Immingham-terminalen

Immingham Terminal Map

Om Immingham-terminalen

Immingham terminal er strategisk plassert på Storbritannias østkyst, og gir våre kunder tilgang til 75 % av britisk produksjon og 40 millioner mennesker som befinner seg innen en fire timers kjøretur. Med syv skipsplasser, jernbaneforbindelser, over 60 000 m2 lagerplass, i tillegg til skreddersydd prosjektlast og -kapasitet, kan Immingham-terminalen dekke alle dine last- og fartøysbehov.

Freight terminal in Immingham, UK

Terminalens tilbud

Freight terminal in Immingham, UK

Håndtering av fartøy

De to terminalene har syv båtplasser som kan håndtere de fleste typer fartøy:

 • Kaiterminalen: 198 m lang x 26,2 m bred x 10,36 m dyp

 • Elveterminalen: 240 m lang x 35 m bred x 10 m dyp

Cargo Handling

Godshåndtering

En flåte av lastehåndteringsutstyr som består av alt fra gaffeltrucker til stedfaste mobile havnekraner som inkluderer en 100 tonns Gottwald-kran og en Liebherr LHM420-kran med kapasitet på 124 tonn.

DFDS' Immingham terminal håndterer alt fra den enkleste til den mest komplekse lasten. Spesialutstyr kan leies ved behov.

warehousing cargo, steel

Oppbevaring og lagring

Et varehus på 60 000 m², i tillegg til utendørs lagerplass, det inkluderer lastekai under tak for værfølsom last.

Terminalen har jernbaneskinner som er tilknyttet et dedikert stållager med spesialiserte magnetiske kraner for stålruller. Der er også mulig å oppbevare gods i lagerbygninger med temperaturstyring eller romtempererte omgivelser.

Reception customs clearance, border control, workers

Overholdelse av grenseforskrifter

Funksjonen med overholdelse av grenseforskrifter skal gjøre det enklere å følge de lovpålagte kravene for all last som går gjennom Immingham-terminalen.

Havnedriftassistanse for alle fartøy, mannskap og havnekrav med en tilgjengelighet døgnet rundt, syv dager i uken.

Terminaltariffer

Finn all informasjon om tariffer og tjenester ved Immingham-terminalen

Terminal tariffs image

Immingham Dockside Terminal

Adresse Dockside Terminal Western Access Road, Immingham Dock N E Lincs DN40 2LZ United Kingdom

Åpningstider Rullende: hele døgnet, 7 dager i uken Løfteenheter: Ma.–fr. 06:00–20:00, lø.–sø. 06:00–18:00

Kontakt +44 1469 575 231 imminghamterminalsales@dfds.com

Immingham Dockside Terminal

Immingham Riverside Terminal

Adresse DFDS Seaways Riverside Terminal Humber Road, Immingham Dock N E Lincs DN40 2LZ United Kingdom

Åpningstider Rullende: hele døgnet, 7 dager i uken Løfteenheter (kaiterminal): Ma.–fr. 06:00–20:00, lø.–sø. 06:00–18:00

Kontakt +44 1469 575 231 imminghamterminalsales@dfds.com

Immingham Riverside Terminal

Terminalens kapasitet

 • Papir på rull eller pall

 • Stykkgods

 • Metallprodukter i mange ulike former

 • Skogslast

 • Storsekker i ulike former

 • Trailere

 • Sjåførledsaget last

 • Maskiner og landbruksmaskiner

 • Containere

 • Vekselsflak til vei og bane

 • Mafihåndtering opptil 80 tonn

 • Prosjektlast

 • Kjøretøyslast (biler og lastebilchassis)

 • Kjemikalier

 • Håndtering av farlig last

 • Klasse 1

 • Klasse 7

 • Ro-ro-tjenester

 • Lo-lo-tjenester

 • Gaffeltrucker med kapasitet fra 2,5 til 50 tonn

 • Tugmastere

 • Reachstackere/piggyback 45 tonn

 • Translifter (kassetthåndtering) 120 tonn

 • To mobile havnekraner 100 og 124 tonn

 • Intermodal gantrykran 120 tonn, med magnetiske løftebjelker

 • Løft fra mafi eller kassett til jernbane

 • Fylling og tømming av container

 • Transport av tung prosjektlast

 • Omlastning og sikring av last

 • Lagerbygning på over 60 000 m² (kan håndtere tunglast)

 • Omlastningsfasiliteter

 • Overbygget lasteområde

 • Omlastningsområde med jernbanetilknytning

 • Temperatur- og fuktkontrollert lager

 • Temperert omlastning

 • Tolldeklarasjon ved import eller eksport

 • GMR-opprettelse for import til DFDS NorthSea-havner

 • MUCR-opprettelse for eksport fra DFDS NorthSea-havner

 • Støtte 7 dager i uken for all levende last, ved import og eksport

 • Veiledning vedrørende forsendelser til og fra DFDS NorthSea-havner

 • Tilretteleggelse for en helelektronisk tollinventar tilknyttet havnene Immingham og Newcastle

 • Tett samarbeid med UK Border Force i forhold til sikkerhets-, immigrasjons- og tollformaliteter

 • Effektivt samarbeid med HMRC for levering til alle grensekontroller

 • Linje- og havneagenttjenester

 • Registrering av ankomstrapporter for fartøyer sammen med tollvesenet

 • Overvåke av utslipp fra fartøy og i terminalen, gi oppdateringer som påkrevd

 • Organisering av los, slepebåter og fortøyning til kai og seiling

 • Overvåking av tilgjengelighet i kaia

 • Bistå med all relevant dokumentasjon for fartøysdeklarering

 • Skipsdrift – håndtering av skipstjenester inkl. drivstoff, reparasjoner og vedlikehold

 • Mannskapstjenester – overføring, velferd

 • Skreddersydde pakker som er tilpasset alle krav

 • Kort forbindelse til motorveier

 • Tilgang til jernbanenett

 • Direkte tilgang til indre vannveier

 • Dyphavsanlegg

 • Terminaltilgang alle dager hele døgnet

 • Kameraovervåking (CCTV)

 • Oppfyller kravene til ISPS-sertifikatet

 • Vakter som utfører inspeksjoner i havneområdet

 • Lukket adgangsport med nummerskiltgjenkjenning

 • DFDS' bruk av systemer for mobil last og kassetter åpner markedet for selskaper, som handler med industrielle basisvarer i store kvanta, for DFDS' nettverk av fraktruter

 • Havgående fraktskip med stykkgods, som losser store mengder internasjonale produkter ved en av DFDS' terminaler, kan ha nytte av muligheten til å flytte mindre kvanta effektivt rundt i konsernets europeiske nettverk

 • Verifisert bruttovekt i henhold til SOLAS

Trailer på stedet og teminalverksted som tilbyr et bredt spekter av tjenester, inkludert:

 • Fullstendig teknisk godkjenning av trailere

 • Fullstendig reparasjon av trailere

 • Dekkreparasjon og -skifte

 • Fullstendig trailerservice, kontroll av dekk og forhold osv.

 • Trailervask

 • Kjøletrailere og containerservice

 • Reparasjon av containere

 • Sporing av kjøretøy og maskinoverhaling

 • Etterfylling av rød diesel

Er du klar til å forenkle fraktprosessen?

Ekspertene våre er her for å svare på alle spørsmål du har, samt hjelpe deg når du har behov for det.