DFDS logo

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šo Lietošanas noteikumu tvērums

Šie Lietošanas noteikumi attiecas uz tīmekļa vietnes lietošanu un nav neviena pārvadājumu līguma daļa. Uz mūsu pakalpojumiem attiecas atsevišķi Noteikumi un nosacījumi, kam pretrunu gadījumā ir priekšroka, salīdzinot ar šiem Lietošanas noteikumiem.

Visus personas datus, ko mums iesniegsit tīmekļa vietnē, mēs apstrādāsim saskaņā ar savu Privātuma politiku.

Informācija par sīkfailu lietošanu ir sniegta mūsu Sīkfailu politikā.

Izmantojot tīmekļa vietni, jūs piekrītat uzņemties uz šiem Lietošanas noteikumiem, mūsu Privātuma politiku un mūsu Sīkfailu politiku attiecināmās saistības.

Īpašumtiesības un atļautā lietošana

Mums pieder visas tiesības, īpašumtiesības, preču vai pakalpojumu zīmes, produktu nosaukumi, logotipi, domēni, saturs un noformējums, kas iekļauts tīmekļa vietnē. Jums netiek tieši vai netieši piešķirta nekāda licence šo vienumu lietošanai, tādēļ varat kopēt, lejupielādēt, izmantot, reproducēt vai izplatīt jebkuru no šiem vienumiem vai jebkādu šīs tīmekļa vietnes saturu tikai saskaņā ar tālāk norādītajiem nosacījumiem:

  • Saturu drīkst izmantot tikai informatīviem un nekomerciāliem nolūkiem, izņemot multivides bibliotēkas satura lejupielādes, ko preses pārstāvji, emuāru rakstītāji u.tml. drīkst izmantot informatīviem nolūkiem.
  • Saturu nekādā veidā nedrīkst modificēt.
  • Nedrīkst izveidot nevienas DFDS preču zīmes nepilnvarotu kopiju.
  • Jebkuras materiāla daļas jebkurai kopijai ir jāietver šāds paziņojums par autortiesībām: Autortiesības © DFDS A/S. Visas tiesības paturētas.
  • Jūs drīkstat izmantot šo tīmekļa vietni tikai likumīgiem un saprātīgi paredzamiem nolūkiem un nedrīkstat piekļūt tīmekļa vietnes ierobežotajām daļām, ja vien neesat ieguvis nepieciešamo pilnvaru.

Tīmekļa vietnē ir aizliegts glabāt, publicēt, augšupielādēt vai pārsūtīt jebkādu saturu, ko var uzskatīt par aizvainojošu, vulgāru, diskriminējošu vai nepiedienīgu, un mēs paturam tiesības noņemt jebkādu šādu saturu.

Pēc satura augšupielādes, saglabāšanas vai publicēšanas tīmekļa vietnē šāds saturs kļūst par mūsu īpašumu. Mēs varam veikt dažādas darbības ar šādu saturu, tostarp to kopēt, labot, kopīgot un publicēt, kā arī iekļaut citā materiālā jebkādiem nolūkiem, tostarp preču vai pakalpojumu mārketinga nolūkiem.

Drošība

Tiešsaistes pārdošanas procesa maksājumu sadaļā izmantojam Secure Socket Layer (SSL) tehnoloģiju, lai aizsargātu jūsu personas datus. Pašlaik SSL ir ieteicamākais veids, kā internetā droši pārsūtīt kredītkaršu datus un citu sensitīvu informāciju.

Konti

Pabeidzot reģistrāciju konkrētā pakalpojumā, jums var tikt lūgts norādīt paroli un lietotājvārdu vai varat saņemt piešķirtu paroli un lietotājvārdu. Jums tiks piešķirtas šādu paroļu vai lietotājvārdu ekskluzīvas un nenododamas īpašumtiesības. Jūs atbildat par paroles konfidencialitātes uzturēšanu, kā arī pilnībā atbildat par visām darbībām, kas tiek veiktas, izmantojot jūsu paroli vai kontu. Jūs piekrītat nekavējoties paziņot mums par jebkādu savas paroles vai konta nepilnvarotu lietošanu vai jebkādu citu drošības pārkāpumu.

