekræftelsen. Vores terminaler har handicapvenlige parkeringsmuligheder. Der er mulighed for at låne kørestole i visse havne (se nedenstående liste) og som regel også om bord på vores skibe efter forudgående underretning på bestillingstidspunktet. Passagerer, der rejser i køretøjer, kan parkere i nærheden af en elevator og få hjælp af besætningen, hvis det er nødvendigt.

Vores havne og terminaler har følgende faciliteter for handicappede passagerer og passagerer med nedsat mobilitet.

Terminal/havn Kørestol Handicaptoiletter Elevatorer
København Nej Ja Ja
Oslo Nej (kørestol kan stilles til rådighed på anmodning) Ja Ja
IJmuiden Ja Ja Ja
Newcastle Ja Ja Ja
Dunkirk Nej Ja Ja
Dover Nej Ja Ja
Kapellskär Nej Ja Ja
Karlshamn Nej Ja Ja
Klaipeda (IFT) Nej Ja Nej
Klaipeda (CFT) Nej Ja Ja
Newhaven Ja Ja Nej
Paldiski Nej Nej Nej
Dieppe Ja Ja Nej
Kiel Nej Ja Nej
Ombord

Der er adgang til vores faciliteter om bord for kørestolsbrugere. Hvis du har behov for hjælp under rejsen, skal du kontakte informationsskranken om bord på vores færger.

Vores skibe har følgende faciliteter for handicappede passagerer og personer med nedsat mobilitet. Bemærk, at du kun kan bestille kahytter til handicappede via det anvendte bestillingskontor på grund af et begrænset antal pladser.

Skib Handicapkahyt Kørestol Handicaptoiletter Lifts
Pearl Seaways Ja Ja Ja Ja
Crown Seaways Ja Ja Ja Ja
King Seaways Ja Ja Ja Ja
Princess Seaways Ja Ja Ja Ja
Athena Seaways Ja Ja Ja Ja
Calais Seaways Ja Ja Ja Ja
Cote d'Albatre Ja Ja Ja Ja
Delft Seaways N/A Ja Ja Ja
Dover Seaways N/A Ja Ja Ja
Dunkerque Seaways N/A Ja Ja Ja
Liverpool Seaways Ja Ja Ja Ja
Optima Seaways Ja Ja Ja Ja
Regina Seaways Ja Ja Ja Ja
Seven Sisters Ja Ja Ja Ja
Victoria Seaways Ja Ja Ja N/A
Cote des Dunes N/A Ja Ja Ja
Cote des Flandres N/A Ja Ja Ja

Læs mere om faciliteterne på vores skibe nedenfor:

>Dover – Frankrig

>Newcastle – Amsterdam

>Newhaven – Dieppe

>København – Oslo

>Kiel – Klaipeda

>Hanko – Paldiski

>Kapellskär – Paldiski

>Karlshamn – Klaipeda

Undtagelser

Handicappede passagerer og personer med nedsat mobilitet må ikke nægtes adgang til vores tjenester bortset fra i følgende tilfælde: Transport af en handicappet person eller en person med nedsat mobilitet medfører, at virksomheden overtræder lovgivningen eller bestemmelser om sikkerhed, der er fastlagt i national og/eller international lovgivning eller ved en kompetent myndighed, Indretningen af skibet eller havnens infrastruktur og udstyr, herunder terminaler, gør det umuligt at udføre ombordstigning, landgang eller transport af handicappede passagerer eller personer med nedsat mobilitet på en sikker og operationelt gennemførlig måde.

Når det er nødvendigt at afvise en bestilling, skal vi øjeblikkeligt informere personen om de konkrete årsager hertil. Disse årsager skal på anmodning meddeles skriftligt senest fem arbejdsdage efter anmodningen. I tilfælde af en afvisning skal der henvises til gældende sikkerhedskrav og de kompetente myndigheder, der behandler klager.

Reklamationer

Eventuelle klager i henhold til vilkårene skal i første instans indgives til DFDS (operatøren). I henhold til forordningen skal alle operatører have et system til håndtering af klager angående de rettigheder og forpligtelser, der er omfattet af disse vilkår. En klage skal indgives senest to måneder efter den planlagte dato for servicen. Senest en måned efter modtagelsen skal operatøren informere passageren om, hvorvidt klagen er begrundet, afvist eller stadig behandles, og et endeligt svar og en afgørelse skal gives inden for to måneder.

DFDS Customer Care Team International Passenger Terminal Royal Quay, North Shields, NE296EE T. 0344 848 60 90 E. uk.customercare@dfds.com

Hvis klagen ikke kan løses til passagerens tilfredshed, kan den henvises til klagenævnet. ABTA er udpeget som klagenævn af det britiske transportministerium i henhold til vilkårene. ABTA har mange års erfaring med behandling af tvister mellem forbrugere og operatører og har en mæglingstjeneste, som alle kan gøre brug af. ABTA fremlægger inden for en rimelig frist et svar på en klage på baggrund af fakta, men behandler kun klager, der allerede har været gennem operatørens egen klagebehandlingsproces.

ABTA Ltd 31 Park Street London SE1 9EQ E. ferry@abta.co.uk
W. Www.abta.com

I henhold til lovgivningen findes der også et nationalt myndighedsorgan. I Storbritannien er dette Maritime & Coastguard Agency (MCA). Organet beskæftiger sig primært med væsentlige overtrædelser af lovgivningen og behandler i første omgang kun klager, hvis der et tale om en sådan overtrædelse, og/eller den person, der indgiver klagen, har fulgt ovenstående procedure for klagebehandling.

Maritime & Coastguard Agency National Enforcement Body Officer - Technical Performance Section Directorate of Maritime Safety & Standards Maritime & Coastguard Agency Bay 2/23, Spring Place 105 Commercial Road Southampton SO15 1EG T. 0238 0329 315 E. neb@mcga.gov.uk W. dft.gov.uk/mca

Du kan downloade et eksemplar af vores klageprocedure.

VI ER VERDENS FØRENDE FÆRGEOPERATØR 2019!

Det er altid dejligt at blive anerkendt for sit arbejde, så vi er meget beærende over at modtage endnu en pris. Vi er nemlig igen blevet kåret til Verdens Førende Færgeoperatør ved dette års ’World Travel Awards’.
Vi har vundet denne fornemme pris fra 2011 – 2019, altså hele 9 fantastiske år i træk. Derudover har vi også vundet titlen som Europas Førende Færgeoperatør de seneste 8 år.