Rotterdam-Immingham
Rotterdam - Immingham

Trailer

Køletrailer

Farligt gods

Med egen chauffør

Mobil maskine

Industrigods

Bil

ISO-container(e)

Flydende bulkgods

Rotterdam - Immingham

Download sejlplan
Rejsens varighed: 15 timer

Afgange

Mandag 20:30
Tirsdag 20:30
Onsdag 20:30
Torsdag 20:30
Fredag 20:30
Lørdag 16:00

Ankomster

Tirsdag 08:30
Onsdag 08:30
Torsdag 08:30
Fredag 08:30
Lørdag 08:30
Søndag 08:30

Cut-off tidspunkter

Med egen chauffør: 1 time før afgang

Trailere: 1 time før afgang

Containere: 3 timer før afgang

Farligt gods: 2 timer før afgang

Er du ny kunde?

Beskriv dine transportbehov – så vender vi tilbage med en pris.

Booking og tracking

Vores brugervenlige online bookingsystem kan bruges fra alle enheder, så du kan booke, opdatere og trace forsendelser, når det passer dig.

Vores tjenester

DFDS app image

DFDS-app: Følg dine bookinger

Er du chauffør? Brug appen til at se sejlplaner, bestille billetter og holde dig orienteret om, hvor godset befinder sig. Du kan minimere ventetiden på terminalen og få beskeder om forsinkelser og aflysninger samt påmindelser om afgange.

DFDS trucks

Hvor kommer dit gods fra, og hvor skal det hen?

Er du importør? Eksportør? Med hjemsted i EU? I Storbritannien? Det er altid nødvendigt at have et EORI-nummer (eksportør-id i EU). Man skal også indsende tolddokumenter inden ankomst i havnen. Brug vores skræddersyede tjeklister til kunder med hjemsted i EU eller Storbritannien for at se, hvad du også skal huske.

Ekspreslosningsservice

Effektiv udnyttelse af materiellet er afgørende i en konkurrencepræget logistikverden med højt tempo. Med vores 1- eller 2-timers ekspreslosningsservice (Priority Discharge Service) bliver din trailer disponibel inden for den første eller anden time efter skibets ankomst på ruten Vlaardingen-Immingham. Servicen sikrer fleksibilitet ved sent drop-off og hurtig afhentning af trailere med særlige tidsmæssige krav.

Servicen giver følgende fordele:

  • Losning som nogle af de første, hvilket gør det muligt at afhente tidsmæssigt vigtige trailere omgående (f.eks. temperaturstyrede trailere, ved levering på klokkeslæt osv.).
  • Effektiv udnyttelse af køretiden i flåden, da ventetiden på terminalen begrænses til højst 1 eller 2 timer.
  • Større flådeeffektivitet og -fleksibilitet, da trailerne kan returneres tidsnok til at komme med samme aftenafgang.

Servicen omfatter et begrænset antal trailere, der afhænger af det enkelte skib og den enkelte afgang, og der beregnes følgende tillæg pr. trailer:
EUR 31,- (afhentning inden for 1 time efter påbegyndt losning)
EUR 16,- (afhentning inden for 2 timer efter påbegyndt losning)

Forretningsbetingelserne er gældende

LÆS FORRETNINGSBETINGELSERNE

Kontakt os

Servicegebyrer

MGO-olietillæg

Maj 2024
3.92 €/Lmn
3.36 £/Lmn

Juni 2024
3.52 €/Lmn
3.02 £/Lmn

Hvad er MGO BAF?

Reguleringsfaktoren (BAF) for marinegasolie (MGO) kompenserer for prisudsving på et skibs brændstof.

__Læs om BAF-politik >__

Hvad er ETS?

Emissionshandelssystemet (ETS) har til formål at skabe et økonomisk incitament for rederier til at reducere deres udledning af drivhusgasser.

__Læs om ETS >__

Freight surcharges

Additional charges apply on our Rotterdam-Immingham/Felixstowe and Amsterdam-Newcastle routes.

For more information, please consult the link below.

Farligt og specialgods

Pictogram with a black flame on a red background, representing GHS hazard 2.1, flammable gasses

Brandfarlige gasser 2

Brandfarlige væsker 3

Brandfarlige væsker 3

GHS hazard pictogram showing division 4 (flammable solids)

Brandfarlige faste stoffer 4

Oxiderende stoffer

Oxiderende stoffer

Giftige stoffer 6

Giftige stoffer 6

Pictogram representing GHS hazard class 8, corrosive substances

Ætsende stoffer 8

Pictogram with a black lines on a white background, representing GHS hazard class 9, miscellaneous dangerous substances and articles

Forskellige farlige stoffer og genstande 9

Specialgods

Ud fra akselvægten og antallet af aksler vurderes det i hvert enkelt tilfælde, om specialgods kan medtages.

Retningslinjer for brugte maskiner

Der gælder særlige retningslinjer for transport af brugte maskiner. Se dokumentet herunder for yderligere information.

Ofte stillede spørgsmål

Se vores supportsider for at få mere at vide om tillæg, forretningsbetingelser, farligt gods, DFDS' miljøpåvirkning, bookingsystemer og meget mere.

DFDS-UK-2018 2595

Er du ny kunde?

Beskriv dine transportbehov – så vender vi tilbage med en pris.