Maksājumi

Ja nav norādīts citādi, maksājumi par produktiem notiks rezervēšanas laikā, un rezervācija kļūs mums saistoša tikai pēc tam, kad būsim saņēmuši maksājumu. Ja nenodrošināsit atbilstību maksājumu noteikumiem, jūsu rezervācija automātiski tiks atcelta, turklāt šādā gadījumā varam iekasēt maksu par atcelšanu.

Maksājumi jāveic, izmantojot vispārīgi pieņemtas kredītkartes vai citas metodes, piemēram, skaidru naudu ierašanās brīdī, rēķinu (klientiem ar kredītlīgumu), PayPal vai mobilos maksājumu risinājumus. Maksājumus var apstrādāt trešās puses.

Garantijas atruna

Tīmekļa vietnē sniegtais saturs ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Šajā vietnē netiek sniegti nekādi ieteikumi vai rekomendācijas. Turklāt nekāds šīs vietnes saturs nav uzskatāms par uzaicinājumu vai piedāvājumu ieguldīt līdzekļus DFDS vērtspapīros vai tirgoties ar tiem.

Informācija tīmekļa vietnē tiek nodrošināta tāda, kāda tā ir, un tajā var būt neprecizitātes vai pārrakstīšanās kļūdas. Mēs cenšamies izlabot visas kļūdas, tiklīdz tās tiek konstatētas, tomēr nepaužam nekādus tiešus vai netiešus apgalvojumus vai garantijas attiecībā uz informācijas pabeigtību, precizitāti, savlaicīgumu, pieejamību, funkcionalitāti un atbilstību piemērojamiem tiesību aktiem.

Izmantojot tīmekļa vietni, jūs uzņematies risku, ka informācija var būt nepilnīga vai neprecīza vai var neatbilst jūsu vajadzībām vai prasībām.

Mēs paturam tiesības mainīt, modificēt, aizstāt vai izdzēst jebkādu tīmekļa vietnes saturu un ierobežot piekļuvi šai tīmekļa vietnei vai jebkurai tās daļai jebkurā laikā un vienīgi pēc saviem izskatiem, kā arī paturam tiesības atcelt vai pielāgot jebkuru pakalpojumu vai cenu, ko piedāvājam.

Saites uz citām vietnēm

Šajā tīmekļa vietnē ir ietvertas saites uz citām vietnēm, kas mums nepieder un ko mēs nevadām. Ņemiet vērā, ka mums nav kontroles pār šīm tīmekļa vietnēm un mēs negarantējam un neuzņemamies nekādu atbildību par šo vietņu saturu vai funkcionalitāti vai par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas var rasties šo vietņu lietojuma dēļ.

Atruna par atbildību

Mēs neuzņemamies atbildību par nekādiem zaudējumiem, bojājumiem vai traumām, kuru cēlonis ir jūsu piekļuve šai tīmekļa vietnei vai nespēja tai piekļūt, vai jūsu paļaušanās uz jebkādu šeit sniegto informāciju neatkarīgi no tā, vai prasības pamatā ir garantija, līgums, kaitējuma atlīdzināšana, pārkāpums vai jebkāda cita juridiska teorija, kā arī neatkarīgi no tā, vai tikām informēti par šādu zaudējumu, bojājuma vai traumas iespējamību. Šajā ierobežojumā ietverti jebkādu tādu vīrusu radīti bojājumi, kas var ietekmēt jūsu datoraprīkojumu vai sistēmas.

Filiāles

Visi DFDS grupas dalībnieki, mūsu filiāles, sadarbības partneri un piegādātāji var izmantot visus šo Lietošanas noteikumu nosacījumus savā labā. Tas attiecas arī uz pantu par tiesību aktiem un jurisdikciju.

Spēkā esošie tiesību akti un jurisdikcija

Piekļuvi šai tīmekļa vietnei un tās saturam un šīs tīmekļa vietnes un tās satura lietošanu nosaka Dānijas tiesību akti, un šāda piekļuve un lietošana tiek interpretēta saskaņā ar Dānijas tiesību aktiem, un visi strīdi saistībā ar šīs tīmekļa vietnes lietošanu jārisina Dānijas tiesu ekskluzīvajā jurisdikcijā.