Fraktforsendelse

DSCF3242 copy.tif

Europe’s top freight forwarding company

As a leading freight forwarding company, DFDS offers comprehensive freight forwarding services that are essential to businesses of all sizes. From meticulously planning transportation routes to managing complex customs procedures,  

DFDS ensures that your goods are being transported seamlessly across various transportation modes. By leveraging our industry knowledge and negotiating power, we secure the best rates and terms, providing cost-effective solutions for all our clients.  

Intermodal, rail, rail transport, rail solution, freight shipping and rail transport, container

Bruk DFDS som speditør

Vi kan hjelpe med alle fasene i fraktprosessen, fra pakking og lagring til tollprosedyrer, og frigjør deg dermed fra noe av stresset og arbeidsbelastningen. Som speditør kan vi hjelpe deg med:

  • Tollklarering

  • Internasjonal eksport- og importdokumentasjon

  • Forsikring

  • Pakking

  • Lagring

  • Lagerstyring

DJI 0067, cropped for square

Forhold deg til kun ett selskap

Som speditør koordinerer og tar vi ansvaret for transporten av varene mellom én destinasjon og en annen, over land, sjø, jernbane, skip og lagring. Vi fungerer som et mellomledd som håndterer fraktprosessen på dine vegne, noe som gjør kommunikasjonen mye mer effektiv – du trenger kun å forholde deg til ett selskap.

Multimodal prova a

Get a solid inbound and outbound logistics solution

Inbound logistics involves managing the entry of various products, such as raw materials and tools, into your warehouse, factory, or retail store. On the other hand, outbound logistics focuses on efficiently transporting finished products from your facilities for immediate use.  

For smooth cargo forwarding that focuses on cost-effectiveness, it is crucial to establish a well-defined process for both inbound and outbound logistics. Leveraging our extensive multimodal route network, we provide you with a versatile and reliable solution for your inbound and outbound logistics needs.

KranHavn