DFDS logo
Pearl

Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter (ETS)

Vi introducerar Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter (ETS). Här förklarar vi hur DFDS ETS-tillägg för passagerare fungerar

Trots att färjeresor är ett av de mest energieffektiva transportsätten har sjöfartssektorn fortfarande en lång väg kvar till att bli en fullkomligt hållbar sektor. Vi på DFDS förstår vikten av att ta itu med klimatförändringarna och strävar hängivet efter att minska vår miljöpåverkan och följa miljöbestämmelser.

I takt med att nya hållbarhetspolicyer som påverkar sjöfartssektorn träder i kraft från och med januari 2024, vill vi säkerställa transparens och informera våra passagerare om de senaste förändringarna.

Läs vidare för att lära dig mer om Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter (ETS) och hur det påverkar dig som kund hos DFDS. Vi uppskattar din hjälp på vår gemensamma resa mot en grönare framtid.

Vad är ETS och hur fungerar det?

ETS står för Emissions Trading System, det är ett marknadsbaserat tillvägagångssätt som implementerats av Europeiska unionen och som syftar till att effektivt minska utsläppen av växthusgaser samt uppmuntra till hållbara verksamhetsmetoder.

ETS följer en så kallad ”cap-and-trade”-strategi, där ett tak sätts för den totala mängden koldioxid (CO2) som får släppas ut av de företag som deltar. Utsläppstaket minskar årligen, vilket tydligt markerar en väg mot minskade utsläpp.

Från och med Januari 2024 kommer systemet för utsläppshandel (ETS) även omfatta koldioxidutsläpp från alla stora fartyg som anlöper EU-hamnar, därmed också färjeoperatörer som DFDS.
Det innebär att systemet kommer att omfatta alla utsläpp från resor inom EU, alla utsläpp vid kaj i EU-hamnar, samt 50 % av utsläppen från resor som börjar eller slutar utanför EU. Även Storbritannien har tillkännagivit planer på att införa ett liknande system, vilket innebär att både inrikesresor i Storbritannien och rutter mellan Storbritannien och EU i framtiden kommer att omfattas av ETS.

För att säkerställa en smidig övergång kommer rederierna att genomgå en första infasningsperiod. Under 2024 kommer de att köpa utsläppsrätter för 40 % av sina totala utsläpp. Detta kommer sedan att öka till 70 % under 2025 och så småningom uppgå till 100 % år 2026.

Hur DFDS ETS-tillägg påverkar dig som passagerare

För att leva upp till ETS kommer vi att införa ett ”ETS-tillägg” på alla resor från och med januari 2024. Tilläggsavgiften, som återspeglar den av ETS beslutade kostnaden för den koldioxid som genereras, kommer att delas av våra fraktkunder och passagerare på ROPAX-fartyg (Roll-on/Roll-off). Tillägget beräknas efter våra förväntade volymer.

ETS-tillägget kommer att beröra all vägtransport samt minikryssningspassagerare, däremot är de som reser till fots eller med cykel undantagna avgiften.
Genom att implementera detta ETS-tillägg syftar DFDS till att säkerställa transparens och dela ansvaret för att bekämpa klimatförändringar med sina kunder, samtidigt som man fortsätter tillhandahålla pålitliga transporttjänster.
Vi vill försäkra våra kunder om att den tilläggsavgift vi har implementerat inte är ett sätt för oss att generera vinst. Det är enkom en mekanism för att generera medel att ge vidare till ETS.

Vi anser att denna utvidgning av ETS är ett viktigt steg mot att säkerställa en grönare framtid för sjöfartssektorn. Samtidigt förstår vi att dessa förändringar ger upphov till frågor hos våra värdefulla kunder. För att svara på alla eventuella frågor ni kan tänkas ha, har vi skapat en sida för "vanliga frågor".” där du kan lära dig mer om vårt ETS-tillägg och hur ETS påverkar dig som kund.

Vårt åtagande att minska koldioxidutsläppen

DFDS-koncernens engagemang för hållbarhet går ut på så mycket mer än att bara följa regelverk. Vi vet att vi genom att arbeta tillsammans kan ha en betydande, positiv inverkan på miljön.

DFDS har tagit på sig ledartröjan när det gäller att minska koldioxidutsläppen i vår typ av verksamhet och minimera den miljöpåverkan som följer. Vi kan stolt berätta om våra insatser för att bygga en mer hållbar framtid:

  1. Investeringar i renare teknik: Vi investerar ständigt i toppmoderna fartyg och teknik ombord som minskar utsläppen och förbättrar energieffektiviteten.

  2. Optimering av fartygsprestanda: Vi optimerar våra fartygs prestanda och minskar bränsleförbrukningen samt utsläppen genom mycket noggrann ruttplanering, effektiviserad drift och avancerad teknik.

  3. Utforskning av alternativa bränslen: DFDS utforskar och testar aktivt alternativa bränslen, såsom biobränslen och vätgas. Detta för att minska vårt beroende av traditionella fossila bränslen samt reducera koldioxidutsläppen.

Din roll i att skapa förändring

Vi strävar efter att vara transparenta om ETS och våra insatser för att minska koldioxidutsläppen, och vi uppskattar din hjälp på vår gemensamma resa mot en grönare framtid.

Visste du att du också kan välja att delta i våra program för koldioxidkompensation, som gör att du kan kompensera för de koldioxidutsläpp som genereras av din resa? Som en uppskattad kund spelar ditt bidrag en avgörande roll i att stödja insatser som syftar till att minska koldioxidutsläpp världen över. Tillsammans kan vi göra en betydande skillnad.

För mer information om Europeiska unionens ETS, se denna sida: Minskning av utsläpp från sjöfartssektorn (europa.eu).