DFDS logo
Crown Seaways

EU's Emissionshandelssystem (ETS)

Introduktion af Den Europæiske Unions emissionshandelssystem (ETS)

Forklaring af DFDS' Passager ETS afgift

Selvom at rejse med færge fortsat er en af de mest energieffektive transportformer, er skibsfartsindustrien stadig på vej mod at blive en fuldt ud bæredygtig sektor. Hos DFDS forstår vi vigtigheden af at håndtere klimaændringer og er dedikerede til at reducere vores miljøpåvirkning og samtidig overholde miljøbestemmelserne. Da nye bæredygtighedspolitikker, der påvirker shippingindustrien, træder i kraft fra januar 2024, ønsker vi at sikre gennemsigtighed og holde passagererne opdateret med de seneste ændringer.

Læs videre for at lære om EU's emissionshandelssystem (ETS), og hvordan det påvirker dig som DFDS-kunde. Vi sætter pris på din støtte i denne kollektive rejse mod en grønnere fremtid.

Hvad er ETS, og hvordan fungerer det?

Emissionshandelssystemet (ETS) er en markedsbaseret tilgang implementeret af Den Europæiske Union, designet til effektivt at reducere drivhusgasemissioner og samtidig tilskynde til bæredygtig praksis.

Det følger en "cap-and-trade"-tilgang, der sætter en grænse for den samlede mængde CO2, der kan udledes af deltagende virksomheder. Dette loft falder årligt, hvilket giver en klar kurs mod reduktion af emissioner.

Fra januar 2024 udvides ETS til at dække CO2-emissioner fra alle store skibe, der anløber EU-havne, herunder færgeoperatører som DFDS.

Det betyder, at emissioner fra rejser inden for EU vil være fuldt dækket, 50% af emissioner fra rejser, der starter eller slutter uden for EU, vil være dækket, og alle emissioner ved kaj i EU-havne vil være dækket. Storbritannien har også annonceret planer om at indføre et lignende system, hvilket betyder, at både britiske indenrigsruter og ruter mellem Storbritannien og EU vil blive påvirket af ETS i fremtiden.

For at sikre en glidende overgang vil rederierne gennemgå en indledende indfasningsperiode. I 2024 vil de købe kvoter for 40% af deres samlede emissioner. Dette vil stige til 70% i 2025 og til sidst nå 100% i 2026.

Forklaring DFDS' Passager ETS afgift

For at overholde ETS vil vi indføre et 'ETS afgift' på alle rejser fra januar 2024. Denne afgift, som afspejler omkostningerne ved produceret CO2 som bestemt af ETS, vil blive delt mellem vores fragtkunder og passagerer på ROPAX (Roll-on/Roll-off Passenger) skibe baseret på forventede volumener.

ETS afgift vil gælde for alle kunder med køretøj og de, som rejser på et MiniCruise (frem og tilbage med samme skib). Fodgængere med og uden cykel, og som har minimum en overnatning i land, er ekskluderet.

Ved at implementere denne ETS sigter DFDS efter at sikre gennemsigtighed og dele ansvaret for at bekæmpe klimaændringer med sine kunder, samtidig med at de fortsætter med at levere pålidelige transporttjenester.

Vi vil gerne forsikre vores kunder om, at den afgift, vi har implementeret, ikke er et middel for os til at skabe overskud. I stedet er det en mekanisme, hvorved vi sender midler igennem til at støtte ETS.

Vi mener, at denne ETS afgift er et væsentligt skridt hen imod at sikre en grønnere fremtid for den maritime sektor. Vi forstår dog, at disse ændringer kan rejse spørgsmål blandt vores værdsatte kunder.

For at løse eventuelle bekymringer, du måtte have, har vi udviklet detaljerede ofte stillede spørgsmål, hvor du kan lære mere om vores ETS-afgift, og hvordan ETS påvirker dig som kunde.

Vores forpligtelse til dekarbonisering

DFDS Groups’ forpligtelse til bæredygtighed rækker ud over at overholde regler. Vi tror på, at vi ved at arbejde sammen, kan have en betydelig positiv indvirkning på miljøet.

Hos DFDS er vi førende i arbejdet med at dekarbonisere vores drift og minimere vores miljømæssige påvirkning. Vi er stolte over at dele vores indsats for at bygge en mere bæredygtig fremtid:

  1. Investering i renere teknologier: Vi investerer kontinuerligt i avancerede skibe og ombordteknologier, der reducerer emissioner og forbedrer energieffektiviteten.

  2. Optimering af skibspræstation: Gennem omhyggelig ruteplanlægning, strømlinede operationer og avanceret teknologi maksimerer vi skibspræstationen, minimerer brændstofforbruget og emissionerne.

  3. Udforskning af alternative brændstoffer: DFDS udforsker og tester aktivt alternative brændstoffer, såsom biobrændstoffer og brint, for at reducere vores afhængighed af traditionelle fossile brændstoffer, og nedsætte kulstofemissionerne.

Din rolle i at skabe forandring

Vi stræber efter at være gennemsigtige omkring ETS og vores dekarboniseringsindsats, og vi sætter pris på din støtte i denne fælles rejse mod en grønnere fremtid.

Vidste du, at du også kan deltage i vores kulstofkompensationsprogrammer, som giver dig mulighed for at kompensere for de kulstofemissioner, der genereres af din rejse? Som en værdsat kunde spiller dit bidrag en afgørende rolle i at støtte dekarboniseringsindsatsen over hele verden. Sammen kan vi opnå en betydelig kollektiv effekt.

For mere information om EU's ETS, besøg Reduktion af emissioner fra skibsfarten (europa.eu)