Forbered virksomheten din på ICS2

En innføring i EUs nyeste importkontrollsystem og hvordan du håndterer det.

Customs Check-in

Om ICS2-regelverket

ICS2 er en ny versjon av EUs opprinnelige importkontrollsystem og stiller nye krav til transportører som frakter gods til EU via sjø, vei eller jernbane. ICS2 er et IT-system som er utviklet for å behandle godsinformasjon, støtte risikovurderinger og styrke sikkerheten ved EUs grenser.

ICS2 generic image

Hva dette betyr for virksomheten din

ICS2 krever at du som transportør som sender gods inn i EU, oppgir mer informasjon om forsendelsen din via en ENS og sender denne informasjonen til myndighetene via EU Shared Trader Interface (STI) før ankomst til grensen. Etter å ha vurdert informasjonen, vil myndighetene enten godkjenne lasten for innreise, be om ytterligere informasjon eller nekte den innreise til EU.  

What does ICS2 mean?

Slik kan DFDS hjelpe deg

Enkel innlevering

Med vår single filing-tjeneste gir du oss lastinformasjonen og stamdataene dine. Deretter oppretter og sender vi den fullstendige ICS2-meldingen til EU-myndighetene. Hvis du velger single filing, slipper du å sette opp et IT-system for å koble deg til EUs STI-system. Du trenger bare å sørge for at opplysningene er korrekte og sendes til oss i tide.

Flere innleveringer

Med vår multiple filing-tjeneste sender vi inn stamdata, og du må sende inn alle lastdetaljer direkte til EU Shared Trader Interface (STI)-systemet. Hvis du velger multiple filing, er du selv ansvarlig for å sette opp et system som kobles til EUs STI-system, slik at du kan sende lastdataene dine direkte til EU-myndighetene.

Tidslinje for ICS2

Maritime transportører må koble seg til ICS2 mellom 3. juni og 4. desember 2024. 

Maritime innsendere på husnivå må koble seg til ICS2 mellom 4. desember 2024 og 1. april 2025. 

Transportører på vei og jernbane må koble seg til ICS2 mellom 1. april og 1. september 2025.

ICS2 timeline illustration

Vanlige spørsmål om ICS2

ICS2 er en oppdatert versjon av EUs opprinnelige importkontrollsystem (ICS). Det er et IT-sikkerhetssystem før ankomst som støtter:

  • Innlevering av summariske inngangsdeklarasjoner (ENS)

  • Sikkerhetsanalyser utført av tollmyndighetene

  • Ankomst av transportmidler

  • Fremleggelse av varer for tollmyndighetene og tollkontroll av varer der det er nødvendig

ICS2 er ikke et importtollsystem og brukes ikke til å behandle tolldeklarasjoner for overgang til fri omsetning.

ICS2 har som mål å beskytte EUs grenser og innbyggere ved å samle inn data om alle varer som kommer inn i EU, før de ankommer. Avansert vareinformasjon og risikoanalyse vil gjøre det mulig å identifisere trusler på et tidlig tidspunkt, noe som gjør det lettere for tollmyndighetene å gripe inn når det er nødvendig. ICS2 fungerer som en melding om sikkerhetsrisikoer før ankomst, som må sendes inn til EU Shared Trader Interface-systemet. Tolldeklarasjoner må imidlertid fortsatt sendes direkte til de lokale tollmyndighetene i deres respektive tollsystemer.

ICS2 innfører nye regler for godstransport via sjø, vei, jernbane og fly. Stykkgods, ekspress- og posttjenester vil også omfattes av ICS2-regelverket.

ICS2 gjelder for alle varer med opprinnelse i et tredjeland og som er bestemt for eller er i transitt gjennom alle europeiske land, inkludert Norge, Sveits og Nord-Irland.

ICS2 vil rulles ut gradvis, og regelverket trer i kraft når det integreres i systemet:

  • Maritime transportører må koble seg til ICS2 mellom 3. juni og 4. desember 2024.  

  • Maritime innsendere på husnivå må koble seg til mellom 4. desember 2024 og 1. april 2025.  

  • Vei- og jernbanetransportører må koble seg til mellom 1. april og 1. september 2025.

Implementeringen av ICS2 betyr at du må sende inn et bredere spekter av informasjon via en ENS til EU-myndighetene før forsendelsene dine ankommer grensen. Innleveringen av ENS vil skje via ICS2. Det betyr at du må sette opp et system for å koble deg til EU Shared Trader Interface (STI)-systemet, eller du må levere ENS-data til en tredjepart som er koblet til systemet og kan sende dem inn på dine vegne.

Lasten din kan bli nektet innreise ved EU-grensen hvis ENS-deklarasjonen ikke sendes inn i tide eller hvis informasjonen om lasten ikke er korrekt. Lasten og ENS-deklarasjonen vil bli inspisert med mulighet for sanksjoner. 

Vi er koblet til EU Shared Trader Interface (STI)-systemet, og tilbyr både enkelt- og flergangsinnleveringsløsninger for å sikre at ENS-deklarasjonen sendes inn i samsvar med ICS2-kravene. 

Hva er enkel innlevering?  Med vår single filing-tjeneste oppretter og sender vi inn hele ICS2-deklarasjonen til EU-myndighetene. Du er bare ansvarlig for å gi oss lastopplysningene (husdata) og stamdataene dine og sørge for at de er korrekte og sendes til oss i tide.

Hva er en multippel innlevering? For å kunne bruke vår tjeneste for multippel innlevering må du ha en tilkobling til EU Shared Trader Interface (STI)-systemet. Vi sender inn stamdataene til EU-myndighetene via STI-systemet. Når tiden er inne, må du sende inn husdata direkte til EUs STI-system.

Lastebilselskapet er ansvarlig for å sende inn hele ENS-deklarasjonen og varsle Shared Trade Interface-systemet om ankomsten. 

Ledsagede kjøretøy må sende inn et datasett for veitrafikk, men innenfor tidsfristen for sjøfrakt.

For nærskipsfart, inkludert alle DFDS-ruter, må ENS-deklarasjoner sendes inn i EU Shared Trader Interface-systemet senest to timer før ankomst til første EU-havn.

Ruter som påvirkes av ICS2-regelverket

Alle ruter mellom EU-havner og havner utenfor EU er underlagt ICS2-regelverket.

ICS2 Routes Map, textAndMedia