DFDS VOLVO ELECTRIC TRUCK
Elektromobilitāte

Mēs esam ceļā uz bezoglekļa transportu

Elektromobilitāte

Paātrināta pāreja uz elektrotransportlīdzekļiem

Mēs apzināmies to, cik būtiski ir samazināt ogļekļa emisijas cik ātri vien iespējams un esam tikuši diezgan tālu savā pārejā uz elektrotransportlīdzekļiem. Taču šo pāreju mēs nevaram īstenot vienatnē. Tai ir nepieciešama atbilstoša infrastruktūra un sadarbība ar sabiedrību vairākās jomās. Tādēļ mēs strādājam ar partneriem, piemēram, Volvo Trucks, lai uzlabotu valdību, uzņēmumu, piegādātāju un klientu sadarbību un paātrinātu pāreju uz elektrotransportlīdzekļiem.

Volvo electric trucks agreement

Volvo Trucks: zaļas ēras sākums uz ceļa

Sadarbībā ar savu ilgtlaicīgo partneri esam oficiāli sagaidījuši pirmos pilnībā elektriskos kravas auto savā autoparkā. Volvo Trucks piegādātie elektriskie auto iezīmē svarīgu posmu mūsu pūlēs pakāpeniski izbeigt ar fosilo degvielu darbināmu transportlīdzekļu izmantošanu autoparkā. Turpinot šo sadarbību, mēs tuvākajā nākotnē sagaidām vēl vairāk elektrisko kravas auto, lai radītu bezoglekļa autoparku.

shore power

Piekrastes enerģija Kopenhāgenā

Strādājot kopā ar Kopenhāgenas Malmö Port un Actemium, mēs savā prāmju terminālī Kopenhāgenā esam izveidojuši piekrastes elektrostaciju. Pateicoties šai elektrostacijai, prāmji var noslāpēt dzinējus, atrodoties ostā, tādējādi ļaujot būtiski samazināt oglekļa emisijas, samazināt trokšņa piesārņojumu un uzlabot ostas vidi kopumā. Pievienojoties piekrastes elektrostacijām mūsu Gēteborgas un Oslo termināļos, Kopenhāgenas projekts ir jaunākā iniciatīva, kas tiek īstenota, lai elektrificētu termināļus un radītu ilgtspējīgākus tranzīta centrus.

Elektriskie kravas auto

Elektriskie kravas auto

Piekrastes enerģija

Piekrastes enerģija

Uzlādes stacijas

Uzlādes stacijas

Sadarbība

Sadarbība

Forest

Ceļā uz ilgtspējīgu nākotni

Mūsu apņemšanās attiecībā uz elektromobilitāti ir daļa no apjomīgākas apņemšanās attiecībā uz bezoglekļa nākotni. Izmantojot inovāciju un partnerību, mēs strādājam, lai samazinātu oglekļa emisijas par 45 % līdz 2030. gadam un panāktu oglekļa neitralitāti līdz 2050. gadam. Apvienojumā ar citām iniciatīvām mūsu centieni izstrādāt arvien vairāk elektromobilitātes risinājumu ieņem centrālo lomu tajā, lai nekavājoties samazinātu oglekļa emisijas un palīdzētu mums spert soļus ceļā uz ilgtspējīgu nākotni.

DFDS colleagues at a computer screen

Būtiskākais ir sadarbība

Partnerībās ar uzņēmējiem, universitātēm, zinātniekiem, uzņēmumiem, akadēmisko vidi, NVO un publiskām instirūcijām mēs izstrādājam inovatīvus un ilgtspējīgus uzņēmējdarbības un finansēšanas modeļus un piesaistām talantīgus jaunus darbiniekus.

aerial shot of ship horizontal

Energoefektivitātes salīdzināšana

DFDS Volvo truck, cropped

Partnerības izveide ar Volvo Trucks

DFDS freight vessel

DFDS uzstāda viedos vārtus autonomiem transportlīdzekļiem