Customs clearance services

There is no grey area in customs clearance. Choose a customs agent to make the complex simple with no-hassle solutions to suit your needs.

DFDS customs goods to declare

Stay compliant, with our customs clearance services

When your business depends on customs documentation and clearance work, you need a customs partner who can guarantee a compliant service. As an EU certified AEO operator, we’ll handle your customs so you have more time to focus on your business and meet customer expectations.

We offer a broad range of customs services across our large network through automated, standardized, and flexible processes . We employ dedicated commercial drive, put the customer first, and serve customers across both logistics, ferry and non-current DFDS customers .

DFDS employees

Why choose customs clearance solutions at DFDS?

In DFDS customs, we handle customs for all types of clients. We offer customs as a core product to current customers using our ferry or logistics solutions, when these have traffics on customs-relevant flows, but we also offer customs beyond this to customers with no prior relationship to DFDS. Benefit from:

  • Expert knowledge: 250 colleagues working with customs across ferry, logistics and group

  • Customized solutions: more than 15 services offered across 2 product structures

  • Customs network: 14 independent, internal customs locations spread across 12 countries

  • Faster movements: more than 25,000 documents handled each month

  • One-stop shop: logistics and ferry, dry and cold, current and non-current DFDS customers served

We offer both direct and indirect representation services for customs declarations. With direct representation, a customs agent can act on your behalf, submitting declarations in your name while with indirect representation, a customs agent lodges declarations in their own name but on your behalf.

Customs check-in

Miks og match de tjenestene og dokumentene vi kan hjelpe deg med. Vi vil dekke dine unike tollkrav

Customs Clearance Import, Icon

Importerklæring

Offisielt dokument som gir informasjon og oversikt over varene du importerer.

Customs Clearance Export

Eksporterklæring

Offisielt dokument som gir informasjon og oversikt over varene du eksporterer.

Customs Clearance Health Certificate

Helseattester

Etter at du har sendt inn erklæringen din vil du motta et transittdokument (T1 eller T2) som må legges ved forsendelsen og fremvises ved alle tollkontorer, samt på forsendelsens destinasjon.

Customs Clearance EUR1

EUR.1

EUR.1 er et opprinnelsessertifikat som gjør det mulig å redusere eller fjerne toll på varer som flyttes mellom EU og land som har en handelsavtale med EU.

Customs Clearance Transits

Transittdokumenter T1 og T2

Etter at du har sendt inn erklæringen din vil du motta et transittdokument (T1 eller T2) som må legges ved forsendelsen og fremvises ved alle tollkontorer, samt på forsendelsens destinasjon.

Customs Clearance Easy Document Handling

EXS

Sikkerhetsdata, i form av EXS (Exit Summary Declaration) er påkrevd hvis du flytter varer og ikke har oppfylt sikkerhetskravene med en fullstendig eksporterklæring. Det er for eksempel påkrevd når tomme paller, containere eller kjøretøy flyttes under en transportkontrakt (inkludert tom gjenbruksemballasje som stillas eller rullebur).

Customs Clearance ENS

ENS

Sikkerhetsdata, i form av ENS (Entry Summary Declaration), for innreise kreves av tollvesenet i EU slik at de kan utføre sikkerhetsevalueringer av all last som kommer inn til EU-havner.

Customs Clearance PBN

PBN

Et varsel før ombordstigning, PBN (Pre-Boarding Notification) inneholder informasjon om alle tolldeklarasjonene vedrørende varene som sendes.

Icon, Customs clearance, Easy document handling, light background

Deferment account usage, sanitary checks and on-site clerk services

We also offer VAT coverage via deferment account and in specific locations, we offer sanitary checks and on-site clerk services.

Defer customs duties with our secure bonded warehouses

Choose our secure bonded warehouses and ensure the financial flexibility and efficiency of your business by deferring customs duties. With our bonded warehousing solutions, you can navigate international trade with ease, and maintain a seamless and cost-effective process for your business.

Interior of Bonded Warehouse

Få tilgang til vårt nettverk av globale og lokale partnere

Uansett om du transporterer innenfor Europa eller til og fra andre deler av verden, gir vårt omfattende nettverk av EU-sertifiserte AEO-autoriserte tolleksperter deg, et bransjeledende støtteteam for å takle alle tollutfordringer. Med ett enkelt kontaktpunkt innen DFDS kan du benytte deg av en rask tilgang til kunnskap og råd fra alle våre partnere, i hele nettverket vårt.

blue background map

Ofte stilte spørsmål om tollklarering

Alle virksomheter som er registrert med bedriftsnummer kan registrere seg for tollklareringsrepresentasjon hos DFDS. Tjenesten er ikke tilgjengelig for privatpersoner.

Bare fyll ut kontaktskjemaet så kontakter vi deg.

Nei, du trenger ikke å være DFDS-kunde for å kjøpe våre tollklareringsløsninger.

Ja, det er ikke noe problem, våre løsninger er fleksible i henhold til dine behov. Snakk med en av våre tolleksperter for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg og hvilke fordeler du får når du bruker både tollklarering og transporttjenestene våre.

Vi bidrar med tollbehandling over hele verden. Vårt team av tolleksperter har erfaring med tollklarering uansett hvor i verden du trenger å transportere varer.

Ja, hvis du registrerer deg på vårt digitale, nettbaserte bestillingsverktøy, DFDS Direct. Med DFDS Direct kan du holde styr på hver eneste forsendelse, tolldokumentasjon og nettinformasjon, når det passer deg.

Ja, DFDS er en sertifisert AEO-operatør. AEO-status er en sertifisert standardautorisasjon utstedt av tollmyndighetene i EU. Den sertifiserer at en økonomisk aktør oppfyller standarder i forhold til sikkerhet, IT-systemer, overholdelse av regelverk, finansiell soliditet og faglig kompetanse.

Ja, vår komplette tollklareringsløsning, som retter seg mot større virksomheter med kompliserte tollklareringsoperasjoner, har en utpekt kundeansvarlig som håndterer all direkte kommunikasjon.

Vi har team av tollklareringseksperter som overvåker og holder seg oppdatert om de siste endringene i lovgivningen for de landene du har forretninger med.

Når du konsolidere forsyningskjedelogistikken din fører det til mange ulike synergier. Ved å velge DFDS for å håndtere hele din ende-til-ende logistikkprosess, får du fullstendig oversikt slik at du reduserer risiko og optimere godsflyten mellom deg og kundene dine. Ta kontakt med våre eksperter for å vite mer om fordelene.