Informasjonsplikt i henhold til Personvernforordningen (heretter kalt: GDPR)

Hvem er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine

DFDS A/S, Marmorvej 18, DK-2100 København Ø, Danmark

E-postadresser: privacy@dfds.com; gdpr@dfds.com 

Hva er formålet og det rettslige grunnlaget for å behandle data
  • Formålet er å levere bestilte varer, som er nødvendig for å oppfylle en kontrakt mellom deg og en DFDS-enhet, artikkel 6 (1)(b) GDPR.  

  • Videre er det for arkiveringsformål (bevis), for å bevare informasjon i de tilfeller der det er juridisk behov for å bevise fakta, potensielt etablere, utøve eller forsvare juridiske krav, artikkel 6 (1)(f) GDPR.  

Datamottakere

De som mottaker personopplysningene dine er virksomheter som leverer tjenester på vår forespørsel, som vi setter ut til underleverandører som tar hånd om aktiviteter som omfatter databehandling til f.eks. IT-tjenester, revisorer, rådgivere. Vi deler personlige opplysninger med IKEA, slik at vi kan levere varer som du har bestilt.

Oppbevaringsperiode

Vi oppbevarer data i den tiden som er nødvendig for å oppfylle de bestemte formålene for dataene som ble samlet inn. Personopplysninger kan oppbevares lenger dersom vi er juridisk forpliktet til dette eller det er nødvendig for å forsvare eller gjøre krav gjeldende.  

Den registrertes rettighetsklausul

Du har rett til å få tilgang til, rette og slette, begrense behandlingen samt overføre opplysningene dine.  

Du har også rett til å motsette deg behandlingen av opplysningene dine som omhandler de legitime interessene våre som definert ovenfor. Du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, skal dette ikke påvirke lovligheten rundt behandlingen som baserer seg på tidligere gitt på samtykke.  

Du kan utøve rettighetene dine ved å kontakte oss: gdpr@dfds.com 

Rett til å klage

Du har rett til å sende inn en klage med en Relevant tilsynsmyndighet, hvis du mener at behandlingen av personopplysningene dine bryter med databeskyttelseslover og -forskrifter.  

Dataenes opprinnelse

Du har gjort dataene tilgjengelige for oss.