Tilpass dine tolloperasjoner med vår fleksible tollklareringsløsning

Velg de spesifikke tjenestene du trenger slik at du er sikret sømløs tollklarering, uten å kaste bort tid eller ressurser.

DFDS woman worker signing at truck

Miks og match de tjenestene og dokumentene vi kan hjelpe deg med. Vi vil dekke dine unike tollkrav

Customs Clearance Import, Icon

Importerklæring

Offisielt dokument som gir informasjon og oversikt over varene du importerer.

Customs Clearance Easy Document Handling

EXS

Sikkerhetsdata, i form av EXS (Exit Summary Declaration) er påkrevd hvis du flytter varer og ikke har oppfylt sikkerhetskravene med en fullstendig eksporterklæring. Det er for eksempel påkrevd når tomme paller, containere eller kjøretøy flyttes under en transportkontrakt (inkludert tom gjenbruksemballasje som stillas eller rullebur).

Customs Clearance Export

Eksporterklæring

Offisielt dokument som gir informasjon og oversikt over varene du eksporterer.

Customs Clearance EUR1

EUR.1

EUR.1 er et opprinnelsessertifikat som gjør det mulig å redusere eller fjerne toll på varer som flyttes mellom EU og land som har en handelsavtale med EU.

Customs Clearance Transits

Transittdokumenter T1 og T2

Etter at du har sendt inn erklæringen din vil du motta et transittdokument (T1 eller T2) som må legges ved forsendelsen og fremvises ved alle tollkontorer, samt på forsendelsens destinasjon.

Customs Clearance Health Certificate

Helseattester

Etter at du har sendt inn erklæringen din vil du motta et transittdokument (T1 eller T2) som må legges ved forsendelsen og fremvises ved alle tollkontorer, samt på forsendelsens destinasjon.

Customs Clearance ENS

ENS

Sikkerhetsdata, i form av ENS (Entry Summary Declaration), for innreise kreves av tollvesenet i EU slik at de kan utføre sikkerhetsevalueringer av all last som kommer inn til EU-havner.

Customs Clearance Direct Representation

Direkte representasjon

Et skjema for direkte representasjon gir en tollagent fullmakt til å handle på dine vegne. Agenten kan sende inn erklæringer i ditt navn, det vil si at du fortsatt er erklæringsgiver og derfor ansvarlig for erklæringen.

Customs Clearance PBN

PBN

Et varsel før ombordstigning, PBN (Pre-Boarding Notification) inneholder informasjon om alle tolldeklarasjonene vedrørende varene som sendes.

Customs Clearance Indirect Representation

Indirekte representasjon

Ved indirekte representasjon gir en tollagent en erklæring i eget navn, men på vegne av en interessent. En tollagent som opptrer som indirekte representant er opplysningspliktig og som sådan ansvarlig for innholdet i erklæringen.

Customs Clearance CHED

CHED

Et innførselsdokument om helse, CHED (Common Health Entry Document), er et obligatorisk dokument som må fremvises ved grenseoverganger når forsendelsen omfatter følgende: dyr, produkter av animalsk opprinnelse, produkter av vegetabilsk opprinnelse, fôr og næringsmidler. CHED må genereres på nettet minst 24 timer før en forsendelse ankommer grensekontrollstasjonen.

Customs Clearance Deferment Account

Konto for tollkreditt

En konto for tollkreditt er en type konto der eiendeler eller forpliktelser realiseres på en bestemt dato. I tollen gir kontoen for tollkreditt importører mulighet til å utsette betalingen av toll og importavgifter. Tollklareringen utføres generelt setet raskere når betalingen utsettes.

Få tilgang til vårt nettverk av globale og lokale partnere

Uansett om du transporterer innenfor Europa eller til og fra andre deler av verden, gir vårt omfattende nettverk av EU-sertifiserte AEO-autoriserte tolleksperter deg, et bransjeledende støtteteam for å takle alle tollutfordringer. Med ett enkelt kontaktpunkt innen DFDS kan du benytte deg av en rask tilgang til kunnskap og råd fra alle våre partnere, i hele nettverket vårt.

blue background map

Ett sted for sømløs transport

Vi tilbyr deg en bransjeledende tollklareringsløsning, uansett om du har din transport hos oss eller ikke. Hvis du velger å transportere med oss, vil vi sørge for en strømlinjeformet og pålitelig løsning som dekker kravene du har for både tollklarering og allsidig logistikk.

DFDS ship terminal

Velg stedet der vår fleksible tollklarering kan gi deg støtte gjennom hele transporten

DFDS Direct: Din kundeportal på nettet

Når du har booket en transport hos oss, kan du håndtere alle tolldokumentasjoner og -deklarasjoner på nettet, på ett enkelt sted med DFDS Direct – et brukervennlig digitalt verktøy som er utviklet for å gi deg full kontroll over logistikkprosessene dine.

Customs Clearance Easy Document Handling White

Enkel dokumentstyring

Customs Clearance Import Rapid Quotes White

Raske prisoverslag

Customs Clearance Book Full Part Loads white

Bestilling av hele og halve godslaster

Customs Clearance Real Time Track Trace White

Track & trace i sanntid

Water, graphic

Ofte stilte spørsmål om tollklarering

Alle virksomheter som er registrert med bedriftsnummer kan registrere seg for tollklareringsrepresentasjon hos DFDS. Tjenesten er ikke tilgjengelig for privatpersoner.

Bare fyll ut kontaktskjemaet så kontakter vi deg.

Nei, du trenger ikke å være DFDS-kunde for å kjøpe våre tollklareringsløsninger.

Ja, det er ikke noe problem, våre løsninger er fleksible i henhold til dine behov. Snakk med en av våre tolleksperter for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg og hvilke fordeler du får når du bruker både tollklarering og transporttjenestene våre.

Vi bidrar med tollbehandling over hele verden. Vårt team av tolleksperter har erfaring med tollklarering uansett hvor i verden du trenger å transportere varer.

Ja, hvis du registrerer deg på vårt digitale, nettbaserte bestillingsverktøy, DFDS Direct. Med DFDS Direct kan du holde styr på hver eneste forsendelse, tolldokumentasjon og nettinformasjon, når det passer deg.

Ja, DFDS er en sertifisert AEO-operatør. AEO-status er en sertifisert standardautorisasjon utstedt av tollmyndighetene i EU. Den sertifiserer at en økonomisk aktør oppfyller standarder i forhold til sikkerhet, IT-systemer, overholdelse av regelverk, finansiell soliditet og faglig kompetanse.

Ja, vår komplette tollklareringsløsning, som retter seg mot større virksomheter med kompliserte tollklareringsoperasjoner, har en utpekt kundeansvarlig som håndterer all direkte kommunikasjon.

Vi har team av tollklareringseksperter som overvåker og holder seg oppdatert om de siste endringene i lovgivningen for de landene du har forretninger med.

Når du konsolidere forsyningskjedelogistikken din fører det til mange ulike synergier. Ved å velge DFDS for å håndtere hele din ende-til-ende logistikkprosess, får du fullstendig oversikt slik at du reduserer risiko og optimere godsflyten mellom deg og kundene dine. Ta kontakt med våre eksperter for å vite mer om fordelene.

Det finnes ingen gråsoner innen tollklarering. Ta kontakt for å få vite mer om representasjonen fra tollklareringsekspertene