GEBRUIKSVOORWAARDEN

Toepassingsgebied van deze gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de website en maken geen deel uit van enige vervoersovereenkomst. Afzonderlijke bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing op onze diensten en hebben voorrang indien deze strijdig zijn met deze gebruiksvoorwaarden.

Wij behandelen alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt bij het gebruik van de website, in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Informatie over het gebruik van cookies vindt u in ons Cookiebeleid.

Door de website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan deze Gebruiksvoorwaarden, ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid.

Eigendomsrechten en toegestaan gebruik

Wij zijn eigenaar van alle rechten, titels, handels- of dienstmerken, productnamen, logo's, domeinen, inhoud en ontwerpen die op de website voorkomen. Voor het gebruik van deze items is geen licentie verleend of geïmpliceerd. U mag deze items of enige inhoud van deze website alleen onder de volgende voorwaarden kopiëren, downloaden, gebruiken, reproduceren of distribueren:

  • De inhoud mag alleen worden gebruikt voor informatiedoeleinden en niet-commerciële doeleinden, met uitzondering van downloads van inhoud uit de mediabibliotheek, die door leden van de pers, bloggers enzovoort mogen worden gebruikt voor informatiedoeleinden.
  • Deze mag op geen enkele wijze worden gewijzigd
  • Er wordt geen ongeautoriseerde kopie gemaakt van enig DFDS-handelsmerk.
  • Elk exemplaar van een gedeelte van het materiaal moet de volgende auteursrechtvermelding bevatten: Copyright © DFDS A/S. Alle rechten voorbehouden.
  • U mag deze website alleen gebruiken voor legale en redelijkerwijs te verwachten doeleinden en hebt geen toegang tot verboden gedeelten van de website, tenzij u de benodigde toestemming hebt verkregen.

Het is niet toegestaan om inhoud op te slaan, te plaatsen of te uploaden op of te verzenden via de website als deze als aanstootgevend, vulgair, discriminerend of onfatsoenlijk kan worden beschouwd. Wij behouden ons het recht voor om dergelijke inhoud te verwijderen.

Wanneer u inhoud uploadt, opslaat of plaatst op de website, wordt de inhoud ons eigendom. Wij kunnen onder meer dergelijke inhoud kopiëren, wijzigen, delen en publiceren en opnemen in ander materiaal voor welk doel dan ook, inclusief marketing van goederen of diensten.

Beveiliging

In de betaalsectie van het onlineverkoopproces maken we gebruik van SSL-technologie (Secure Socket Layer) om uw persoonsgegevens te beschermen. SSL is momenteel de voorkeursmethode om creditcardgegevens en andere gevoelige gegevens veilig via internet over te dragen.

Accounts

Mogelijk wordt u gevraagd om een wachtwoord en gebruikersnaam te verstrekken of u ontvangt mogelijk een wachtwoord en gebruikersnaam wanneer u het registratieproces voor een specifieke dienst voltooit. Dergelijke wachtwoorden of gebruikersnamen moeten exclusief door u worden gebruikt en mogen niet worden overgedragen. U bent verantwoordelijk voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en u bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging.

Betaling

Tenzij anders vermeld, vinden betalingen van producten plaats tijdens de boeking en is de boeking pas bindend voor ons nadat de betaling is ontvangen. Als u zich niet aan de betalingsvoorwaarden houdt, wordt uw boeking automatisch geannuleerd, in welk geval wij annuleringskosten in rekening kunnen brengen.

Betaling kan worden verricht met de meeste algemeen aanvaarde creditcards of andere methoden, zoals contante betaling bij aflevering, facturering voor klanten met een kredietovereenkomst, Paypal, mobiele betalingsoplossingen. Betalingen kunnen door derden worden verwerkt.

Garantiedisclaimer

De inhoud op de website is uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden. De site biedt u geen advies of aanbevelingen van welke aard dan ook. Niets op deze website is bedoeld als uitnodiging of aanbod om te beleggen of te handelen in DFDS-effecten.

De informatie op de website wordt 'as is' verstrekt en kan onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. We streven ernaar om fouten te corrigeren als deze worden gevonden, maar we geven geen expliciete of impliciete verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, beschikbaarheid, functionaliteit en naleving van toepasselijke wetgeving.

Door de website te gebruiken, accepteert u het risico dat de informatie onvolledig of onnauwkeurig is of niet aan uw behoeften of vereisten voldoet.

We behouden ons het recht voor om inhoud op de website te wijzigen, aan te passen, te vervangen of te verwijderen en om de toegang tot deze website of enig deel daarvan te allen tijde en naar eigen goeddunken te beperken, net zoals we ons het recht voorbehouden om een dienst of prijs die door ons wordt aangeboden, te annuleren of aan te passen.

Koppelingen naar andere sites

Deze website bevat koppelingen naar andere sites die niet het eigendom zijn van of worden beheerd door ons. Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over deze websites en we bieden geen garanties of nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud of functionaliteit ervan of enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.

Gelieerde ondernemingen

Voor alle leden van de DFDS-groep, onze gelieerde ondernemingen, medewerkers en leveranciers gelden alle bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, die in hun voordeel zullen zijn. Dit is ook van toepassing op de wetgeving en de jurisdictieclausule.

Gelieerde ondernemingen

Voor alle leden van de DFDS-groep, onze gelieerde ondernemingen, medewerkers en leveranciers gelden alle bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, die in hun voordeel zullen zijn. Dit is ook van toepassing op de wetgeving en de jurisdictieclausule.

Geldende wetgeving en jurisdictie

Uw toegang tot en gebruik van deze website en de inhoud hiervan zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Denemarken en eventuele geschillen met betrekking tot het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Deense rechtbanken.