2 1 RM Hero Helsinki Tallinn 2020 04 29

Muuga - Vuosaari freight shipping

Naczepy

Naczepy-chłodnie

Ładunki niebezpieczne

Ciężarówki

Kontenery ISO

Kontenery chłodnicze

Maszyny samobieżne

Ładunki przemysłowe

Samochody

Muuga – Vuosaari

Pobierz rozkład
Czas żeglugi: Od 3 godz. do 7 godz. 30 min

Odejścia

Poniedziałki 06:30
Poniedziałki 15:15
Poniedziałki 23:30
Wtorki 06:30
Wtorki 15:15
Wtorki 23:30
Środy 06:30
Środy 15:15
Środy 23:30
Czwartki 15:15
Czwartki 23:30
Piątki 15:15
Niedziele 16:00
Niedziele 23:30

Przybycia

Poniedziałki 09:15
Poniedziałki 18:00
Poniedziałki 02:15*
Wtorki 09:15
Wtorki 18:00
Wtorki 02:15*
Środy 09:15
Środy 18:00
Środy 07:00*
Czwartki 18:00
Czwartki 07:00*
Piątki 18:00
Niedziele 18:45
Niedziele 02:15*

*przyjście następnego dnia — pełny rozkład można znaleźć pod linkiem do pobierania

Ostateczny termin

Ciężarówki: 1 godz. przed odejściem

Ładunki niebezpieczne: 2 godz. przed odejściem

Ładunki wielkogabarytowe: 2 godz. przed odejściem

Jesteś nowym klientem?

Określ swoje wymagania dotyczące transportu, a my przedstawimy ofertę.

Rezerwacje i śledzenie

Nasz intuicyjny system rezerwacji działa na każdym urządzeniu, więc możesz tworzyć rezerwacje, aktualizować informacje i śledzić przesyłki w dogodny dla siebie sposób.

Kontakt z nami

Patria Seaways, new

Muuga

Rezerwacje

[+372 66 61 677](tel.: +3726661677 "+372 66 61 677")

cargo.estfin@dfds.com

Sprzedaż

[+372 66 61 677](tel.: +3726661677 "+372 66 61 677")

sales.estonia@dfds.com

Opłaty za usługi

MGO BAF

No data available

Co to jest opłata MGO BAF?

MGO BAF, czyli dodatek paliwowy do żeglugowego oleju napędowego, kompensuje wahania cen oleju napędowego.

Jeśli cena wzrośnie ponad określony poziom, zostanie doliczona dopłata. Jeśli cena spadnie poniżej określonego poziomu, opłata zostanie zmniejszona.

Ładunki niebezpieczne i ponadnormatywne

Pictogram representing GHS hazard divisions 1.1-1.3, explosives

Materiały wybuchowe 1.4S

Pictogram with a black flame on a red background, representing GHS hazard 2.1, flammable gasses

Gazy łatwopalne 2

Pictogram with a black flame on a red background, representing GHS hazard Division 3, flammable liquids

Ciecze łatwopalne 3

GHS hazard pictogram showing division 4 (flammable solids)

Substancje stałe łatwopalne 4

Pictogram representing GHS hazard Division 5.1, oxidizing substances

Substancje utleniające 5.1-5.2

Pictogram with a skull symbol representing GHS hazard Division 6.1, toxic substances

Substancje toksyczne 6

Pictogram representing GHS hazard class 8, corrosive substances

Substancje żrące 8

Pictogram with a black lines on a white background, representing GHS hazard class 9, miscellaneous dangerous substances and articles

Inne towary niebezpieczne 9

Ładunki ponadnormatywne

2,6–3,0 m: +2 EUR/ml 3,01–3,5 m: +5 EUR/ml 3,51–4,0 m: +9 EUR/ml 4,01–4,5 m: +11 EUR/ml

Często zadawane pytania

Odwiedź nasze strony pomocy, aby uzyskać więcej informacji o dopłatach, regulaminie, towarach niebezpiecznych, wpływie działalności firmy DFDS na środowisko, systemach rezerwacji itp.

DFDS-UK-2018 2595

Jesteś nowym klientem?

Określ swoje wymagania dotyczące transportu, a my przedstawimy ofertę.