Chevron pointing rightFacebookLinkedInTwitterEmailFacebooklinkedInBlogYouTubeInstagramArrow downExternal link (before text)Toggle menu and search iconLoginTriangle pointing upSearch (magnifying glass)Cross (close)InfoPassenger ferriesBoatTruckAbout usDownloadCustomer center iconFerry crossingBusiness cruiseCruises and packagesGroupsAutomotiveHazardous cargoIndustrial cargoISO containerMobile machineReefer containerReefer trailerSelf-driveTrailerBulk liquidPdfSwitch-arrowsCheckmarkThree dotsCross with circleFlag nl-BEFlag fr-BEFlag sv-SEFlag da-DKFlag nlFlag etFlag fiFlag deFlag itFlag lvFlag ltFlag nnFlag ruFlag esFlag plFlag frFlag en (UK)Flag en (US)Flag en (Global)Flag pt (BR)Flag en (CA)Flag zh (CN)Flag cs (CZ)Flag ee (EE)Flag ja (JP)Flag ko (KR)Flag ro (RO)Flag sk (SK)Flag bgAlertOutbound and Returntickmarknumber of sailingsdruration of sailingdrive onsea view cabinbooking deadlinedrive on cycle onconcert ticketmatch ticketbus transfercurrency DKKcurrency €currency poundcurrency %romantic mealnights on boardmealromantic nights on boardnights in cityromantic cityfamily city
GDPR-DISCLAIMERGDPR-READMORE
GENERAL-REJECT

Laevaga Rootsi

Laevareis Paldiskist Kapellskäri on mugav viis Skandinaaviasse reisimiseks. Kapellskäri sadamast on loodud väga hea teedevõrgustik liikumaks edasi Taani või Norra.

JUHISED PUUDEGA ISIKUTELE

JUHISED PUUDEGA ISIKUTELE

JUHISED PUUDEGA REISIJATELE

DFDS on võtnud endale kohustuse muuta reisimine meie pakutavatel teenustel võimalikult mugavaks piiratud liikumisvõimega, puudega või erivajadustega reisijatele.

Ettevõte püüdleb selle poole, et kõigile reisijatele oleks tagatud etevõtte teenuste kasutamine, kui see on teostatav ja ohutu.

Reisitaotlust ei saa tagasi lükata ainuüksi põhjusel, et kellelgi on puue või piiratud liikumisvõime ja kõik reisijad peavad saama reisida lisatasuta ning kõigi teiste reisijatega samadel tingimustel. Teil on õigus saada konkreetset abi nii sadamas kui ka laeva pardal. See tähendab abi pardale minekul ja/või laevalt lahkumisel, abi pagasiga ja/või mistahes konkreetse meditsiiniseadmega ning abi liikumisel tualettruumi.

Teie abistamiseks vajame juhiseid teie vajaduste kohta, kui teete broneeringu. Võtke arvesse, et teenustele, mida saame teile mõistlikult pakkuda, võivad esineda piirangud.

Hõlbustus ja teave

Tagame, et kogu asjakohane teave ja hõlbustustingimused on saadaval sobivas ja juurdepääsetavas vormis.

Kui teil või mõnel teie reisiseltskonna liikmel on kuulmispuue, teavitage sellest pardal olevat infolaua teenindajat. Meeskond teeb vastavad ettevalmistused, et tagada laeva teavitamissüsteemi kaudu edastatavate teadete kohalejõudmine teieni.

Broneerimine

Selleks, et muuta teie reis DFDS-iga võimalikult mugavaks, peate meid teavitama oma erivajadustest, mis puudutavad vajalikku majutust, teenuseid või liikumisabivahendeid ja/või meditsiiniseadmeid, mis on broneerimisel teada. Teavitage meid ka muudest abivajadustest vähemalt 48 tundi enne lahkumist.

Kui olete broneeringu teinud reisibüroo või meie reisikorraldaja kaudu, peate neile teada andma, et vajate abi ja paluge neil see teave edastada DFDS-ile.

Pärast teie erivajaduste hindamist võib DFDS paluda, et teil oleks saatja, kes saab teid reisi ajal abistada. Enne selle nõude esitamist vestleme teiega ning arvestame alati teie soovidega. Selline saatja saab reisida tasuta.

Kui olete meiega ühendus võtnud, lisatakse teie broneeringule märkus, mis tagab, selle, et võimaluse korral arvestatakse teie vajadustega.

Pärast broneerimist saate kinnituse, milles on märgitud, et olete meid teavitanud oma abivajadustest. Kui te pole sellist kinnitust saanud, on teie kohuseks meiega ühendust võtta. Vastasel juhul me ei saa teenus saadavust tagada.

Kogu teiega seotud teave võetakse vastu taktitundeliselt ja see salvestatakse konfidentsiaalselt ning vastavalt meie privaatsuspoliitikale. Seda teavet jagatakse ainult tööga seonduvalt, kui see on vajalik ülesannete täitmiseks ja laevade teavitamiseks, kui sinna tulevad isikud, kes vajavad hädaolukorras eriabi.

