Rotterdam-Felixstowe hero
ROTTERDAM — FELIXSTOWE

Naczepy

Naczepy-chłodnie

Ładunki niebezpieczne

Ciężarówki

Maszyny samobieżne

Samochody

Rotterdam — Felixstowe

Pobierz rozkład
Czas żeglugi: około 7,5 godz

Odejścia

Poniedziałki 15:30
Poniedziałki 22:00
Wtorki 08:45
Wtorki 15:30
Wtorki 22:00
Środy 08:45
Środy 15:30
Środy 22:00​
Czwartki 08:45​
Czwartki 15:30​
Czwartki 22:00​
Piątki 08:45​
Piątki 15:30​
Piątki 22:00​
Soboty 15:30
Niedziele 13:00​

Przybycia

Poniedziałki 21​:30
Wtorki 04:00
Wtorki 15:00
Wtorki 21:30
Środy 04:00
Środy 15:00
Środy 21:30
Czwartki 04:00
Czwartki 15:00
Czwartki 21:30
Piątki 04:00
Piątki 15:00
Piątki 21:30
Soboty 04:00
Soboty 21:30
Niedziele 21:30

Ostateczny termin

Ciężarówki: 1 godz. przed odejściem

Przyczepy: 1 godz. przed odejściem

Ładunki niebezpieczne: 2 godz. przed odejściem

Jesteś nowym klientem?

Określ swoje wymagania dotyczące transportu, a my przedstawimy ofertę.

Rezerwacje i śledzenie

Nasz intuicyjny system rezerwacji działa na każdym urządzeniu, więc możesz tworzyć rezerwacje, aktualizować informacje i śledzić przesyłki w dogodny dla siebie sposób.

Nasze usługi

DFDS app image

Aplikacja DFDS: śledź swoje rezerwacje

Jesteś kierowcą transportowym? W aplikacji możesz sprawdzać rozkłady kursów, rezerwować bilety i sprawdzać informacje na temat transportu swojego ładunku. Skróć do minimum czas oczekiwania na terminalu i odbieraj powiadomienia push na temat opóźnień i anulowania kursów oraz przypomnienia o odejściach.

DFDS trucks

Where are your goods coming from and going?

Are you an importer? Exporter? Based in the EU? In the UK? You always need to make sure that you have an Economic Operator Registration and Identification number (EORI) number. You also have to submit customs documents before arriving at the port. Find out what else you need to do with our tailored checklists for EU- and UK-based customers.

Usługa priorytetowego rozładowania

Efektywne wykorzystanie sprzętu ma kluczowe znaczenie w naszym pędzącym, konkurencyjnym świecie logistyki. Dzięki naszej usłudze priorytetowego rozładunku w ciągu pierwszych 30 minut przyczepa jest dostępna w 30 minut od przybycia statku do portu na trasie Rotterdam/Felixstowe. Ta usługa zapewnia optymalną elastyczność w przypadku późnego dostarczania i wczesnego odbierania przyczep, dla których obowiązują nadzwyczajne wymogi czasowe.

Korzyści z tej usługi są następujące:

  • Bycie wśród pierwszych rozładowywanych jednostek pozwala na natychmiastowy odbiór przyczep z ograniczeniami czasowymi (np. z kontrolą temperatury, dostawą na czas itp.).
  • Dostępne godziny jazdy floty są skuteczniej używane przez skrócenie czasu oczekiwania na terminalu do maksymalnie 30 minut.
  • Efektywność i elastyczność floty wzrasta przez umożliwienie powrotu przyczep na czas na ten sam wieczorny rejs.

Usługa obejmuje ograniczoną liczbę przyczep, która może się zmienić zależnie od konkretnego statku i odejścia. Pobierana jest opłata dodatkowa za przyczepę wynosząca 31 €.

Mają zastosowanie warunki usługi.

PRZECZYTAJ REGULAMIN

Kontakt z nami

Opłaty za usługi

Opłaty MGO BAF

Listopad 2022
4.93 €/Lmn
4.32 £/Lmn

Grudzień 2022
4.65 €/Lmn
4.05 £/Lmn

Co to jest opłata MGO BAF?

MGO BAF, czyli dodatek paliwowy do żeglugowego oleju napędowego, kompensuje wahania cen oleju napędowego. 

Jeśli cena wzrośnie ponad określony poziom, zostanie doliczona dopłata. Jeśli cena spadnie poniżej określonego poziomu, dopłata zostanie zmniejszona.

Freight surcharges

Additional charges apply on our Rotterdam-Immingham/Felixstowe and Amsterdam-Newcastle routes.

For more information, please consult the link below.

Ładunki niebezpieczne i ponadnormatywne

Pictogram with a black flame on a red background, representing GHS hazard 2.1, flammable gasses

Gazy łatwopalne 2

Pictogram with a black flame on a red background, representing GHS hazard Division 3, flammable liquids

Ciecze łatwopalne 3

GHS hazard pictogram showing division 4 (flammable solids)

Substancje stałe łatwopalne 4

Pictogram representing GHS hazard Division 5.1, oxidizing substances

Substancje utleniające 5,1

Pictogram with a skull symbol representing GHS hazard Division 6.1, toxic substances

Substancje toksyczne 6

Pictogram with a black lines on a white background, representing GHS hazard class 9, miscellaneous dangerous substances and articles

Inne towary niebezpieczne 9

Ładunki ponadnormatywne

Decyzja o przyjęciu ładunku ponadnormatywnego jest podejmowana indywidualnie i zależy od nacisku na oś, liczby osi itp.​​

Często zadawane pytania

Odwiedź nasze strony pomocy, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat dopłat, warunków, towarów niebezpiecznych, wpływu działalności firmy DFDS na środowisko, systemów rezerwacji itp.

DFDS-UK-2018 2595

Jesteś nowym klientem?

Określ swoje wymagania dotyczące transportu, a my przedstawimy ofertę.