Przewóz towarów
Trasy i harmonogramy
Usługi terminalowe
Usługi
Centrum klienta

Amsterdam – Newcastle

Przyczepy

Przyczepy chłodnicze

Ładunki niebezpieczne

Ciężarówki

Maszyny samobieżne

Samochody

Amsterdam – Newcastle

Pobierz rozkład
Czas żeglugi: 15,5 godz.

Odejścia

Poniedziałki 17:30
Wtorki 17:30
Środy 17:30
Czwartki 17:30
Piątki 17:30
Soboty 17:30
Niedziele 17:30

Przybycia

Wtorki 09:00
Środy 09:00
Czwartki 09:00
Piątki 09:00
Soboty 09:00
Niedziele 09:30
Poniedziałki 09:30

Ostateczny termin

Ciężarówki: 1 godz. przed

Przyczepy: 1 godz. przed

Ładunki niebezpieczne: 2 godz. przed

Jesteś nowym klientem?

Określ swoje wymagania dotyczące transportu, a my przedstawimy ofertę.

Zapytaj o ofertę

Rezerwacje i śledzenie

Nasz intuicyjny system rezerwacji działa na każdym urządzeniu, więc możesz tworzyć rezerwacje, aktualizować informacje i śledzić przesyłki w dogodny dla siebie sposób.

Zarządzanie rezerwacjami
Tweets by DFDSGroup

Nasze usługi

Kontakt z nami

Statek Princess Seaways

Amsterdam (IJmuiden)

Dodatkowe informacje o terminalu IJmuiden

Newcastle

D6B0642

Opłaty za usługi

Opłaty MGO BAF

Wrzesień 2020
0 €/Lmn
0 £/Lmn

Październik 2020
0 €/Lmn
0 £/Lmn

Co to jest opłata MGO BAF?

MGO BAF, czyli dodatek paliwowy do żeglugowego oleju napędowego, kompensuje wahania cen oleju napędowego.

Jeśli cena wzrośnie ponad określony poziom, zostanie doliczona dopłata. Jeśli cena spadnie poniżej określonego poziomu, dopłata zostanie zmniejszona.

Ładunki niebezpieczne i ponadnormatywne

Pictogram with a black flame on a red background, representing GHS hazard 2.1, flammable gasses

Gazy łatwopalne 2

Pictogram with a black flame on a red background, representing GHS hazard Division 3, flammable liquids

Ciecze łatwopalne 3

GHS hazard pictogram showing division 4 (flammable solids)

Substancje stałe łatwopalne 4

Pictogram representing GHS hazard Division 5.1, oxidizing substances

Substancje utleniające 5,1

Pictogram with a skull symbol representing GHS hazard Division 6.1, toxic substances

Substancje toksyczne 6

Pictogram representing GHS hazard class 8, corrosive substances

Substancje żrące 8

Pictogram with a black lines on a white background, representing GHS hazard class 9, miscellaneous dangerous substances and articles

Inne towary niebezpieczne 9

Więcej informacji na temat Międzynarodowego Kodeksu Ładunków Niebezpiecznych

Ładunki ponadnormatywne

Decyzja o przyjęciu ładunku ponadnormatywnego jest podejmowana indywidualnie i zależy od nacisku na oś, liczby osi itp.​​

Często zadawane pytania

Odwiedź nasze strony pomocy, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat dopłat, warunków, towarów niebezpiecznych, wpływu działalności firmy DFDS na środowisko, systemów rezerwacji itp.

Jesteś nowym klientem?

Określ swoje wymagania dotyczące transportu, a my przedstawimy ofertę.

DFDS-UK-2018 2595
Usługi logistycznePromy pasażerskieInformacje o DFDS (angielski)
Transport morskiTrasy i rozkladyAmsterdam newcastle
System DFDS Whistle-BlowerCookiesPrawny