2 1 RM Hero Helsinki Tallinn 2020 04 29

Muuga - Vuosaari freight shipping

Naczepy

Naczepy-chłodnie

Ładunki niebezpieczne

Ciężarówki

Kontenery ISO

Kontenery chłodnicze

Maszyny samobieżne

Ładunki przemysłowe

Samochody

Muuga – Vuosaari

Czas żeglugi: Od 3 godz. do 7 godz. 30 min

Odejścia

Poniedziałki 07:00
Poniedziałki 16:30
Poniedziałki 23:30
Wtorki 09:30
Wtorki 16:30
Wtorki 23:30
Środy 09:30
Środy 16:30
Środy 23:30
Czwartki 09:30
Czwartki 16:30
Czwartki 23:30
Piątki 09:30
Piątki 16:30
Niedziele 16:30
Niedziele 23:30**

Przybycia

Poniedziałki 09:45
Poniedziałki 19:15
Wtorki 05:15*
Wtorki 12:15
Wtorki 19:15
Środy 05:15*
Środy 12:15
Środy 19:15
Czwartki 05:15*
Czwartki 12:15
Czwartki 19:15
Piątki 05:15*
Piątki 12:15
Piątki 19:15
Niedziele 19:15
Poniedziałki 02:15*

*przyjście następnego dnia
** Wyjazdy wyłącznie dla przewozu towarów

Zobacz rozkład tutaj

Ostateczny termin

Ciężarówki: 1 godz. przed odejściem

Ładunki niebezpieczne: 2 godz. przed odejściem

Ładunki wielkogabarytowe: 2 godz. przed odejściem

Jesteś nowym klientem?

Określ swoje wymagania dotyczące transportu, a my przedstawimy ofertę.

Rezerwacje i śledzenie

Nasz intuicyjny system rezerwacji działa na każdym urządzeniu, więc możesz tworzyć rezerwacje, aktualizować informacje i śledzić przesyłki w dogodny dla siebie sposób.

Kontakt z nami

Opłaty za usługi

MGO BAF

No data available

Co to jest MGO BAF?

Czynnik dostosowujący zasobni morskiego oleju gazowego (ang. Marine Gas Oil Bunker Adjustment Factor) rekompensuje fluktuacje ceny paliwa okrętowego.

Przeczytaj na temat polityki BAF >

Co to jest ETS?

System handlu emisjami (ang. Emissions Trading System, ETS) ma na celu stworzenie zachęty finansowe dla spółek transportowych w celu zmniejszenia ich emisji GHG.

Przeczytaj o ETS >

Ładunki niebezpieczne i ponadnormatywne

Pictogram representing GHS hazard divisions 1.1-1.3, explosives

Materiały wybuchowe 1.4S

Pictogram with a black flame on a red background, representing GHS hazard 2.1, flammable gasses

Gazy łatwopalne 2

Pictogram with a black flame on a red background, representing GHS hazard Division 3, flammable liquids

Ciecze łatwopalne 3

GHS hazard pictogram showing division 4 (flammable solids)

Substancje stałe łatwopalne 4

Pictogram representing GHS hazard Division 5.1, oxidizing substances

Substancje utleniające 5.1-5.2

Pictogram with a skull symbol representing GHS hazard Division 6.1, toxic substances

Substancje toksyczne 6

Pictogram representing GHS hazard class 8, corrosive substances

Substancje żrące 8

Pictogram with a black lines on a white background, representing GHS hazard class 9, miscellaneous dangerous substances and articles

Inne towary niebezpieczne 9

Ładunki ponadnormatywne

  • 2,6–3,0 m: +2 EUR/ml
  • 3,01–3,5 m: +5 EUR/ml
  • 3,51–4,0 m: +9 EUR/ml
  • 4,01–4,5 m: +11 EUR/ml

Często zadawane pytania

Odwiedź nasze strony pomocy, aby uzyskać więcej informacji o dopłatach, regulaminie, towarach niebezpiecznych, wpływie działalności firmy DFDS na środowisko, systemach rezerwacji itp.

DFDS-UK-2018 2595

Jesteś nowym klientem?

Określ swoje wymagania dotyczące transportu, a my przedstawimy ofertę.