DFDS VOLVO ELECTRIC TRUCK
Elektromobiilsus

Oleme liikumas süsinikdioksiidivaba transpordi suunas

Elektromobiilsus

Elektrilisele maanteetranspordile ülemineku kiirendamine

Mõistame, kui tähtis on süsinikdioksiidi heitkoguseid võimalikult kiiresti vähendada, ning oleme oma üleminekuga elektrilisele maanteetranspordile jõudsalt edasi liikunud. Üleminekut ei saa siiski üksi läbi viia. Selleks on vaja õiget infrastruktuuri ja koostööd erinevates ühiskonna valdkondades. Seetõttu teeme koostööd selliste partneritega nagu Volvo Trucks, et täiustada koostööd valitsuste, ettevõtete, tarnijate ja klientide vahel ning kiirendada üleminekut elektrilisele maanteetranspordile.

Volvo electric trucks agreement

Volvo Trucks: rohelise ajastu algus teel

Koostöös pikaajalise partneriga oleme ametlikult vastu võtnud esimesed täiselektrilised veokid meie autoparki. Volvo Trucksi elektriautode tarnimine on märkimisväärne verstapost meie jõupingutustes fossiilkütuseid kasutavate sõidukite kasutuselt kõrvaldamisel. Käimasoleva koostööga ootame lähitulevikus rohkem elektriveokeid tööle, kui tegutsemee süsinikdioksiidivaba autopargi loomise nimel.

shore power

Kopenhaageni kaldaelektrijaam

Koostöös Kopenhaageni Malmö sadama ja Actemiumiga oleme loonud Kopenhaageni parvlaevaterminali kaldal asuva elektrijaama. Rajatis võimaldab meie reisiparvlaevadel sulgeda sadamas viibides oma mootorid, mis vähendab märkimisväärselt süsinikdioksiidi heitkoguseid, vähendab mürasaastet ja loob parema sadamakeskkonna. Meie Göteborgi ja Oslo terminalide ühised kaldaelektrijaamad – Kopenhaageni projekt on värskeim käimasolev algatus meie terminalide elektriseerimiseks ja säästvamate transiidisõlmede loomiseks.

Elektrilised veokid

Elektrilised veokid

Kaldavool

Kaldavool

Laadimisjaamad

Laadimisjaamad

Partnerlused

Partnerlused

Forest

Teel jätkusuutliku tuleviku poole

Meie pühendumine elektromobiilsusele on osa meie suuremast pühendumisest süsinikdioksiidivabale tulevikule. Uuenduste ja partnerluste kaudu töötame selle nimel, et vähendada oma süsinikdioksiidi heitkoguseid 2030. aastaks 45% ja muutuda 2050. aastaks süsinikuneutraalseks. Koos teiste algatustega mängivad meie jõupingutused üha rohkemate elektritranspordilahenduste väljatöötamisel olulist rolli süsinikdioksiidi heitkoguste viivitamatul vähendamisel ja aitavad meil astuda samme jätkusuutliku tuleviku suunas.

DFDS colleagues at a computer screen

Koostöö on oluline

Teeme koostööd ettevõtjate, ülikoolide, teadlaste, ettevõtete, akadeemiliste ringkondade, valitsusväliste organisatsioonide ja riigiasutustega, et arendada radikaalseid, uuenduslikke ja jätkusuutlikke äri- ja rahastamismudeleid ning meelitada ligi uusi andekaid töötajaid.

aerial shot of ship horizontal

Energiatõhususe võrdlus

DFDS Volvo truck, cropped

Partnerlus Volvo Trucksiga

DFDS freight vessel

DFDS paigaldab nutiväravad autonoomsetele sõidukitele