Passasjerferger
Båtreise
Minicruise & Hotell
Tilbud & Event
Konferanser & Grupper
Inspirasjon & Kundeservice
COVID-19

Spørsmål og svar vedr. Covid-19 / Coronavirus og DFDS

DFDS følger nøye med på utviklingen og på anbefalingene fra våre nasjonale og internasjonale helsemyndigheter med hensyn til coronaviruset og Covid-19. Vi er videre i tett dialog med de danske skipsfartsmyndighetene, og har i fellesskap høy overvåking på situasjonen rundt viruset.


Spørsmål Svar
Er DFDS’ passasjerferger fortsatt operative? Alle DFDS’ passasjerferger seiler fremdeles til normale rutetider, med unntak av:
• Ruten Oslo – København : Midlertidig innstilt frem til tidligst 13. april 2020.
• Ruten Amsterdam - Newcastle: Midlertidig innstilt frem til tidligst 13. april 2020. Siste avreise fra Newcastle: 22. mars. Siste avreise fra Amsterdam: 21. mars
Hvor lenge vil DFDS opprettholde fergetrafikken for passasjerer? DFDS vil fortsette å seile til normale tider på alle avganger, med mindre myndighetene i det landet vi seiler til innfører et direkte forbud mot dette, eller dersom grensene stenges.
Hvor trygt er det å reise med DFDS? Ettersom våre gjesters sikkerhet er vår høyeste prioritet, har vi i tråd med WHOs anbefalinger innført tiltak for å minimere spredningen av COVID-19, i tillegg til de vanlige influensavirusene som blomstrer hvert år:
Informasjon om hygieneprosedyrer og forholdsregler for å forhindre smittespredning blir gitt til alle passasjerer.
• Dispensere med hånddesinfiserende midler er installert overalt på skipene for passasjerens bruk.
• Hyppig rengjøring av berøringspunkter.
• Skipet har etablert prosedyrer for passasjerer som får viruset, inkludert karantene.
• Skipene har et lager av masker for å begrense smittespredningen, dersom behovet skulle oppstå.
• Kontaktinformasjon til relevante myndigheter finner du i listen nedenfor.
Hva er tilbakebetalingsreglene i dagens situasjon, hvis en kunde bestemmer seg for å kansellere eller ombooke på en rute som fremdeles er operativ? For reiser med utreisedato innen 30. april 2020 tilbyr DFDS to alternativer:
• Gratis ombooking (ingen endringsgebyrer gjelder) til en senere avgang. Hvis den nye billetten er dyrere enn den originale billetten, betaler kunden forskjellen.
• Gratis avbestilling (ingen endringsgebyrer gjelder) mot en tilgodeverdi, tilsvarende billettprisen, som kan brukes som betaling på fremtidige reiser (senest innen 30. juni 2021).
• For at ovennevnte skal tre i kraft, må kunden gi oss beskjed senest 24 timer før avreise.
• Tilgodeverdien utløper 31. desember 2020 og reisene må gjennomføres senest 30. juni 2021
• Tilgodeverdien er personlig og kan ikke overføres til andre.
• Tilbudene gjelder kun individuelle bestillinger, uavhengig av bookingkanal (direkte eller via tredjepart).
• Ovennevnte gjelder for alle ruter og er kun for transportreiser med og uten kjøretøy og MiniCruise.

For ytterligere informasjon om din bestilling, vennligst kontakt oss via e-post og skriv din nåværende reisedato + bestillingsnummer i emnelinjen. Du finner e-postadressen i listen nedenfor.
Hva er retningslinjene for tilbakebetaling dersom DFDS kansellerer min reise? Du vil motta en tilgodeverdi, tilsvarende den opprinnelige billettprisen, som du kan brukes på et senere tidspunkt. Dersom du foretrekker et annet alternativ, kan du kontakte oss via e-post ved å skrive din nåværende reisedato + bestillingsnummer i emnelinjen. Du finner e-postadressen i listen nedenfor.
Hva hvis prisen på min fremtidige reise er høyere enn den opprinnelige billettprisen? Dersom den fremtidige reisen er dyrere enn den opprinnelige reisen, betaler du forskjellen.
Hva er den beste måten å komme i kontakt med DFDS? Den beste måten å komme i kontakt med oss, er ved å sende oss en e-post. Du finner vår e-postadresse i listen nedenfor.

Vi opplever for tiden et høyt antall henvendelser på våre telefoner. Vi vil lese og svare på alle e-poster så raskt vi kan. Vi setter pris på din tålmodighet og forståelse i denne spesielle tiden.
Hvilken e-postadresse skal jeg bruke når jeg kontakter DFDS vedrørende min bestilling? NO: kundeservice@dfds.com
DK: dkinfo@dfds.com
SE: sinfo@dfds.com
UK: travel.sales@dfds.com
NL: nlinfo@dfds.com
FR: newhaven-dieppe@dfds.com
DE: service.de@dfds.com
LT: pax.lt@dfds.com
EE: pax.estswe@dfds.com
Hvordan kommer jeg i kontakt med de lokale myndighetene i det landet jeg skal reise til? NYTTIGE OFFISIELLE LENKER

UK: https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-specified-countries-and-areas/covid-19-specified-countries-and-areas-with-implications-for-returning-travellers-or-visitors-arriving-in-the-uk

NL: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

FR: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

DE: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

DK: https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

NO: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/

LT: http://sam.lrv.lt/koronavirusas

SE: https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

EE: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

IE: https://www.gov.ie/en/publication/472f64-covid-19-coronavirus-guidance-and-advice/

BE: https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/

FI: https://thl.fi/en/web/infectious-diseases/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates

IT: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228

WHO: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronavirusesCOVID-19 - viktige oppdateringer

Siste oppdateringer
SjøfraktLogistikkløsninger Om DFDS (engelsk)
FergeCorona virus
DFDS Whistle-blower systemCookiesJuridiskFinanstilsynet report