DFDS VOLVO ELECTRIC TRUCK
Elektromobilność

Jesteśmy na drodze do transportu bezwęglowego

Elektromobilność

Przyspieszanie przejścia do elektrycznego transportu drogowego

Rozumiemy, jak ważne jest jak najszybsze ograniczanie emisji węgla i jesteśmy bardzo zaawansowani w przechodzeniu na elektryczny transport drogowy. Jednak to przejście nie może być wykonane w pojedynkę. Wymaga ono odpowiedniej infrastruktury i współpracy w różnych obszarach społeczeństwa. I dlatego współpracujemy z takimi partnerami jak Volvo Trucks, aby udoskonalać kooperację między rządami, biznesami, dostawcami i klientami oraz przyspieszać przechodzenie na elektryczny transport drogowy.

Volvo electric trucks agreement

Volvo Trucks: początek zielonej ery na drogach

We współpracy z wieloletnim partnerem oficjalnie powitaliśmy pierwsze w pełni elektryczne ciężarówki w naszej flocie drogowej. Dostarczenie ciężarówek elektrycznych przez Volvo Trucks to znaczący kamień milowy w naszym wysiłku eliminowania napędzanych paliwami kopalnymi pojazdów z działalności. Dzięki trwającej współpracy spodziewamy się większej liczby ciężarówek elektrycznych w naszej flocie w najbliższej przyszłości, bowiem dążymy do stworzenia bezwęglowej floty drogowej.

shore power

Energia wybrzeża w Kopenhadze

Dzięki współpracy z Copenhagen Malmö Port i Actemium zorganizowaliśmy elektrownię przybrzeżną w naszym terminalu promowym w Kopenhadze. Instalacja ta umożliwia naszym promom pasażerskim wyłączanie silników w porcie, co istotnie zmniejszy emisje węglowe, wyeliminuje zanieczyszczenie hałasem i stworzy ogólnie lepsze środowisko portowe. Po elektrowniach przybrzeżnych w naszych terminalach w Gothebburgu i Oslo projekt kopenhaski jest najnowszym w ramach trwającej inicjatywy elektryfikacji terminali i tworzenia bardziej zrównoważonych węzłów transportowych.

Ciężarówki elektryczne

Ciężarówki elektryczne

Energia wybrzeża

Energia wybrzeża

Stacje ładowania

Stacje ładowania

Kooperacje

Kooperacje

Forest

Na drodze do zrównoważonej przyszłości

Nasze zaangażowanie w elektromobilność jest częścią szerszego zaangażowania w wolną od węgla przyszłość. Dzięki innowacyjności i partnerstwu zmierzamy do ograniczenia naszych emisji węglowych o 45% do 2030 roku i uzyskania neutralności węglowej do 2050 roku. W powiązaniu z innymi inicjatywami nasz wysiłek w opracowywaniu coraz większej liczby rozwiązań w zakresie elektromobilności odgrywa kluczową rolę w niezwłocznym redukowaniu emisji węglowych i wspomaganiu nas w dążeniu do zrównoważonej przyszłości.

DFDS colleagues at a computer screen

Współpraca jest kluczem

Współpracujemy z przedsiębiorcami, uniwersytetami, naukowcami, firmami, akademiami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami państwowymi w partnerstwach zmierzających do opracowywania radykalnych, innowacyjnych i zrównoważonych biznesów i modeli finansowania oraz przyciągania utalentowanych nowych pracowników.

aerial shot of ship horizontal

Porównywanie efektywności energetycznej

DFDS Volvo truck, cropped

Partnerstwo z Volvo Trucks

DFDS freight vessel

DFDS instaluje inteligentne bramki dla pojazdów autonomicznych