KASUTUSTINGIMUSED

Kasutustingimuste ulatus

Need kasutustingimused kehtivad veebisaidi kasutamise kohta ja need ei kuulu ühegi veolepingu hulka. Meie teenuste suhtes kehtivad eraldi tingimused ja need on antud kasutustingimuste osas ülimuslikud.

Kui kasutate veebisaiti, käsitleme teie esitatud isikuandmeid vastavalt meie privaatsuspoliitikale.

Küpsiste kasutamise kohta leiate teavet meie küpsiste poliitikast.

Veebisaidi kasutamisega nõustute meie kasutustingimuste, privaatsuspoliitika ja küpsiste poliitikaga.

Omandiõigused ja lubatud kasutamine

Omame kõiki õigusi, omandiõigust, kauba- või teenuse kaubamärke, tootenimesid, logosid, domeene, sisu ja kujundusi, mis kuvatakse veebisaidil. Nende üksuste kasutusele pole antud ühtegi luba ega sellel pole viidatud ja seega saate selle veebisaidi üksusi või nende sisu kopeerida, alla laadida, kasutada, paljundada või jagada ainult järgmistel tingimustel.

  • Sisu võib kasutada ainult teabe saamise ja mitteärilistel eesmärkidel, välja arvatud meediumiteegi sisu allalaadimised, mida võivad kasutada pressiliikmed, blogijad jne teavitamise eesmärgil.
  • Seda ei tohi mingil viisil muuta
  • DFDS-kaubamärgist ei tohi teha ühtegi volitamata koopiat.
  • Mis tahes koopia materjali mis tahes osas peab sisaldama järgmist autoriõiguse märget: Autoriõigus © DFDS A/S. Kõik õigused on reserveeritud.
  • Seda veebisaiti võite kasutada ainult juriidilistel ja põhjendatud eesmärkidel ning te ei tohi avada veebisaidi piiratud alasid, kui te ei ole saanud vajalikku luba.

Veebisaidil ei ole lubatud talletada, postitada, sinna üles laadida ega edastada sisu, mida võib pidada solvavaks, vulgaarseks, diskrimineerivaks või ebasündsaks ning jätame endale õiguse selline sisu eemaldada.

Kui laadite veebisaidile üles, talletate seal või postitate sinna sisu, muutub sisu meie omandiks. Sealhulgas võime sellist sisu kopeerida, parandada, jagada ja avaldada ja seda siduda muude materjalidega mis tahes eesmärkidel, sealhulgas kaupade või teenuste turundamine.

Turvalisus

Võrgumüügiprotsessi maksejaotises kasutame teie isikuandmete kaitsmiseks SSL-tehnoloogiat. SSL on praegu eelistatud meetod krediitkaardi ja muu tundliku teabe turvaliseks edastamiseks Interneti kaudu.

Kontod

Võimalik, et konkreetse teenuse registreerimisprotsessi lõpuleviimisel palutakse teil sisestada või võite saada parooli ja kasutajanime. Selliseid paroole või kasutajanimesid võite kasutada ainult teie ja neid ei tohi edastada. Vastutate parooli konfidentsiaalsuse säilitamise eest ja vastutate täielikult kõigi oma parooli või konto all toimuvate tegevuste eest. Nõustute viivitamatult teavitama meid teie parooli või konto volitamata kasutamisest või muudest turvarikkumistest.

Makse

Kui pole muul viisil sätestatud, tuleb toodete eest maksta broneeringu tegemisel ja broneering on meie jaoks siduv ainult siis, kui makse on laekunud. Kui te ei täida maksetingimusi, tühistatakse broneerimine automaatselt ja sel juhul võime nõuda tühistamistasu.

Makse saab sooritada üldtunnustatud krediitkaartidega või muul viisil (nt sularaha saabumisel, arveldamine klientidele, kellel on krediidileping, Paypal, mobiilsed makselahendused). Makseid võivad töödelda kolmandad isikud.

Garantiist lahtiütlemine

Veebisaidil esitatud sisu on esitatud ainult informatiivsetel eesmärkidel. Sait ei anna teile nõu ega soovitusi. Eelkõige ei sisalda see veebisait kutsest investeerida DFDS-i väärtpaberitesse või tegeleda nendega.

Veebisaidi teave on esitatud olemasoleval kujul ja võib sisaldada ebatäpsusi või trükivigu. Püüame parandada vigu nende leidmisel, kuid ei avalda mingeid selgesõnalisi ega anna otseseid ega kaudseid väiteid ega garantiisid, mis puudutavad sealhulgas täielikkus, täpsus, õigeaegsus, kättesaadavus, funktsionaalsust ja vastavus kohaldatavatele seadustele.

Veebisaidi kasutamisega nõustute riskiga, et teave võib olla pooli või ebatäpne või see ei vasta teie vajadustele või nõuetele.

Me jätame endale õiguse muuta, asendada või kustutada veebisaidi sisu ning piirata juurdepääsu sellele veebisaidile või selle osale igal ajal ja oma ainuäranägemisel, nagu me jätame endale õiguse tühistada või korrigeerida meie pakutavaid teenuseid või hindu.

Muude saitide lingid

See veebisait sisaldab linke muudele saitidele, mis ei kuulu meile ja mida me ei kontrolli. Võtke arvesse, et meil ei ole kontrolli nende veebisaitide üle ning me ei taga ega võta vastutust nende sisu või funktsionaalsuse või selle kasutamisest tulenevate kahjude või kahjustuste eest.

Vastutusest loobumine

Me ei vastuta kahjude, kahjustuste ega vigastuste eest, mis tulenevad teie juurdepääsust või võimetusest pääseda juurde käesolevale veebisaidile, või kui usaldate seal esitatud teavet, mille aluseks on garantii, leping, kahju õigusvastane tekitamine või muu juriidiline teooria ja kas meile on teatatud sellise kahju, kahjustuse või vigastuse võimalusest. Piirangud sisaldavad kahjustusi või viiruseid, mis võivad mõjutada arvutiseadmeid või süsteeme.

Sidusettevõtted

Kõik DFDS-grupi liikmed, meie sidusettevõtjad, partnerid ja tarnijad saavad kasutada kõiki käesolevate kasutustingimuste sätteid, mis on neile kasuks. See kehtib ka õiguse ja kohtualluvuse klausli kohta.

Reguleeriv seadus ja jurisdiktsioon

Käesoleva veebisaidi ja selle sisu juurdepääsu ja kasutamist reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Taani seadustele ning kõigi käesoleva veebisaidi kasutamisega seotud vaidluste suhtes kohaldatakse Taani kohtute ainupädevust.