Princess Hero

Het emissiehandelssysteem (EU-ETS)

Introductie van de EU-regeling voor de emissiehandel (EU-ETS) – Uitleg van DFDS’s EU-ETS-toeslag voor passagiers

Hoewel reizen per ferry nog steeds een van de meest energiezuinige vormen van transport is, is de scheepvaartindustrie nog steeds op weg om een volledig duurzame sector te worden. Bij DFDS begrijpen we het belang van het aanpakken van klimaatverandering en zijn we toegewijd aan het verminderen van onze impact op het milieu, terwijl we voldoen aan de milieuwetgeving.

Aangezien het nieuwe duurzaamheidsbeleid voor de scheepvaart vanaf januari 2024 van kracht gaat, willen we transparantie garanderen en passagiers op de hoogte houden van de laatste veranderingen.

Lees verder voor meer informatie over het emissiehandelssysteem (EU-ETS) van de Europese Unie en hoe dit van invloed is op u als klant van DFDS. Wij waarderen uw steun in deze collectieve reis naar een groenere toekomst.

Wat is de EU-ETS en hoe werkt het?

Het emissiehandelssysteem (EU-ETS) is een marktgebaseerde benadering die door de Europese Unie is geïmplementeerd en is ontworpen om de uitstoot van broeikasgassen effectief te verminderen en tegelijkertijd duurzame praktijken aan te moedigen.

Het volgt een aanpak voor handel onder een absoluut emissieplafond, waarbij een limiet wordt gesteld aan de totale hoeveelheid CO2 die door deelnemende bedrijven mag worden uitgestoten. Dit plafond wordt jaarlijks verlaagd, waardoor er een duidelijk traject ontstaat om de uitstoot te verminderen.

Vanaf januari 2024 wordt het EU-ETS uitgebreid naar de CO2-uitstoot van alle grote schepen die EU-havens aandoen, inclusief ferrymaatschappijen zoals DFDS.

Dit betekent dat emissies van reizen binnen de Europese Unie volledig worden gedekt, 50% van de emissies van reizen die beginnen of eindigen buiten de EU worden gedekt, en alle emissies op de ligplaats in EU-havens worden gedekt. Het Verenigd Koninkrijk heeft ook plannen aangekondigd om een vergelijkbaar systeem in te voeren, wat betekent dat zowel binnenlandse routes in het Verenigd Koninkrijk als routes tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie in de toekomst onder het EU-ETS zullen vallen.

Om een soepele overgang te garanderen, zullen scheepvaartmaatschappijen een eerste overgangsperiode doorlopen. In 2024 zullen ze rechten kopen voor 40% van hun totale uitstoot. Dit zal stijgen tot 70% in 2025 en uiteindelijk 100% bereiken in 2026.

DFDS’s EU-ETS-toeslag voor passagiers uitgelegd

Om aan het EU-ETS te voldoen, introduceren we vanaf januari 2024 een 'EU-ETS-toeslag' op alle reizen. Deze toeslag, die de kosten van de geproduceerde CO2 weerspiegelt zoals bepaald door het EU-ETS, wordt verdeeld tussen onze vrachtklanten en passagiers op ROPAX-schepen (Roll-on/Roll-offschip met passagiers) op basis van verwachte volumes.

De EU-ETS Toeslag is van toepassing op alle MiniCruise-passagiers en passagiers met een voertuig, maar voetpassagiers en fietsers zijn uitgesloten.

Met de implementatie van de EU-ETS wil DFDS zorgen voor transparantie en de verantwoordelijkheid voor het tegengaan van klimaatverandering delen met zijn klanten, en tegelijkertijd betrouwbare transportdiensten blijven leveren.

We willen onze klanten ervan verzekeren dat de toeslag die we hebben ingevoerd voor ons geen middel is om winst te maken. In plaats daarvan is het een mechanisme waarmee we fondsen doorgeven om het EU-ETS te ondersteunen.

Wij geloven dat deze uitbreiding van het EU-ETS een belangrijke stap is in de richting van een groenere toekomst voor de maritieme sector. We begrijpen echter dat deze veranderingen vragen kunnen oproepen bij onze gewaardeerde klanten.

Om uw eventuele zorgen weg te nemen, hebben we uitgebreide FAQ's opgesteld waarin u meer kunt lezen over onze EU-ETS Toeslag en hoe de EU-ETS van invloed is op u als klant. .

Onze toewijding aan decarbonisatie

De toewijding van de DFDS Groep aan duurzaamheid gaat verder dan voldoen aan regelgeving. Wij geloven dat we door samen te werken een significante, positieve impact op het milieu kunnen hebben.

Bij DFDS lopen we voorop in het koolstofvrij maken van onze activiteiten en het minimaliseren van onze impact op het milieu. We zijn er trots op om onze inspanningen voor een duurzamere toekomst met u te delen:

1. Investeren in schonere technologieën: We investeren voortdurend in ultramoderne schepen en technologieën aan boord die de uitstoot verminderen en de energie-efficiëntie verbeteren.

2. De prestaties van schepen optimaliseren: Door nauwgezette routeplanning, gestroomlijnde operaties en geavanceerde technieken maximaliseren we de prestaties van de schepen en minimaliseren we het brandstofverbruik en de uitstoot.

3. Onderzoek naar alternatieve brandstoffen: DFDS onderzoekt en test actief alternatieve brandstoffen, zoals biobrandstoffen en waterstof, om onze afhankelijkheid van traditionele fossiele brandstoffen te verminderen en de koolstofuitstoot te verlagen.

Jouw rol in het creëren van verandering

We streven ernaar om transparant te zijn over het ETS en onze decarbonisatie-inspanningen, en we waarderen je steun in deze collectieve reis naar een groenere toekomst.

Wist u dat u ook kunt deelnemen aan onze CO2-compensatieprogramma's, waarmee u de CO2-uitstoot van uw reizen kunt compenseren? Als gewaardeerde klant speelt uw bijdrage een cruciale rol in de ondersteuning van inspanningen om wereldwijd koolstofarm te reizen. Samen kunnen we een aanzienlijke collectieve impact hebben.

Ga voor meer informatie over het EU-ETS naar Vermindering van de emissies van de scheepvaartsector (europa.eu).