DFDS logo
Carbon offsetting - sea

Att resa klimatneutralt

Carbon offsetting intro

Resa klimatneutralt

Att åka färja med DFDS är ett jättebra sätt att upptäcka Europa och andra delar av världen. Det råkar också vara mycket mer miljövänligt än att resa med flyg. Trots det är vi fast beslutna om att ytterligare minska vår miljöpåverkan. Vi har satt ett mål om att minska våra koldioxidutsläpp med upp till 45 % fram till 2030.

Vi är glada över att kunna erbjuda klimatkompensationslösningar genom www.carbonfootprint.com till kunder som reser på utvalda övernattningsrutter. Genom det här initiativet kommer vi investera i högkvalitativa globala projekt så som plantering av skog och reducerad avskogning.

Carbon offsetting logos

Våra projekt inom klimatkompensation

Vi arbetar enbart med klimatkompensationsprojekt av hög standard – därför uppfyller alla våra arrangemang Varied Carbon Standard. För att du verkligen ska kunna lita på oss är även vår leverantör QAS-godkänd. För mer information om dessa energi- och konsulttjänster, besök webbplatserna nedan:

Carbon offsetting - forest

Förnyelse av skog i Brasilien

Avskogning är den största orsaken till utrotning av djurarter världen över, och den näst största källan till koldioxidutsläpp. Vi kommer att investera i projekt som arbetar med lokala samhällen över hela Amazonas regnskog för att skapa hållbara arbetsmöjligheter och stöda ekonomisk utveckling, utan att skada skogen och dess ekosystem. 

Carbon offsetting - forests

Skogsplantering i Storbritannien och Kenya

Träd är helt nödvändiga för att reglera vårt klimat och dess biologiska mångfald. Skogar, skogslandskap och dess träd bidrar till den globala miljön genom att förbättra luftkvaliteten, skydda vatten, bevara jord och ge livskraft åt djurlivet. Med hjälp av fotosyntesen absorberar träd kol, vilket reducerar den globala nivån och sänker temperaturen.

DFDS kommer att stöda projekt i både Kenya och Storbritannien som har fokus på maximal bindning av kol, skapar lokala habitat, ökar den biologiska mångfalden och kompenserar för koldioxidutsläpp.

Carbon offsetting - dolphins

Våra miljöambitioner

Vårt arbete har för tillfället fokus på dessa tre kärnområden:

  1. Förbättra luftkvaliteten – att verka på ett mer miljövänligt och effektivt sätt för att minska utsläppen av CO2, NOx, SO2 (svavel) och andra partiklar.
  2. Stöda marina miljöer – att upprätthålla livet i havet, minska utsläpp i havet och ge stöd åt marin forskning och utbildning.
  3. Vara en ansvarsfull granne – att bidra till en renare miljö genom mindre avfall och minskade utsläpp samt ljud- och ljusföroreningar i samhällen där vi verkar.

Utöver detta har vår strategi fokus på:

  • Investeringar i särskilda och beprövade tekniska installationer på våra befintliga fartyg i syfte att minska utsläppen
  • Dedikerade team för utveckling och byggnation av nya fartyg som drivs av alternativa bränslen

För mer information om vårt ansvar och våra förpliktelser, klicka här: https://www.dfds.com/en/about/group/responsibility

Routemap June 2020 - SE

DFDS` rutter i Europa

DFDS har ett av de största färjenäten i Europa, med linjer som trafikerar Storbritannien, Europas fastland, Skandinavien och även de baltiska regionerna, inklusive storstäder som Köpenhamn, Oslo och Amsterdam. Detta innebär att du kan kombinera din färjetrafik med dessa rutter för att ta bilen till eller från Östeuropa.

Vinner av World Travel Award 2024

Havets regent!

Vi är glada att meddela att DFDS ännu en gång har lyckats behålla titeln som Världens ledande färjeoperatör på den prestigefyllda World Travel Awards 2024.

Det här hade inte varit möjligt utan er – våra lojala passagerare. Tack för att ni uppmärksammar våra medarbetares hårda arbete och engagemang för att göra varje resa lika enastående som den förra.

Ditt fortsatta stöd är grundbulten i vår framgång.