Fjerdepartslogistikk (4PL)

Multimodal prova a

Fordeler med vår fjerdepartslogistikk (4PL)

DFDS' 4PL innlemmer alle våre 3PL-tjenester og gjør det også mulig å benytte strategiske råd samt et ekstra nivå av driftsstøtte. Med 4PL tilbyr vi å ta fullt ansvar for nettverksanalyse, rådgivning, planlegging og prosjektledelse – alt via en person som er dedikert til å være ditt inngangspunkt for alle saker, store eller små, knyttet til forretningen vi gjør sammen.

Hva er resultatet av å velge 4PL-løsninger gjennom DFDS? Enda mer tid og penger blir spart og frigjort for at du skal kunne fokusere på det du gjør best.

Trieste-port

Du vil være klar når endringene kommer

Som en pålitelig 4PL-partner, ønsker vi å stadig forbedre oss. Det er viktig for oss å velge relevante fjerdeparts logistikkleverandører for våre kunder, uansett bransje eller hvordan forsyningskjeden ser ut. Disse partnerskapene gir deg som kunde muligheten til å skalere plass, arbeidskraft og transport i henhold til lagerbeholdningsbehov.

Bruk av 4PL-løsninger kan gi en smidigere overgang mellom svingninger i bransjen. Med DFDS er forsyningskjeden alltid forberedt for endring.

Logistics driver

Optimise logistics with our dedicated control tower

dedicated control tower icon

Få ditt egne dedikerte kontrolltårn

Når du velger DFDS og fjerdeparts logistikkløsninger, får du et dedikert kontrolltårnteam.

Dette sentrale informasjonsknutepunktet gjør det enkelt å håndtere risikoer og muligheter i en tidlig fase, og hjelper oss alle med å oppnå sømløs koordinering over avdelinger, land og logistikkleverandører.

Proactive Teams icon

Vi tar det herfra

Hva enn virksomheten din handler om og de spesielle utfordringene den har, kan du stole på vår store erfaring og brede ekspertise.

Vi håndterer mennesker, prosesser og teknologi for å levere en smidig operasjon som du og forsyningskjeden kan stole på.

Improve Lead Times icon

Ta bedre beslutninger

Vårt kontrolltårn gir fleksibiliteten til å koble inn nye logistikkleverandører etter behov og ønske. Transparens i informasjonen gjør det enklere og analysere ytelse og ta beslutninger i sanntid.

Vi kan da måle og styre hver leverandør, gjør forsyningskjeden din smidigere og redusere både driftskostnader og miljøpåvirkning.

Få en solid inngående og utgående logistikkløsning

Inngående logistikk handler om hva du får inn på lageret, fabrikken eller butikken, som råvarer og verktøy. Utgående logistikk handler om å flytte sluttprodukter som er klare til bruk, ut av dine anlegg. Det er viktig å ha klare og solide inngående og utgående logistikkprosesser hvis du ønsker å drive en effektiv virksomhet og holde kostnadene nede. Vi bruker vårt omfattende, multimodale rutenettverk til å gi deg en fleksibel og stabil inngående og utgående logistikkløsning.

DSC 3687 dfds

FAQs about 4PL solutions and services

4PL also known as fourth party logistics, is an advanced form of logistics outsourcing where a company outsources not only the operational aspects of its supply chain but also the strategic planning and coordination of the entire logistics network.

Partnering with a reliable 4PL company can result in streamlined operations, improved efficiency, cost savings, and a competitive advantage in the marketplace. It allows businesses to tap into specialised expertise, leverage a vast network, and access advanced technologies, ultimately driving growth and success in the dynamic world of supply chain management.

While 3PL focuses on specific logistics areas, 4PL goes beyond operational execution and assumes a more strategic role, providing comprehensive supply chain management solutions.