Klaipeda-Kiel hero
Kłajpeda — Kilonia

Naczepy

Naczepy-chłodnie

Ładunki niebezpieczne

Ciężarówki

Kontenery ISO

Kontenery chłodnicze

Maszyny samobieżne

Ładunki przemysłowe

Samochody

Kłajpeda — Kilonia

Pobierz rozkład
Czas żeglugi: 19 godz.

Odejścia

Poniedziałki 21:30
Wtorki 22:00
Środy 22:30
Czwartki 23:00
Piątki 23:30
Soboty 23:59

Przybycia

Wtorki 17:00
Środy 17:30
Czwartki 18:00
Piątki 18:30
Soboty 19:00
Niedziele 19:30

Ostateczny termin

Ciężarówki: 2 godz. przed odejściem

Przyczepy: 2 godz. przed odejściem

Ładunki niebezpieczne: 3 godz. przed odejściem

Jesteś nowym klientem?

Określ swoje wymagania dotyczące transportu, a my przedstawimy ofertę.

Rezerwacje i śledzenie

Nasz intuicyjny system rezerwacji działa na każdym urządzeniu, więc możesz tworzyć rezerwacje, aktualizować informacje i śledzić przesyłki w dogodny dla siebie sposób.

Nasze usługi

container transportation map 1200x600

Szybki transport kontenerów pomiędzy Europą Zachodnią a Wschodnią

Dzięki rozleglej sieci na terenie całej Europy zapewniamy szybki i wydajny transport kontenerów pomiędzy głównymi portami w Europie Północnej i miejscami docelowymi w krajach bałtyckich oraz wielu innych krajach. Oferujemy jeden punkt kontaktowy i obsługę celną, aby zapewnić krótkie czasy tranzytu i bezpieczny proces przemieszczania ładunku w odpowiednim miejscu i czasie.

Kontakt z nami

Opłaty za usługi

Opłaty MGO BAF

Marzec 2024
13.1 €/Lmn
11.2 £/Lmn

Kwiecień 2024
12.46 €/Lmn
10.66 £/Lmn

Co to jest MGO BAF?

Czynnik dostosowujący zasobni morskiego oleju gazowego (ang. Marine Gas Oil Bunker Adjustment Factor) rekompensuje fluktuacje ceny paliwa okrętowego.

Przeczytaj na temat polityki BAF >

Co to jest ETS?

System handlu emisjami (ang. Emissions Trading System, ETS) ma na celu stworzenie zachęty finansowe dla spółek transportowych w celu zmniejszenia ich emisji GHG.

Przeczytaj o ETS >

Opłaty dodatkowe

Na trasie Kłajpeda – Kilonia mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

Ładunki niebezpieczne i ponadnormatywne

Pictogram representing GHS hazard divisions 1.1-1.3, explosives

Materiały wybuchowe 1,1-1,3

Pictogram with a black flame on a red background, representing GHS hazard 2.1, flammable gasses

Gazy łatwopalne 2

Pictogram with a black flame on a red background, representing GHS hazard Division 3, flammable liquids

Ciecze łatwopalne 3

GHS hazard pictogram showing division 4 (flammable solids)

Substancje stałe łatwopalne 4

Pictogram representing GHS hazard Division 5.1, oxidizing substances

Substancje utleniające 5,1

Pictogram with a skull symbol representing GHS hazard Division 6.1, toxic substances

Substancje toksyczne 6

Pictogram representing GHS hazard class 7, radioactive material

Materiały radioaktywne 7

Pictogram with a black lines on a white background, representing GHS hazard class 9, miscellaneous dangerous substances and articles

Inne towary niebezpieczne 9

Ładunki ponadnormatywne

W przypadku ładunków szerszych niż 2,6 m mają zastosowanie następujące dopłaty:

2,61–3,00 m — stawka podstawowa +25%,

3,01–3,50 m — stawka podstawowa +50%,

3,51–4,00 m — stawka podstawowa +75%,

4,01–4,51 m — stawka podstawowa +100%,

ponad 4,51 — zależnie od żądania.

Transport ładunków ważących ponad 40 ton wiąże się z dopłatą 20% do stawki podstawowej.

Często zadawane pytania

Odwiedź nasze strony pomocy, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat dopłat, warunków, towarów niebezpiecznych, wpływu działalności firmy DFDS na środowisko, systemów rezerwacji itp.

DFDS-UK-2018 2595

Jesteś nowym klientem?

Określ swoje wymagania dotyczące transportu, a my przedstawimy ofertę.