Klaipeda-Kiel hero
Kłajpeda — Kilonia

Naczepy

Naczepy-chłodnie

Ładunki niebezpieczne

Ciężarówki

Kontenery ISO

Kontenery chłodnicze

Maszyny samobieżne

Ładunki przemysłowe

Samochody

Kłajpeda — Kilonia

Pobierz rozkład
Czas żeglugi: 19 godz.

Odejścia

Poniedziałki 22:00
Wtorki 22:00
Środy 22:00
Czwartki 22:00
Piątki 22:00
Soboty 22:00
Niedziele 22:00

Przybycia

Wtorki 17:00
Środy 17:00
Czwartki 17:00
Piątki 17:00
Soboty 17:00
Niedziele 17:00
Poniedziałki 17:00

Ostateczny termin

Ciężarówki: 2 godz. przed odejściem

Przyczepy: 2 godz. przed odejściem

Ładunki niebezpieczne: 3 godz. przed odejściem

Jesteś nowym klientem?

Określ swoje wymagania dotyczące transportu, a my przedstawimy ofertę.

Rezerwacje i śledzenie

Nasz intuicyjny system rezerwacji działa na każdym urządzeniu, więc możesz tworzyć rezerwacje, aktualizować informacje i śledzić przesyłki w dogodny dla siebie sposób.

Nasze usługi

container transportation map 1200x600

Szybki transport kontenerów pomiędzy Europą Zachodnią a Wschodnią

Dzięki rozleglej sieci na terenie całej Europy zapewniamy szybki i wydajny transport kontenerów pomiędzy głównymi portami w Europie Północnej i miejscami docelowymi w krajach bałtyckich oraz wielu innych krajach. Oferujemy jeden punkt kontaktowy i obsługę celną, aby zapewnić krótkie czasy tranzytu i bezpieczny proces przemieszczania ładunku w odpowiednim miejscu i czasie.

Kontakt z nami

Opłaty za usługi

Opłaty MGO BAF

Maj 2023
11.18 €/Lmn
9.84 £/Lmn

Czerwiec 2023
8.62 €/Lmn
7.56 £/Lmn

Co to jest opłata MGO BAF?

MGO BAF, czyli dodatek paliwowy do żeglugowego oleju napędowego, kompensuje wahania cen oleju napędowego. 

Jeśli cena wzrośnie ponad określony poziom, zostanie doliczona dopłata. Jeśli cena spadnie poniżej określonego poziomu, dopłata zostanie zmniejszona.

Opłaty dodatkowe

Na trasie Kłajpeda – Kilonia mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

Ładunki niebezpieczne i ponadnormatywne

Pictogram representing GHS hazard divisions 1.1-1.3, explosives

Materiały wybuchowe 1,1-1,3

Pictogram with a black flame on a red background, representing GHS hazard 2.1, flammable gasses

Gazy łatwopalne 2

Pictogram with a black flame on a red background, representing GHS hazard Division 3, flammable liquids

Ciecze łatwopalne 3

GHS hazard pictogram showing division 4 (flammable solids)

Substancje stałe łatwopalne 4

Pictogram representing GHS hazard Division 5.1, oxidizing substances

Substancje utleniające 5,1

Pictogram with a skull symbol representing GHS hazard Division 6.1, toxic substances

Substancje toksyczne 6

Pictogram representing GHS hazard class 7, radioactive material

Materiały radioaktywne 7

Pictogram with a black lines on a white background, representing GHS hazard class 9, miscellaneous dangerous substances and articles

Inne towary niebezpieczne 9

Ładunki ponadnormatywne

W przypadku ładunków szerszych niż 2,6 m mają zastosowanie następujące dopłaty:

2,61–3,00 m — stawka podstawowa +25%,

3,01–3,50 m — stawka podstawowa +50%,

3,51–4,00 m — stawka podstawowa +75%,

4,01–4,51 m — stawka podstawowa +100%,

ponad 4,51 — zależnie od żądania.

Transport ładunków ważących ponad 40 ton wiąże się z dopłatą 20% do stawki podstawowej.

Często zadawane pytania

Odwiedź nasze strony pomocy, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat dopłat, warunków, towarów niebezpiecznych, wpływu działalności firmy DFDS na środowisko, systemów rezerwacji itp.

DFDS-UK-2018 2595

Jesteś nowym klientem?

Określ swoje wymagania dotyczące transportu, a my przedstawimy ofertę.