DFDS logo
minska matsvinnet
Miljöinitiativ

DFDS initiativ för att minska matsvinn

Minska matsvinnet

Hjälp oss att minska matsvinnet och vår påverkan på miljön. Vi på DFDS strävar efter hållbarhet i allt vi gör, och ett av våra huvudfokus är att minska matsvinn i hela verksamheten. 

Här kan du läsa om de initiativ vi implementerar i vår verksamhet och få reda på hur du kan vara en del av vår resa.

Våra initiativ

  • Optimera menyer: När vårt köksteam tar fram nya menyer prioriterar de att använda ingredienser på ett effektivt sätt, som gör det mindre sannolikt att mat slängs. 
  • Spåra matavfall: Vi implementerar system som håller koll på matsvinn i hela vår verksamhet, så att vi kan identifiera förbättringsområden och vidta proaktiva åtgärder. 
  • Tänka utanför boxen: Våra kockar hittar smarta sätt att använda hela ingrediensen, för att ge smakupplevelser från mat som alltför ofta slängs eller förbises. 
  • Miljötänk kring förpackningar: Vi utvärderar miljövänliga förpackningsalternativ och uppmuntrar våra passagerare att välja återanvändbara behållare eller förpackningar med minimal miljöpåverkan närhelst det är möjligt.

DFDS Global Waste Prevention Box 1

Våra mål

Vi har som mål att fram till 2025 minska matsvinnet med 25 % jämfört med nivåerna år 2023. Det är ett ambitiöst åtagande som speglar vårt engagemang för hållbarhet och vilja att driva positiv förändring inom sjöfartsindustrin. 

Men vilken effekt får egentligen en minskning av matsvinnet med 25 %?

Låt oss göra några jämförelser ...

  • En minskning med 25 % motsvarar en reduktion av utsläpp motsvarande att köra 2 156 282 kilometer med bil eller förbruka 222 510 liter bensin i en genomsnittlig personbil. När vi minimerar matsvinnet spelar vi en avgörande roll i att minska de metanutsläpp som genereras av matsvinn som hamnar på tippen.
  • Man skulle också kunna säga att minskningen kan förse fler än 100 hushåll med el i ett helt år. Genom att minska energiförbrukningen som krävs för livsmedelsproduktion, transport och avfallshantering sparar vi värdefulla resurser som i stället kan användas till hållbara ändamål, såsom att leverera förnybar el till hushåll.   
  • När vi hushåller med resurser som vatten, markyta och energi minskar vi effektivt den miljöpåverkan som är förknippad med livsmedelsproduktion. Det är en insats som har potentialen att göra stor skillnad och kan jämföras med att ladda upp mer än 63 545 024 smartphones.

Dessa exempel illustrerar de långtgående fördelarna med att minska matsvinnet och visar hur även små förändringar kan ha en betydande positiv inverkan på miljön och samhället.  

DFDS Global Waste Prevention Box 2

Hur du kan hjälpa till

Vi är övertygade om att varje passagerare har förmågan att påverka positivt och bidra till våra miljömål. Här är några sätt du kan hjälpa till:

  • Var medveten kring konsumtion: Undvik att beställa för mycket eller att ta mer mat än du tror att du orkar äta upp. Genom att vara medveten om din konsumtion bidrar du till att minimera matsvinnet.
  • Berätta för andra: Berätta om våra hållbarhetsinitiativ för dina medpassagerare, vänner och familj. Din röst kan inspirera andra att reflektera över sina vanor kring matkonsumtion och annat miljötänk. 
  • Ge feedback: Prata med vår personal om våra mattjänster och hållbarhetsinitiativ. Dina synpunkter är ovärderliga för att hjälpa oss bli bättre och komma med nya lösningar.

Ditt stöd och aktiva deltagande är avgörande för att driva verklig förändring och skapa en hållbar framtid för alla. Tillsammans kan vi göra skillnad.  

Vinner av World Travel Award 2024

Havets regent!

Vi är glada att meddela att DFDS ännu en gång har lyckats behålla titeln som Världens ledande färjeoperatör på den prestigefyllda World Travel Awards 2024.

Det här hade inte varit möjligt utan er – våra lojala passagerare. Tack för att ni uppmärksammar våra medarbetares hårda arbete och engagemang för att göra varje resa lika enastående som den förra.

Ditt fortsatta stöd är grundbulten i vår framgång.