Rotterdam-Immingham
Rotterdam — Immingham

Naczepy

Naczepy-chłodnie

Ładunki niebezpieczne

Ciężarówki

Maszyny samobieżne

Ładunki przemysłowe

Samochody

Kontenery ISO

Produkty ciekłe luzem

Rotterdam – Immingham

Pobierz rozkład
Czas żeglugi: 15 godz.

Odejścia

Poniedziałki 20:30
Wtorki 20:30
Środy 20:30
Czwartki 20:30
Piątki 19:30
Soboty 16:00

Przybycia

Wtorki 06:30
Środy 06:30
Czwartki 06:30
Piątki 06:30
Soboty 08:00
Niedziele 08:30

Ostateczny termin

Ciężarówki: 1 godz. przed odejściem

Przyczepy: 1 godz. przed odejściem

Kontenery: 3 godz. przed odejściem

Ładunki niebezpieczne: 2 godz. przed odejściem

Jesteś nowym klientem?

Określ swoje wymagania dotyczące transportu, a my przedstawimy ofertę.

Rezerwacje i śledzenie

Nasz intuicyjny system rezerwacji działa na każdym urządzeniu, więc możesz tworzyć rezerwacje, aktualizować informacje i śledzić przesyłki w dogodny dla siebie sposób.

Nasze usługi

DFDS app image

Aplikacja DFDS: śledź swoje rezerwacje

Jesteś kierowcą transportowym? W aplikacji możesz sprawdzać rozkłady kursów, rezerwować bilety i sprawdzać informacje na temat transportu swojego ładunku. Skróć do minimum czas oczekiwania na terminalu i odbieraj powiadomienia push na temat opóźnień i anulowania kursów oraz przypomnienia o odejściach.

DFDS trucks

Where are your goods coming from and going?

Are you an importer? Exporter? Based in the EU? In the UK? You always need to make sure that you have an Economic Operator Registration and Identification number (EORI) number. You also have to submit customs documents before arriving at the port. Find out what else you need to do with our tailored checklists for EU- and UK-based customers.

Usługa priorytetowego rozładowania

Efektywne wykorzystanie sprzętu ma kluczowe znaczenie w naszym pędzącym, konkurencyjnym świecie logistyki. Dzięki naszej usłudze priorytetowego rozładunku podczas pierwszej lub drugiej godziny Twoja przyczepa jest dostępna w ciągu pierwszej albo drugiej godziny od przybycia statku do portu na trasie Vlaardingen/Immingham. Ta usługa zapewnia elastyczność w przypadku późnego dostarczania i wczesnego odbierania przyczep, dla których obowiązują wymogi czasowe.

Korzyści z tej usługi są następujące:

  • Bycie wśród pierwszych rozładowywanych jednostek pozwala na natychmiastowy odbiór przyczep z ograniczeniami czasowymi (np. z kontrolą temperatury, dostawą na czas itp.).
  • Dostępne godziny jazdy floty są skuteczniej używane przez skrócenie czasu oczekiwania na terminalu do maksymalnie dwóch godzin.
  • Efektywność i elastyczność floty wzrasta przez umożliwienie powrotu przyczep na czas na ten sam wieczorny rejs.

Usługa obejmuje ograniczoną liczbę przyczep, która może się zmienić zależnie od konkretnego statku i odejścia. Pobierana jest opłata dodatkowa za przyczepę wynosząca:
31 € (odbiór w ciągu pierwszej godziny od rozpoczęcia rozładunku)
16 € (odbiór w ciągu drugiej godziny od rozpoczęcia rozładunku)

Mają zastosowanie warunki usługi

PRZECZYTAJ REGULAMIN

Kontakt z nami

Opłaty za usługi

Opłaty MGO BAF

Listopad 2022
7.02 €/Lmn
6.16 £/Lmn

Grudzień 2022
6.62 €/Lmn
5.77 £/Lmn

Co to jest opłata MGO BAF?

MGO BAF, czyli dodatek paliwowy do żeglugowego oleju napędowego, kompensuje wahania cen oleju napędowego. 

Jeśli cena wzrośnie ponad określony poziom, zostanie doliczona dopłata. Jeśli cena spadnie poniżej określonego poziomu, dopłata zostanie zmniejszona.

Freight surcharges

Additional charges apply on our Rotterdam-Immingham/Felixstowe and Amsterdam-Newcastle routes.

For more information, please consult the link below.

Ładunki niebezpieczne i ponadnormatywne

Pictogram with a black flame on a red background, representing GHS hazard 2.1, flammable gasses

Gazy łatwopalne 2

Pictogram with a black flame on a red background, representing GHS hazard Division 3, flammable liquids

Ciecze łatwopalne 3

GHS hazard pictogram showing division 4 (flammable solids)

Substancje stałe łatwopalne 4

Pictogram representing GHS hazard Division 5.1, oxidizing substances

Substancje utleniające 5,1

Pictogram with a skull symbol representing GHS hazard Division 6.1, toxic substances

Substancje toksyczne 6

Pictogram with a black lines on a white background, representing GHS hazard class 9, miscellaneous dangerous substances and articles

Inne towary niebezpieczne 9

Ładunki ponadnormatywne

Decyzja o przyjęciu ładunku ponadnormatywnego jest podejmowana indywidualnie i zależy od nacisku na oś, liczby osi itp.​​

Często zadawane pytania

Odwiedź nasze strony pomocy, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat dopłat, warunków, towarów niebezpiecznych, wpływu działalności firmy DFDS na środowisko, systemów rezerwacji itp.

DFDS-UK-2018 2595

Jesteś nowym klientem?

Określ swoje wymagania dotyczące transportu, a my przedstawimy ofertę.