DFDS logo

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Användningsvillkorens omfattning

De här användningsvillkoren gäller för din användning av webbplatsen och ska inte anses utgöra del i något transportavtal. Skilda villkor gäller för våra tjänster och har företräde om de står i konflikt med dessa användningsvillkor.

Vi behandlar alla personliga uppgifter som du ger oss när du använder webbplatsen i enlighet med vår integritetspolicy.

Du hittar information om vår användning av cookies i vår cookiepolicy.

Genom att använda webbplatsen så godkänner du att du blir bunden av dessa användningsvillkor, vår sekretesspolicy och vår cookiepolicy.

Proprietära rättigheter och tillåten användning

Vi äger alla rättigheter, handels eller varumärken, produktnamn, logotyper, domäner, innehåll och design som visas på webbplatsen. Ingen licens att använda någon av dessa objekt uttryckligen eller underförstått ges och du får därmed enbart kopiera, hämta, använda, återskapa eller distribuera dessa objekt eller innehållet på webbplatsen under följande omständigheter:

  • Innehållet får användas i informationssyfte och icke-kommersiellt syfte, förutom hämtningar av innehåll från mediabiblioteket som får användas av pressen, bloggare osv. i informationssyfte.
  • Det får inte ändras på något sätt
  • Ingen oauktoriserad kopia görs av något DFDS-varumärke.
  • Kopior av någon del av materialet måste inkludera följande copyright-meddelande: Copyright © DFDS A/S. Med ensamrätt.
  • Du får enbart använda den här webbplatsen för lagliga och rimliga syften och du får inte komma åt skyddade områden i webbplatsen om du inte har fått förhandsauktorisering.

Det är inte tillåtet att lagra på, publicera till, överföra till eller överföra via webbplatsen något innehåll som kan anses stötande, vulgärt, diskriminerande eller oanständigt och vi förbehåller oss rätten att ta bort sådant innehåll.

När du överför, lagrar eller publicerar innehåll till webbplatsen, blir innehållet vår egendom. Bland annat kan vi komma att kopiera, ändra, dela och publicera sådant innehåll och inkorporera det med annat material i vilket syfte som helst inklusive marknadsföring av gods eller tjänster.

Säkerhet

I betalningssektionen i onlineförsäljningen använder vi SSL-teknik (Secure Socket Layer) för att skydda din personliga information. SSL är för närvarande den föredragna metoden för att säkert överföra kreditkort och andra känsliga data över internet.

Konton

Du kan bli ombedd att ange eller så kan du bli tilldelad ett lösenord och användarnamn när du har slutfört registreringsprocessen för en viss tjänst. Sådana lösenord är för exklusiv och icke-överföringsbar användning av dig. Du ansvarar för att hålla lösenordet hemligt och du ansvarar fullständigt för alla aktiviteter som sker på ditt lösenord eller konto. Du godkänner att omedelbart meddela oss om oauktoriserad användning av ditt lösenord eller konto eller alla andra säkerhetsöverträdelser.

Betalning

Om det inte står något annat, ska betalning för produkter ske vid bokning och bokningen kommer enbart att vara bindande för oss när betalningen har mottagits. Om du inte efterlever betalningsvillkoren, kommer din bokning att avbrytas automatiskt och vi kan komma att ta ut en avbokningsavgift.

Betalning ska ske med de mest generellt godkända kreditkorten eller andra metoder som cash on arrival, fakturering för kunder med ett kreditavtal, PayPal, mobila betalningslösningar. Betalningarna kan behandlas av tredje part.

Garantifriskrivning

Innehållet som visas på webbplatsen är enbart i informationssyfte. Webbplatsen innehåller inga råd eller rekommendationer av något slag. Specifikt så utgör ingenting på den här webbplatsen en inbjudan eller erbjudande att investera eller handla med DFDS-värdepapper.

Informationen på webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick och kan innehålla felaktigheter eller typografiska fel. Vi strävar efter att rätta alla fel allteftersom de upptäcks men vi ger inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, vad det gäller webbplatsens fullständighet, riktighet, aktualitet, tillgänglighet, funktionalitet och efterlevnad med gällande lagstiftning.

Genom att använda webbplatsen så accepterar du risken att informationen kan vara ofullständig eller felaktig eller att den kanske inte uppfyller dina behov eller krav.

Vi förbehåller oss rätten att ändra, korrigera, byta ut eller ta bort innehåll på webbplatsen, att begränsa åtkomst till webbplatsen eller delar av den när som helst och efter eget gottfinnande, precis som vi förbehåller oss rätten att avbryta eller justera alla tjänster eller priser som erbjuds av oss.

Länkar till andra webbplatser

Den här webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Var medveten om att vi inte kontrollerar dessa webbplatser och att vi inte ger några garantier eller tar något som helst ansvar för deras innehåll, funktionalitet eller förlust och skada som kan uppstå från din användning av dem.

Ansvarsfriskrivning

Vi ska inte hållas ansvariga för någon förlust eller skada som uppstår till följd av din åtkomst till eller brist på åtkomst till den här webbplatsen eller ditt förlitande på information som står häri oavsett om det grundas i garanti, kontrakt, tvist, oaktsamhet eller annan juridisk teori och oavsett om vi varit medvetna om möjligheten för sådan förlust eller skada. Den här begränsningen inkluderar skador eller virus som kan påverka din datorutrustning eller dina system.

Dotterbolag

Alla medlemmar i DFDS-gruppen, våra dotterbolag, associerade bolag och leverantörer åtnjuter alla fördelar av de här användningsvillkoren vilka ska tolkas till deras fördel. Detta gäller även för klausulen lag och jurisdiktion.

Gällande lag och jurisdiktion

Din åtkomst till och användning av den här webbplatsen och dess innehåll ska regleras av och tolkas i enlighet med Danmarks lagar och alla tvister relaterat till användningen av den här webbplatsen ska underställas dansk jurisdiktion.