Delft Seaways - Ferry to France

Heitkogustega kauplemise süsteem (ETS)

Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi (ETS) tutvustus – Mis on DFDS-i heitkogustega kauplemise süsteemi lisatasu? 

Kuigi parvlaevaga reisimine on endiselt üks energiatõhusamaid transpordiliike, on laevandussektor teel täielikult jätkusuutlikuks sektoriks saamise suunas. Mõistame DFDS-is kliimamuutustega tegelemise tähtsust ja oleme pühendunud enda keskkonnamõju vähendamisele, järgides samal ajal eeskirju. 

Kuna alates 2024. aasta jaanuarist hakkavad kehtima laevandussektorit mõjutavad uued jätkusuutlikkuse määrused, tahame tagada läbipaistvuse ja hoida reisijaid kursis viimaste muudatustega. 

Lugege edasi, et saada teavet Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi (ETS) kohta ja sellest kuidas see Teid DFDS-i kliendina mõjutab. Me hindame Teie toetust ühisel teekonnal rohelisema tuleviku suunas.

Mis on heitekogustega kauplemise süsteem ja kuidas see töötab? 

Heitkogustega kauplemise süsteem (ETS) on Euroopa Liidus rakendatav turupõhine lähenemisviis, mille eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid, edendades samaaegselt säästvaid praktikaid. 

Selles järgitakse piiramise ja kauplemise lähenemisviisi, millega piiratakse ettevõtete tekitatud CO2 koguheidet. CO2 heite piirmäär väheneb igal aastal, andes selge trajektooari heitkoguste vähendamiseks. 

Alates 2024. aasta jaanuarist laiendatakse heitkogustega kauplemise süsteemi nii, et see hõlmaks kõigi ELi sadamatesse sisenevate suurte laevade, sealhulgas DFDS-i parvlaevade CO2-heidet. 

See tähendab, et ELi-siseste reiside heitkogused kaetakse täielikult, Väljaspool ELi algavate või lõppevate reiside heitkogustest kaetakse 50% ulatuses ning kõik ELi sadamate kai ääres tekkivad heitkogused kaetakse täielikult. Ühendkuningriik on samuti teatanud plaanidest võtta kasutusele sarnane süsteem, mis tähendab, et heitkogustega kauplemise süsteem mõjutab tulevikus nii Ühendkuningriigi siseliine kui ka Ühendkuningriigi ja ELi vahelisi liine. 

Sujuva ülemineku tagamiseks läbivad laevandusettevõtjad esialgse järk-järgulise kasutuselevõtu perioodi. 2024. aastal ostavad nad saastekvoote 40% ulatuses oma koguheitest. See suureneb 2025. aastal 70%-ni ja jõuab 2026. aastal lõpuks 100%-ni. 

HKS-i lisatasu seletus DFDS-i reisijatele 

Heitkogustega kauplemise süsteemi järgimiseks kehtestame alates 2024. aasta jaanuarist kõikidel reisidel HKS-i lisatasu. See lisatasu, mis kajastab heitkogustega kauplemise süsteemi kohaselt toodetud CO2 maksumust, jagatakse meie kaubaveoklientide ja reisijate (ro-ro-tüüpi reisilaevad) vahel eeldatavate mahtude alusel. 

HKS-i lisatasu kehtib kõigile sõidukiga reisijatele ja lühikruiisi klientidele, kuid ei kehti  jalgsi ja jalgrattaga reisides. 

Heitkogustega kauplemise süsteemi rakendades on DFDS-i eesmärk tagada läbipaistvus ning jagada vastutust kliimamuutuste vastu võitlemisel oma klientidega, jätkates samal ajal usaldusväärsete transporditeenuste pakkumist. 

Soovime enda klientidele kinnitada, et HKS-i lisatasu ei ole meie jaoks vahend kasumi teenimiseks. See on mehhanism, mille abil vahendame rahalisi vahendeid saastekvootidega kauplemise süsteemi toetamiseks. 

Usume, et heitkogustega kauplemise süsteemi laiendamine on oluline samm merendussektori rohelisema tuleviku suunas. Mõistame siiski, et need muudatused võivad tekitada meie klientide seas küsimusi. 

Teie võimalike probleemide lahendamiseks oleme välja töötanud üksikasjaliku KKK, kust leiate rohkem teavet HKS-i lisatasu kohta ning, kuidas ETS Teid kui klienti mõjutab.

Meie pühendumus CO₂ heite vähendamisele 

DFDS kontserni pühendumus jätkusuutlikkuse osas ei piirdu vaid eeskirjade järgimisega.  Usume, et koostööd tehes saame avaldada keskkonnale olulist positiivset mõju.  Oleme DFDS-is teerajajad oma süsinikuheite vähendamisel ja keskkonnamõju minimeerimisel. Oleme uhked, et jagame oma jõupingutusi jätkusuutlikuma tuleviku ehitamisel: 

  1. Investeerimine puhtamatesse tehnoloogiatesse: investeerime pidevalt tipptasemel laevadesse ja pardatehnoloogiatesse, mis vähendavad heitkoguseid ja parandavad energiatõhusust. 

  2. Laeva jõudluse optimeerimine: laevaliini hoolika planeerimise, sujuvamate toimingute ja täiustatud inseneritöö abil maksimeerime laeva jõudlust, minimeerides kütusekulu ja heitkoguseid. 

  3. Alternatiivkütuste uurimine: DFDS uurib ja katsetab aktiivselt alternatiivkütuseid, nagu biokütused ja vesinik, et vähendada meie sõltuvust traditsioonilistest fossiilkütustest ja vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid.

Teie roll muutuste loomisel 

Püüame olla heitkogustega kauplemise süsteemi ja oma süsinikuheite vähendamise jõupingutuste osas läbipaistvad ning hindame Teie toetust sel ühisel teekonnal rohelisema tuleviku poole. 

Kas teadsite, et saate osaleda ka meie süsinikdioksiidi kompenseerimise programmides, mis võimaldavad Teil kompenseerida reisiga seotud süsinikdioksiidi heitkoguseid? Kliendina mängib Teie panus olulist rolli süsinikuheite vähendamise jõupingutuste toetamisel kogu maailmas. Koos saame luua märkimisväärset mõju. 

Lisateavet ELi heitkogustega kauplemise süsteemi kohta leiate aadressilt: Laevandussektori heitkoguste vähendamine (europa.eu)