DFDS logo
Kuriame Lietuvos ateiti

Kuriame Lietuvos ateitį

AB „DFDS SEAWAYS“ darbuotojų specifinių kompetencijų ugdymas, gebėjimų prie ūkio pokyčių pritaikymas

2018 m. gegužės mėn. AB „DFDS seaways“ pradėjo įgyvendinti projektą „Keleivių ir krovinių gabenimo keltais paslaugas teikiančios įmonės darbuotojų specifinių kompetencijų ugdymas, gebėjimų prie ūkio pokyčių pritaikymas“.

AB „DFDS Seaways“ yra keleivių ir krovinių gabenimo keltais paslaugas teikianti bendrovė, kuri yra viena didžiausių keltų operatorių Šiaurės Europoje. Įmonė suteikia galimybę savo keleiviams naudotis aštuoniomis keltų linijomis ir pasiekti didžiausius Europos ir Skandinavijos uostus Baltijos ir Šiaurės jūros pakrantėse. AB "DFDS Seaways" priklauso Danijos laivybos bendrovei DFDS A/S, kurios patirtis siekia 150 metų.

AB "DFDS Seaways" įgyvendina projektą, kurio pagrindinis tikslas - darbuotojų specifinių kompetencijų ugdymas bei darbuotojų ir bendrovės prisitaikymas prie ūkio pokyčių. Projekto metu bus apmokyti 356 įmonėje dirbantys specialistai.

Įgyvendinus projektą, bus pakelta darbuotojų kvalifikacija, žinių ir gebėjimų lygis, tokiu būdu ugdant tinkamus ir produktyvius žmogiškuosius išteklius, atstovaujančius įmonės, ūkio plėtros, užimtumo ir žinių visuomenės poreikiams.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga numatoma 2021 m. gegužės mėn.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioritetą „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“.

Bendra šio projekto vertė – 524 194,00 Eur, iš kurių 262 097,00 Eur skirta iš Europos Socialinio fondo.