Kui te pole meiega enne reisi ühendust võtnud, et teavitada meid oma vajadustest, ei saa me teile tagada abi meie sadamates ega laevapardal.

DFDS-iga reisimine

Ohutuse tagamiseks saame korraga oma laevade pardale võtta ainult kuni viis ratastooli.

Kuulmispuue Kui teil või mõnel teie reisiseltskonna liikmel on kuulmispuue, mainige seda broneeringu tegemisel ja teavitage sellest pardal olevat infolaua teenindajat. Meeskond tagab, et ülesõidu ajal edastatud teated jõuaksid teieni.

Nägemispuue Kui teil või mõnel teie reisiseltskonna liikmel on nägemispuue, mainige seda broneeringu tegemisel ja teavitage sellest pardal olevat infolaua teenindajat. Saabumisel aitab meie personal teil leida reisijate alad ja aitab teid igal võimalusel.

Liikumis- ja meditsiiniliste abivahendite kandmine Kõik liikumis- ja meditsiinilised abivahendid saab viia reisijate eluruumidesse või sõidukitekile. Reisija peab meid broneerimise ajal teavitama liikumis- ja meditsiinilistest abivahenditest. Kliendid võivad reisida meditsiinilise hapnikuga arsti kirjaliku tõendi alusel, mis ütleb, et meditsiiniline hapnik on vajalik. Meid tuleb broneeringu tegemisel teavitada, et võimalik, et reisil olles kasutatakse meditsiinilist hapnikku. Saame pardal kanda maksimaalselt 6 x suurust F e kokku 60 l vett.

Puudega või piiratud liikumivõimega isik tähendab isikut, kelle liikumine on reisimisel piiratud mistahes füüsilise puude (sensoorne või liikumiselundkonda puudutav, püsiv või ajutine) tulemusel, kellel on intellektipuue või mistahes muu puude põhjus või east tulenev puue ja kelle seisund vajab asjakohast tähelepanu ja kohandamist tema konkreetsetele vajadustele teenuste osas, mis on saadaval kõigile reisijatele.

Abikoer

Abikoeraga reisimisel on oluline, et teavitaksite DFDS-i, et koer vastab lemmikloomade reisimise süsteemi nõuetele. Peate arvestama ka sellega, et merereis võib loomades stressi tekitada ja kõigi meie külaliste ohutust ja mugavust ei tohi kompromiteerida. Vastutate kogu aeg oma koera heaolu eest.

Sadamas ja laevapardale minek ja pardalt lahkumine

Broneeringukinnituse kaudu teavitatakse teid registreerimisajast sadamas. Meie terminalid on puuetega inimestele sobivad ja juurdepääsetavate parklatega. Mõnes sadamas ja mõne laeva pardal saame saadavuse korral pakkuda ratastoole (vt allpool olevat loendit), kui meid on teavitatud broneeringu tegemisel. Reisijad, kes tulevad sõidukiga, saavad parkida lifti lähedale ja vajaduse korral abistavad neid meeskonnaliikmed.

Meie sadamates ja terminalides on järgmised võimalused puuetega ja piiratud liikumisvõimega reisijatele.

Terminal/sadam Ratastool Kohandatud tualetid Liftid
Kopenhaagen Ei Jah Jah
Oslo No (nõudmisel saab pakkuda ratastooli) Jah Jah
IJmuiden Jah Jah Jah
Newcastle Jah Jah Jah
Dunkirk No Jah Jah
Dover Ei Jah Jah
Kapellskar Ei Jah Jah
Karlshamn Ei Jah Jah
Klaipeda (IFT) Ei Jah No
Klaipeda (CFT) Ei Jah Jah
Newhaven Jah Jah Ei
Paldiski Ei Ei Ei
Dieppe Jah Jah Ei
Kiel Ei Jah Ei
Pardal olles

Pardal olevad võimalused pakuvad juurdepääsu ratastooli kasutajatele. Kui vajate reisi ajal abi, võtke ühendust meie laevade infolauaga teenindajatega.

Meie laevadel on järgmised võimalused puuetega ja piiratud liikumisvõimega isikutele. Võtke arvesse, et piiratud saadavuse tõttu saate puudega isikule mõeldud kajuti broneerida ainult eelmüügikassa kaudu.

