DFDS logo

NAUDOJIMO SĄLYGOS

Naudojimo sąlygų aprėptis

Šios naudojimo sąlygos taikomos mūsų svetainės naudojimui ir negali būti jokia transportavimo sutarties dalimi. Mūsų paslaugoms taikomos atskiros naudojimo sąlygos ir kilus nesuderinamumų su šiomis naudojimo sąlygomis joms bus teikiama pirmenybė.

Visas asmeninei informacijai, kurią pateiksite mums naudodami svetainę, bus taikoma mūsų Privatumo strategija.

Informaciją apie slapukų naudojimą rasite mūsų Slapukų strategijoje..

Naudodami svetainę jūs sutinkate atsižvelgti į šias Naudojimo sąlygas, mūsų Privatumo strategiją ir mūsų Slapukų strategiją.

Savininko teisės ir leidžiamas naudojimas

Mums priklauso svetainėje esantys pavadinimai, prekės ir paslaugų ženklai, produktų pavadinimai, logotipai, domenai, turinys, dizainai ir jų naudojimo teisės. Nėra suteikiamos ar numatomos jokios šių elementų naudojimo licencijos ir jūs galite tik kopijuoti, atsisiųsti, naudoti, dauginti ir platinti šiuos elementus ar bet kurį svetainės turinį tik atsižvelgdami į tolesnes sąlygas:

  • Turinys gali būti naudojamas tik informacijos ir nekomerciniais tikslais, išskyrus turinio atsisiuntimus iš medijos bibliotekos, kurį informacijos tikslais gali naudoti spaudos atstovai, tinklaraštininkai ir t. t.
  • Draudžiama kaip nors keisti informaciją
  • Draudžiama kurti neįgaliotas DFDS prekės ženklo kopijas.
  • Į bet kurios medžiagos kopijos dalį turi būti įtraukiamas šis autoriaus teisių pranešimas: Autoriaus teisės © DFDS A/S. Visos teisės ginamos.
  • Šią svetainę leidžiama naudoti tik teisėtais ir pagrįstai numatomais tikslais ir draudžiama pasiekti apribotas svetainės sritis, nebent gavote būtinus įgaliojimus.

Svetainėje draudžiama saugoti, skelbti, nusiųsti ar perduoti turinį, kuris gali būti laikomas įžeidžiančiu, vulgariu, diskriminuojančiu ir nepadoriu ir mes pasiliekame teisę šalinti tokį turinį.

Nusiuntus, išsaugojus ar paskelbus svetainėje turinį. jis taps mūsų nuosavybe. Be kitų veiksmų mes galime kopijuoti, papildyti ir skelbti tokį turinį ir įtraukti jį į kitas medžiagas bet kokiais tikslais, įskaitant prekių rinkodaros ir paslaugų tikslus.

Sauga

Internetinio pardavimo proceso metu perėjus į mokėjimo dalį, jūsų asmeninei informacijai apsaugoti naudojame „Secure Socket Layer“ (SSL) technologiją. Šiuo metu SSL yra geriausias būdas saugiai perduoti kredito kortelės ir kitus slaptus duomenis internetu.

Paskyros

Baigus konkrečios paslaugos registracijos procesą, galite būti paraginti pateikti arba galite gauti slaptažodį ir naudotojo vardą. Tokius slaptažodžius ir naudotojų vardus galite naudoti neišskirtinėmis teisėmis ir juos draudžiama perduoti. Esate atsakingas už slaptažodžio konfidencialumo išsaugojimą ir jums tenka atsakomybė už visas veiklas, kurias atliekate naudodami slaptažodį ar paskyrą. Įsipareigojate nedelsiant pranešti apie neįgaliotą jūsų slaptažodžio ar paskyros naudojimą ar bet kurį kitą saugos pažeidimą.

Mokėjimai

Nebent nurodyta kitaip, mokėjimai už produktus bus atliekami rezervavimo metu, o rezervacijos taps mus įpareigojančios tik gavus mokėjimą. Jeigu neatitiksite mokėjimo sąlygų, jūsų rezervacija bus automatiškai atšaukta. Tokiu atveju gali būti taikomas atšaukimo mokestis.

Mokėjimai atliekami naudojant dažniausiai priimamas kredito korteles ar kitus metodus, pvz., grynaisiais atvykus, išrašant sąskaitą faktūrą klientams su kredito sutartimi, naudojant „Paypal“, mokėjimo mobiliaisiais įrenginiais sprendimus. Mokėjimus gali apdoroti trečiosios šalys.

Garantijos paneigimas

Svetainėje turinys pateikiamas tik informavimo tikslais. Svetainė neteikia jums jokių patarimų ar rekomendacijų. Jokia šioje svetainėje pateikiama informacija neskatinama investuoti ar prekiauti DFDS vertybiniais popieriais.

Informacija svetainėje pateikiam tokia, kokia yra ir joje gali pasitaikyti netikslumų ar spausdinimo klaidų. Siekiame ištaisyti visas pasitaikančias klaidas, tačiau neteikiame jokių išreikštų ar numatomų garantijų, įskaitant garantijas dėl išbaigtumo, tikslumo, savalaikiškumo, pasiekiamumo, funkcionalumo ir atitikties taikomiems įstatymams.

Naudodami svetainę sutinkate su galimybe, kad informacija gali būti netiksli ar gali neatitikti jūsų poreikių ar reikalavimų.

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu savo pačių nuožiūra keisti, modifikuoti ar šalinti bet kurį svetainėje pateikiamą turinį ir apriboti prieigą prie šios svetainės ar kurios nors jos dalies. Taip pat pasiliekame teisę atšaukti ar koreguoti mūsų teikiamas paslaugas ar siūlomas kainas.

Links to other sites

This website contains links to other sites that are not owned or controlled by us. Please be aware that we do not have control over these websites and we do not warrant or take any responsibility whatsoever for their content or functionality or any loss or damage that may arise out of your use thereof.

Atsakomybės atsisakymas

Mes neprisiimame atsakomybės dėl nuostolių, sugadinimo ar sužalojimų, kuriuos galite patirti dėl šios svetainės pasiekiamumo ar nesugebėjimo jos pasiekti, taip pat dėl jūsų pasitikėjimo bet kuria čia pateikiama informacija, susijusia su garantija, sutartimi, civilinės teisės pažeidimu. deliktu ar kita teisės teorija neatsižvelgiant į tai, ar mes buvome įspėti dėl tokių nuostolių, sugadinimų ar sužalojimų tikimybės. Šis apribojimas apima nuostolius dėl bet kokių virusų, kurie gali paveikti jūsų kompiuterinę įrangą ar sistemas.

Filialai

Visiems DFDS grupės nariams, mūsų filialams, partneriams ir tiekėjams jų naudai bus taikomos šios Naudojimo sąlygos. Tai taip pat taikoma įstatymų ir jurisdikcijos sričiai.

Pagrindinis įstatymas ir jurisdikcija

Jūsų šios svetainės prieigai ir jos turiniui bus taikomi Danijos įstatymai, o visi nesutarimai dėl šios svetainės naudojimo bus pateks į išskirtinę Danijos teismų jurisdikciją.