Laev Kohandatud kajut Ratastool Kohandatud tualetid Liftid
Pearl Seaways Jah Jah Jah Jah
Crown Seaways Jah Jah Jah Jah
King Seaways Yes Yes Yes Yes
Princess Seaways Jah Jah Jah Jah
Athena Seaways Jah Jah Jah Jah
Calais Seaways Jah Jah Jah Jah
Cote d'Albatre Jah Jah Jah Jah
Delft Seaways N/A Jah Jah Jah
Dover Seaways N/A Jah Jah Jah
Dunkerque Seaways N/A Jah Jah Jah
Liverpool Seaways Jah Jah Jah Jah
Optima Seaways Jah Jah Jah Jah
Regina Seaways Jah Jah Jah Jah
Seven Sisters Jah Jah Jah Jah
Victoria Seaways Jah Jah Jah N/A
Cote des Dunes N/A Jah Jah Jah
Cote des Flandres N/A Jah Jah Jah

Altpoolt leiate lisateavet võimaluste kohta meie laevadel:

>Prantsusmaa – Dover

>Newcastle - Amsterdam

>Newhaven - Dieppe

>Kopenhaagen – Oslo

>Kiel - Klaipeda

>Hanko - Paldiski

>Kapellskär - Paldiski

>Karlshamn - Klaipeda

Erandid

Puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele ei tohi keelduda juurdepääsu meie teenustele, välja arvatud juhul, kui: Puudega või piiratud liikumisvõimega isiku vedamise tõttu rikub ettevõte ohutusseaduse või -määruse, mille on kehtestanud rahvuslik ja/või rahvusvaheline seadus või kompetentne asutus; laeva ehitus või sadama, sealhulgas terminali taristu ja seadmed, muudavad võimatuks pardalemineku või sealt lahkumise või puudega või piiratud liikumisvõimega reisijate vedamise ohutul ja praktiliselt teostataval viisil.

Kui me peame broneeringust keelduma, teavitame isikut kohe nendest konkreetsetest põhjustest. Nõudmisel esitatakse need põhjused kirjalikult ja mitte hiljem kui viie päeva jooksul pärast taotluse saamist. Keeldumise korral viidatakse kohaldatavatele ohutusnõuetele ja kompetentsele, kaebustega tegelevatele asutusele.

Kaebused

Määruse kohaselt tuleb kõik kaebused esimese instantsina esitada DFDS-ile (ettevõttele). Määruse kohaselt peab igal etevõttel olema juurdepääsetav kaebuste käistlemise mehhanism selle määrusega kaetud õiguste ja kohustuste kohta. Kaebus tuleb esitada kahe kuu jooksul teenuse kavandatud kuupäevast. Ettevõte peab reisijat teavitama ühe kuu jooksul kaebuse saamisest, kas kaebus on põhjendatud, tagasi lükatud või kaalumisel. Lõpliku vastus ja otsus tuleb esitada kahe kuu jooksul.

DFDS Klienditeenindusmeeskond Rahvsvaheline reisijat terminal Royal Quay, North Shields, NE296EE T. 0344 848 60 90 E. uk.customercare@dfds.com

Kui kaebust ei lahendata kliendile rahuldaval moel, võib selle edasi viia kaebusi menetlevale asutusele. Määruse kohaselt on DFT on määranud kaebusi menetlevaks asutuseks ABTA. Ettevõttel ABTA on mitmeaastane kogemus vaidluste lahendamisel tarbijate ja ettevõtete vahel ja samuti kõigile kättesaadav lepitusteenus. ABTA esitab tõenditel põhineva vastuse kaebusele mõistliku aja jooksul, kuid võtab arvesse ainult kaebusi, mis on eelnevalt läbinud ettevõtte kaebusi menetleva toimingu.

ABTA Ltd 31 Park Street London SE1 9EQ E. ferry@abta.co.uk
W. www.abta.com

Määruse alusel on olemas ka riiklik täitevasutus (NEB). Ühendkuningriigis on selleks Maritime & Coastguard Agency (MCA). NEB tegeleb peamiselt määruse märkimisväärsete rikkumistega ja ei võta arvesse kaebusi, kui selline rikkumine ja/või kaebuse esitanud isik pole järginud eespool toodud toiminguid.

Maritime & Coastguard Agency National Enforcement Body Officer - Technical Performance Section Directorate of Maritime Safety & Standards Maritime & Coastguard Agency Bay 2/23, Spring Place 105 Commercial Road Southampton SO15 1EG T. 0238 0329 315 E. neb@mcga.gov.uk W. dft.gov.uk/mca

Saate alla laadida meie [kaebuste protseduuri] koopia (https://www.dfdsseaways.co.uk/Documents/passenger-complaint-procedure-uk-08-08-2016.pdf).

OLEME MAAILMA JUHTIV PARVLAEVAETTEVÕTE 2019!

Alati on hea meel, kui tubli töö eest tunnustatakse. Käesoleval aastal oli meil au vastu võtta järjekordne auhind: World Travel Awards reisiauhindade jagamisel nimetati meid maailma juhtivaks parvlaevaettevõtteks (World’s Leading Ferry Operator)! Oleme pälvinud selle tunnustuse aastatel 2011–2019!

Lisaks on meid viimasel 8. aastal tunnustatud Euroopa juhtiv parvlaevaettevõte (Europe’s Leading Ferry Operator) tiitliga.